Back

ⓘ Kultūra
                                               

Kultūra

Jēdziens kultūra apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām. Dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to vērtēt. Kultūra kopumā apzīmē atsevišķu saprātīgu indivīdu, grupu vai sabiedrību produkta kopumu. Tā sevī ietver tehnoloģijas, mākslu, zinātni, kā arī morālās sistēmas un konkrēto grupu raksturīgo uzvedību un paradumus. Vēl konkrētāk - specifiski dziļākas nozīmes dažādās cilvēku darbības jomās. Antropologi jēdzienu "kultūra" visbiežāk izmanto lai ap ...

                                               

Latēnas kultūra

Latēnas kultūra ir dzelzs laikmeta arheoloģiskā kultūra Centrāleiropas dienvidos un Rietumeiropā. Aptuveni no 450. gada p.m.ē. līdz romiešu iekarojumiem 1. gadsimtā p.m.ē. tā attīstījās un uzplauka kā Hallštates kultūras turpinājums bez jebkādam definētām robežām starp šīm abām kultūrām. Latēnas kultūras teritoriālā izplatība aptuveni atbilst mūsdienu Francijas, Beļģijas, Šveices, Austrijas, Vācijas dienvidu, Čehijas, Itālijas ziemeļu, Slovēnijas un Ungārijas teritorijām, kā arī atsevišķās vietās mūsdienu Nīderlandē, Slovākijā, Rumānijā un Ukrainā. Ķeltibēri, kuri dzīvoja Pireneju pussalas ...

                                               

Lunšaņas kultūra

Lunšanas kultūra ir velīnā neolīta laikmeta kultūra kas pastāvēja no aptuveni 3000. līdz 2200. g.p.m.ē tagadējās Ķīnas teritorijā, kas izveidojās pēc Jangšao kultūras. Tās paliekas atklāja 1928. gadā. Lunšanas kultūra radīja bāzi turpmākajai Ķīnas civilizācijai un pirmajām dinastijām - Sja, Šan, Džou - bronzas trauku apstrādei, ieročiem, rituāliem, un hieroglifiem. Ap 3000. g.p.m.ē. dažādo Ķīnas neolīta kultūru vidū notika apmaiņa ar precēm un kultūras paražām. Centrālajos līdzenumos, mūsdienu Dzjansu un Šaņdunas provincēs rodas Lunšanas kultūra. Papildus prosai tika audzēti arī rīsi. Uztu ...

                                               

Rīgas Kultūru vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota pamatizglītības programma 21011111, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011, vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma KULTŪRA UN PRODUCĒŠANA 31014011.

                                               

Saņsjindui kultūra

Saņsjindui kultūra ir Bronzas laikmeta kultūra, kas no 2800 g.p.m.ē pastāvēja Kīnas Sičuanas provincē, līdz beidza pastāvēt 1100-1200 g.p.m.ē. Tiek pieņemts, ka saņsjindui kultūras beigas pienāca pēc masīvas zemestrīces, kas izmanīja upju tecējumu un lika iedzīvotājiem ūdens meklējumos pārcelties uz jaunu dzīvesvietu 40 km attālajā Jinša, kur atrastie priekšmeti atgādina saņsjindui kultūras priekšmetus. Saņsjindui civilizācija tiek saistīta ar seno Šu valsti, kas beidza pastāvēt 316. g.p.m.ē. Jau 1929. gadā vietējais zemnieks, rokot aku, atrada vairākus šīs kultūras akmens un nefrīta priek ...

                                               

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts ir saraksts, kurā iekļauti kultūras pieminekļi Latvijā, kas pieskaitāmi pie kultūrvēsturiskā mantojuma. Šajā sarakstā iekļautajiem pieminekļiem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība. Sarakstā iekļautas kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti u.c. objekti. Šo pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu un restaurāciju, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts vidi degradējoša objekta statuss nosaka 2003. gada augustā pieņemtie Minist ...

