Back

ⓘ Veselība
                                               

Veselība

Veselība ir pilnīga fiziska, garīga un sociāla labklājība, kā dzīves kvalitātes, personīgās un ģimenes labklājības pamats, kā arī slimības neesamība, kad cilvēks jūtas ne tikai fiziski stiprs un vesels, bet arī ir garīgi tīrs. 1984. gadā Pasaules Veselības organizācijas izveidotās veselības definīcija ir šāda: "veselība ir pakāpe, līdz kurai indivīds vai grupa spēj realizēt centienus un apmierināt vajadzības, gan pieņemot veselībai labvēlīgus lēmumus, gan mainot vides ietekmi". Veselība ir viena no cilvēka pamattiesībām. Vesels organisms ir sabalansēts organisms pilnīgi visās sfērās. Cilvē ...

                                               

Latvijas Republikas veselības ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas veselības ministri, kas ir Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Politiskā līmenī vada Veselības ministriju. Godmaņa 1. valdības laikā amata nosaukums bija veselības aizsardzības ministrs. No 1993. līdz 1999. gadam amata nosaukums veselības valsts ministrs vienīgi Gaiļa valdībā amata nosaukums bija veselības aizsardzības valsts ministrs. Tolaik tas bija amats labklājības ministrijā. No 2002. līdz 2003. gadam īpašo uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās.

                                               

Veselība (žurnāls)

Veselība ir a/s Diena uzņēmuma Izdevniecība "Dienas žurnāli" izdevums. 2000. gadā pārņemtas no toreizējās mediju grupas "Tops" žurnāla "Sveiks un Vesels" izdevējtiesības un izveidots žurnāls "Veselība". Žurnāla galvenā redaktore - Lilija Leherovska. Žurnāls iznāk reizi mēnesī. Apskatīto tēmu loks - kā būt un palikt veselam: Psihologa komentāri; Ķermeņa kopšana - procedūras un kosmētika; Bērnu veselība; Fitness un aktīvā atpūta - treneru ieteikumi, vingrojumu kompleksi, sporta inventāra apskati; Veselīgs uzturs - padomi, diētas un receptes; Ārstu padomi - par izplatītāko slimību profilaksi ...

                                               

Lietuvas Veselības zinātņu universitāte

Lietuvas Veselības zinātņu universitāte ir viena no Lietuvas universitātēm Kauņā. Dibināta 2010. gadā, apvienojot Kauņas Medicīnas universitāti ar Kauņas Veterināro akadēmiju.

                                               

Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija

Ģimnāzija dibināta 1997. gadā un pirmajā mācību gadā skolā iestājās tikai 222 skolēni, 2011. gadā skolēnu skaits sasniedza 328. Tomēr 2016./2017. macību gadā skolēnu trūkuma dēļ bija atvērtas tikai četras klases – pa vienai 8., 9., 11. un 12. klasei. 2017. gada pavasarī Rīgas dome pieņēma lēmumu pilsētas mērogiem un skolas platībai mazā skolēnu skaita dēļ skolu slēgt. Lēmums oficiāli īstenots 2017. gada 13. augustā

                                               

Veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšana ir viens no apdrošināšanas veidiem. Šajā apdrošināšanas veidā apdrošina iedzīvotāju veselību jeb saslimšanas risku. Apdrošināšanas veikšanu šai gadījumā nosaka jeb sekmē vēlme samazināt izdevumus saslimšanas gadījumā.

                                               

Veselības pratība

Veselības pratību parasti definē kā pakāpi, kādā persona spēj iegūt, apstrādāt un saprast pamatinformāciju par veselību un veselības pakalpojumiem, kas nepieciešama, lai atbildīgi pieņemtu ar veselību saistītus lēmumus. Veselības pratības jēdziens sākotnēji tika izmantots Amerikā un Kanādā, tagad to izmanto starptautiski ne tikai veselības aprūpes jomā, bet arī sabiedrības veselības kontekstā. Personas veselībpratība - spēja meklēt, saprast un izmantot veselības informāciju - ir kritisks faktors, kas nosaka to, cik aktīvi indivīdi spēs iesaistīties savā veselības aprūpē. Līdz ar to, veselī ...

                                               

Veselības inspekcija

Veselības inspekcija ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007. gadā. Inspekcija īsteno valsts uzraudzību veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar klientiem. Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumi Nr.309 "Veselības inspekcijas nolikums".

                                               

Nacionālais veselības dienests

Nacionālais veselības dienests ir Latvijas Republikas Veselības ministrijas pakļautībā esošs valsts dienests, kas pārvalda veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķinās par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm. NVD veic arī veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, apstiprina medicīniskās tehnoloģijas un klīniskās vadlīnijas. NVD apkopo vadības informācijas sistēmas datus, vada E-veselības projektu ...