                                               

VEF Kultūras pils

VEF Kultūras pils ir Rīgas pašvaldībai piederošs kultūras centrs ar Lielo zāli, Kamerzāli, Spoguļzāli un mūzikas ierakstu studiju, kas atrodas Ropažu ielā 2 Rīgā. Lielajā zālē var uzņemt 805 skatītājus. Ēkas iekšējais plānojums un piecu telpu interjera apdare ir valsts nozīmes mākslas un arhitektūras piemineklis. Kultūras pils nodarbojas ar kultūrizglītības darba veikšanu un kultūras pasākumu organizēšanu. Darbojas 48 dažādi kolektīvi - kori, ansambļi, orķestri, deju grupas un klubi, teātri, cirka studija, fotoklubs, mākslinieciskās studijas, interešu klubi. Uz Kultūras pils skatuves ir sp ...

                                               

Turcijas kultūra

Turcijā ir ļoti daudzveidīga kultūra, kas ir tjurku, Anatolijas, osmaņu un Rietumu kultūru elementu sajaukums ar tradīcijām, kuras aizsāktas līdz ar Osmaņu impērijas rietumniecisko virzību, kas turpinās arī mūsdienās. Šāds kultūru sajaukums veidojies turku migrācijas laikā no Centrālāzijas uz Rietumiem, turkiem sastopoties ar citām kultūrām. Tā kā Turcija ir veiksmīgi pārtapusi no agrākās reliģiskās Osmaņu impērijas par modernu nācijas valsti, kurā strikti nodalīta valsts un reliģija, radušās izteiktas mākslas izpausmes metodes. Republikas pirmajos gados valdība ievērojamus līdzekļus iegul ...

                                               

Madlēnas kultūra

Madlēnas kultūra ir vēlā paleolīta kultūra Rietumeiropā, kas tiek datēta ar 17 000 līdz 12 000 BP, pēdējā ledus laikmeta beigu posmā. Tā nosaukumu ieguvusi no Madlēnas grotas, kas atrodas Vézère ielejā, Tusakas komūnā, Dordoņas departamentā, Francijā. Madlēnas kultūra pazīstama pēc alu zīmējumiem un atrastajiem kaula un krama darbarīkiem. Starp medījamajiem dzīvniekiem dominēja zirgi, ziemeļbrieži, mamuti, vērši. Tipoloģiski Madlēnas kultūru iedala sešās fāzēs. Agrākās fāzes raksturo dažādu proporciju griežņi un kasīkļi. Vidējās fāzēs parādās mikrolītiski komponenti daļēji atšķirīgi zoboti ...

                                               

Andronovas kultūra

Andronovas kultūra bija bronzas laikmeta arheoloģiskā kultūra 2. gadu tūkstoša vidū p.m.ē. Tā savu nosaukumu ieguvusi no Andronovas ciema Krasnojarskas novadā, pie kura 1914. gada izrakumos pirmo reizi atrasti šai kultūrai raksturīgie priekšmeti.

                                               

ABINIA

Doma par šādas asociācijas izveidošanu radās 1988. gadā, kad Latīņamerikas valstīs tika lemts par 1992.gada svinību Amerikas atklāšanas piecsimtgade norisi. Tad tika nolemts veidot starptautisku bibliogrāfijas un bibliogrāfisku retumu un vērtību izstādi no dokumentiem, kas glabājas dažādu valstu nacionālo bibliotēku fondos. Šī ideja tika atbalstīta arī Nacionālo bibliotēku direktoru konferencē Conference of Directors of the National Libraries, CDNL, un tā 1989.gada decembrī tika apstiprināts darbību reglamentējošais akts. 1999.gada oktobrī tika mainīts asociācijas statuss, tika pieņemts ja ...

                                               

Alūzija

Alūzija ir literatūrā, kinematogrāfijā vai citā mākslas veidā izmantots stilistisks paņēmiens - netieša atsauce uz kādu vispārzināmu kultūras faktu, vēsturisku notikumu, personu, pazīstamu tekstu, literāru darbu, atsauces avotu neizskaidrojot. Var būt tekstuālas un vizuālas alūzijas. Alūziju izpratnei ir nepieciešamas zināšanas par problēmu, kurai alūzija ir veltīta. Alūzija ir iedarbīga tikai tad, ja jēdziens, uz kuru tiek norādīts, ir sabiedrībā nostiprinājies kā zināms un saprotams. Alūzijas ir, piemēram, teicieni "Amora bulta", "pāriet Rubikonu", "Pirra uzvara", "trīsdesmit sudraba gra ...

                                               

Arhīvs

Arhīvs ir valsts vai privāta dokumentu krātuve, kurā glabā, apstrādā dokumentus un izsniedz ziņas uz šo dokumentu pamata.Termins arhīvs, kas apzīmē iestādi un pašus ierakstus, izriet no franču valodas un tas vai radniecisks vārds tiek lietots lielākajā daļā kontinentālās Eiropas valstīs un ASV. Apvienotajā Karalistē un dažās Britu sadraudzības daļās tiek lietoti termini dokumentācija un ierakstu birojs.

                                               

Artefakts

Artefakts ir parādība, process vai priekšmets, kura rašanos nevar izskaidrot ar dabiskiem cēloņiem. Artefakti ir lietas vai materiālās kultūras aspekti, kas atšķiras no kultūras vērtībām un normām.

                                               

Bibliogrāfija

Bibliogrāfija ir sistemātisks grāmatu un citu darbu, tādu, kā žurnālu rakstu saraksts. Loģiskā secībā sakārtots grāmatu, manuskriptu, audiovizuālo formātu un citu publikāciju bibliogrāfiju sistemātisks vai reģistratīvs apkopojums, kas uzrāda autoru, nosaukumu, izdošanas laiku un vietu, izdevēju, sīkākas ziņas par izdevumu, lappušu skaitu, sēriju un literāro/informatīvo saturu. Bibliogrāfija var aptvert viena autora darbu, vai literatūra par vienu priekšmetu, viena izdevēja iespiestos izdevumus, vienā vietā iznākušos avotu, vai arī vienā laika posmā izdotos dokumentus. Bibliogrāfijas darbi ...

                                               

Andrē Derēns

Andrē Derēns bija viens no fovisma dibinātājiem. Arī plaši atpazīstams kā mākslinieks, gleznotājs un skulptors. Derēns bija precējies ar Alisi Derēnu, viņiem bija kopīgs dēls.

                                               

Dzīvnieku izmantošana cilvēku dzīvē

Cilvēki dzīvniekus izmanto gan praktiski – pārtikā, apģērbu ražošanā, gan simboliski – mākslā, literatūrā, mitoloģijā un reliģijā. Šādi izmantotie dzīvnieki ir zivis, vēžveidīgie, kukaiņi, gliemeži, zīdītāji un putni. Ekonomiski dzīvnieki cilvēku populācijai nodrošina lielu daļu patērētās pārtikas – gaļas, neatkarīgi no tā vai tie ir audzēti saimniecībā vai medīti. Pirms tika izgatavotas mehanizētas tehnoloģijas un transports sauszemes zīdītāji nodrošināja lielu daļu enerģijas, ko cilvēki izmantoja darbaspēkam un transportam. Dzīvnieki ir arī modeļi bioloģiskajā izpētē, piemēram, ģenētikā. ...

                                               

Elektroniskā grāmata

Elektroniskā grāmata, arī e-grāmata vai digitāla grāmata ir tekstu un attēlu publicēšana elektroniskā formā, kas lasāma speciālā iekārtā, datorā vai citā iekārtā, kura spēj attēlot tekstu.

                                               

Fans

Fans, dažreiz saukts arī par līdzjutēju, atbalstītāju, entuziastu vai pielūdzēju, ir persona, kas aizrautīgi nododas kaut kam, piemēram, mūzikas grupai, sporta komandai vai aktierim. Pašā pamatā vārds "fans” ir radies no angļu valodas vārda fanaticism un ir sastopams vismaz trīssimt gadu, tomēr plašāk tas tika izmantots vēlajos 90. gados, kad žurnālisti ieviesa terminu sporta entuziasti. Fanu darbība izpaužas visdažādākajos veidos un savu entuziasmu tie var izrādīt, ne tikai aizrautīgi sekojot savam favorītam, bet arī radot fanu mākslu - ievietojot video, veidojot mājas lapas un piesaistot ...