                                               

Ādere

Ādere ir mītisks tīklojuma veida enerģijas strāvojums zemē. Ticība āderēm ir sastopama daudzās tautās, īpaši Vācijā un Ziemeļeiropā. Āderu ekistence nav zinātniski pierādīta un tiek apšaubīta.

                                               

Higiēna

Higiēna ir pasākumu kopums, kas nodrošina cilvēka organisma normālu funkcionēšanu un veselības saglabāšanu. Pasaules veselības organizācija ir definējusi, ka higiēna ir apstākļi un ieradumi, kas uztur veselību un preventīvu darbību kopums slimību izplatīšanās novēršanai. Šaurā nozīmē ar terminu "higiēna" saprot tīrību, tomēr tas aptver daudz plašāku kopumu - veselīgu vidi veidojošas profilaktiskas darbības, dzīvesveidu un sadzīves apstākļus. Higiēna ir arī medicīnas nozare, kas pētī ārējo dzīves apstākļu ietekmi uz cilvēka organismu un veselību, izstrādā pasākumus un normas veselības aizsa ...

                                               

INSERM

Nacionālais veselības un medicīnas pētniecības institūts ir 1964. gadā dibināta Francijas Republikas Veselības ministrijas un Zinātnes ministrijas kopīgi uzturēta pētniecības un attīstības organizācija, kas ietver daudzas laboratorijas.

                                               

Kaitējumu mazinoši pasākumi

Kaitējumu mazinoši pasākumi ir virkne publiskās veselības prakšu, kas ir ieviesta, lai mazinātu potenciālās kaitnieciskās sekas dažādai cilvēku uzvedībai, gan legālai, gan nelegālai. Galvenokārt šīs prakses attiecina uz psihotropo vielu lietošanu un seksu. Šo pasākumi kritiķi uzskata, ka pieciešot riskantas vai nelegālas aktivitātes tiek sūtīts nepareizs signāls sabiedrībai, ka šīs aktivitātes ir atbalstāmas, tāpat ir uzskats, ka šīs prakses neveicina kaitējuma mazināšanu ilgtermiņā.

                                               

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām ir 2006. gada 13. decembrī pieņemtā un 2008. g. 3. maijā spēkā stājusies ANO konvencija. Uzraudzību pār Konvencijas izpildi - valstu ziņojumu izvērtēšanu un vispārējo rekomendāciju izstrādi - veic Personu ar invaliditāti tiesību komiteja 18 ekspertu sastāvā. Vienlaikus ar Konvenciju tika pieņemts un stājās spēkā tās fakultatīvais protokols, kurš tā dalībvalstīm paredz sūdzību par Konvencijas pārkāpumiem izskatīšanu Personu ar invaliditāti tiesību komitejā. Līdz 2016. g. septembra vidum Konvencijai pievienojās ES un to ratificēja 165 valstis; ...

                                               

Narkomānija

Narkomānija jeb narkotiku atkarība ir patoloģiska tieksme lietot narkotiskās vielas, negatīvi ietekmējot gan paša indivīda, gan arī visas sabiedrības labklājību. Pēc Pasaules Veselības organizācijas kritērijiem narkomāniju jeb narkotiku atkarību var novērot, ja var konstatēt kādu vielu lietošanā visas četras pazīmes: vielas lietošanu, lai gūtu psiholoģisku vai fizisku labsajūtu, neizturamu vēlmi lietot kādu vielu atkarību, vielas negatīvu emocionālo, sociālo un ekonomisko ietekmi uz tās lietotāja ikdienu. tieksmi palielināt devu toleranci,

                                               

Novecošana

Novecošana ir dabisks, neatgriezenisks, ilgstošs bioloģisks process cilvēka organisma individuālajā attīstībā. Organismu novecošanas cēloņus un likumsakarības pētī īpaša zinātnes nozare - gerontoloģija, kuras galvenais uzdevums ir paildzināt cilvēka aktīvo mūžu. Pēdējā laikā tiek piedāvāti vairāki vecuma klasifikācijas varianti. 60-74 gadi – senioru vecums, no 90 gadiem – ilgdzīvotāji. 75 gadi un vecāki – veci,

                                               

Retās slimības

Retās slimības ir tās slimības, kuru statistika Eiropā parasti nepārsniedz 1 gadījumu uz 2000 iedzīvotāju, bet ASV, kad tās skar mazāk nekā 200 000 valsts iedzīvotāju, tas ir, vienu no 1500. Uz 2014 gadu pasaulē ir zināmas 6000 - 8000 reto slimību. Eiropas Savienībā ar tām sirgst apmēram 30 miljoni iedzīvotāju. Pēc epidemioloģiskiem datiem, Latvijā varētu būt ap 160 000 cilvēku ar retām slimībām. Apmēram 80% šo slimību ir ģenētiskas, - pārmantotas vai sporādiskas. Pārējas ir reti sastopami ļaundabīgo audzēju veidi, autoimūnās slimības, iedzimtas malformācijas, toksiskas un infekcijas slimī ...

                                               

Stetoskops

Stetoskops ir akustisks instruments, kas palīdz sadzirdēt cilvēka vai dzīvnieka orgānu darbību, tādu, kā sirds toņi, elpošana, zarnu peristaltika. To izmanto medicīnā diagnostiskiem nolūkiem. Ierīce sastāv no vienkāršas vai dubultas galvas, diafragmas, vienkanāla vai divkanālu caurules un auss uzgaļiem. Elektroniskais modelis savukārt ļauj pastiprināt skaņas signālu un piedāvā ekrānu, kurā redzams sirdsdarbības jeb elpošanas kustību radītu skaņu grafisks attēlojums. Daži elektroniskie stetoskopi iekļauj speciālas datorprogrammas, kas saglabā iegūto ierakstu un analizē auskultācijas rezultātus.

                                               

Vegānisms

Vegānisms ir filozofiska nostāja un dzīvesveids, kura atbalstītāji cenšas neizmantot dzīvniekus pārtikai, apģērbam, izklaidei vai citiem nolūkiem. Vegāni izvairās no jebkāda veida dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanas. Visbiežākie šādas izvēles iemesli ir ētiski apsvērumi saistībā ar dzīvnieku tiesībām vai labturību, apkārtējo vidi un veselību, kā arī garīgi un reliģiski apsvērumi. Latvijas Republikas Veselības ministrija ir atzinusi, ka veģetāriešu un vegānu uzturs ir veselīgs un augu valsts pārtikas produkti spēj sniegt cilvēkam visas nepieciešamās uzturvielas. Arī pasaulē lielākā uztu ...

                                               

Veģetārisms

Veģetārisms ir uztura veids, kura pamatā ir augu valsts barība, bet netiek ēsti produkti, kas iegūti, nogalinot dzīvniekus. Pareizi veidots veģetārs uzturs ir atzīts par veselīgu jebkura vecuma cilvēkiem. Daudzu pētījumu rezultātā ir atklāts, ka veģetārisms būtiski samazina risku saslimt ar vēzi, sirds un citām slimībām.

                                               

Zīdīšana

Zīdīšana ir jaundzimušo, cilvēka bērnu un citu sugu mazuļu barošana ar mātes pienu no sievietes vai citas sugas sievišķā dzimuma būtnes krūtīm. Zīšanas reflekss ļauj jaundzimušajam izzīst pienu no krūts un norīt to. Piens krūtīs rodas laktācijas rezultātā. Mātes piens ir vienīgā nepieciešamā un vispiemērotākā uzturviela bērnam pirmajos 6 dzīves mēnešos, kā arī - vienlaicīgi ar citu uzturu - līdz 2 gadu vecumam. Ar mātes pienu bērns saņem pilnvērtīgu uzturu, nostiprinās mazuļa imūnsistēma, viņš tiek aizsargāts no infekcijas slimībām un alerģijām, tiek veicināta bērna fiziskā un garīgā attīs ...

Veselība (Saulkrastu pagasts)
                                               

Veselība (Saulkrastu pagasts)

Veselība ir vasarnīcu ciems Saulkrastu novada Saulkrastu pagastā. Atrodas pagasta ziemeļu daļā 4.8 km no pagasta un novada centra Saulkrastiem un 42.7 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta atrodas pie dzelzceļa līnijas Zemitāni - Skulte, Inčupes krastā.

Veselība (Ābeļu pagasts)
                                               

Veselība (Ābeļu pagasts)

Veselība ir vasarnīcu ciems Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Atrodas pagasta ziemeļos 8.1 km no pagasta centra Brodiem, 9.7 km no novada centra Jēkabpils un 153.1 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta atrodas Daugavas kreisajā krastā uz ziemeļaustrumiem no Tārpu purva, pie autoceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste.

                                               

Veselības iela (Jūrmala)

Veselības iela ir iela Jūrmalā, Ķemeru apkaimē. Veselības iela sākas krustojumā ar E. Dārziņa ielu un beidzas ar strupceļu. Kopējais ielas garums ir 230 metri, tā ir klāta ar grants segumu. Veselības ielā satiksmes kustība norit vienā joslā. Ielā ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.