                                               

Grāmata

Grāmata ir neperiodisks iespieddarbs kodeksa formā ar muguriņā sastiprinātām lapām. Lapu daudzums ir ne mazāks par 3 iespiedloksnēm, tas ir 48 lappuses. Mūsdienās grāmatu lapas izgatavo no papīra. Parasti grāmata ir pabeigts teksts, kas izteikts ar rakstu zīmēm vai attēliem. Mūsdienās bez grāmatām pastāv arī elektroniski informācijas nesēji - elektroniskās grāmatas.

                                               

Kodekss

Kodekss ir rakstu darbu forma, kas veidota no vairākām ar roku aprakstītām papīra, pergamenta, papirusa vai līdzīga materiāla lapām, kas bieži ir sastiprinātas vienā malā un vākos, kas ir biezāki par lapām. Mūsdienu grāmatas priekštece. Daži kodeksi satur nepārtrauktu, regulāri salocītu lapu. Senajā Romā attīstījās rakstība uz vaska dēlišiem ar irbuli. Kodeksa tipa grāmatas nomainīja tīstokļus, kam bija dominējošā loma antīkās pasaules kultūrā un tās bija nozīmīgs grāmatniecības attīstības pakāpiens pirms drukājamās preses izgudrošanas. Kodekss izmainīja rakstu formu, grāmata ieguva mums j ...

                                               

Kultūras nams

Kultūras nams ir padomju laikā ieviests apzīmējums valsts/arodbiedrību/uzņēmumu/pašvaldību paspārnē esošām daudzfunkcionālām kultūras amatiermākslas iestādēm. Mūsdienu Latvijas Republikā par dominējošo šāda tipa iestāžu nosaukumu tiek lietots kultūras centrs, lai gan līdztekus tiek izmantots ne tikai kultūras nams, bet arī tautas nams, klubs, saieta nams u.c. modifikācijas. Nereti kultūras namu ēkās izvietotas arī bibliotēkas, muzeji, mūzikas un mākslas skolas. Pirmskara Latvijā līdzīgas iestādes visbiežāk tika dēvētas par tautas vai saieta namiem, un tās visbiežāk bija dažādu biedrību vei ...

                                               

Kulturoloģija

Kulturoloģija ir humanitāri integratīva zinātne par kultūru kā specifiski cilvēcisku dzīves veidu. Kombinē ekonomikas teoriju, socioloģiju, filozofiju, mākslas vēsturi, antropoloģiju, literatūras teoriju. Jēdziena rašanās saistāma ar 20 g.s. Pirmais domu par šādas zinātnes nepieciešamību 19. gs. beigās deva Edvards Tailors. Viņš sniedza definējumu vārdam kultūra ". Terminu Cultural studies angļu valodā ieviesa 1964. g. Anglijas zinātnieki S. Holls un D. Hebdidžs. Terminu "kulturoloģija" kā tādu ieviesa amerikāņu antropologs Leslijs Vaits, kurš uzskatīja ka kultūras jēdziens sociālo zinātņu ...

                                               

Lielā izstāde

Visu tautu rūpniecības sasniegumu lielā izstāde, pazīstama arī kā vienkārši Lielā izstāde, bija starptautiska izstāde Haidparkā, Londonā, Apvienotajā Karalistē, kas notika no 1851. gada 1. maija līdz 11. oktobrim. Šī bija pirmā no starptautiskajām Pasaules izstādēm, kas kļuva populāras 19. gadsimtā. Izstādes rīkošanu uzņēmās valsts ierēdnis un izgudrotājs Henrijs Kols un Princis Alberts, tobrīdējās karalienes Viktorijas vīrs. Izstāde notika speciāli tai būvētajā Kristāla pilī. Izstādē piedalījās 28 valstis. Kopumā izstādi apmeklēja apmēram 6 miljoni cilvēku, tai skaitā vairākas nozīmīgas t ...

                                               

Mutvārdu tradīcija

Mutvārdu tradīcija ir tautas, novada vai ļaužu grupas kultūras mantojuma sastāvdaļa, kuru veido no paaudzes uz paaudzi nodotais mantojums. Mutvārdu vai orālo tradīciju veido ticējumi, reliģiski vai mitoloģiski stāsti, tautas dziesmas pasakas, anekdotes u.c. 20.gs. uzsākta intensīva dažādu vēl mutvārdu vidē dzīvojošu tautu un cilšu kultūru pētniecība. Pazīstamākie pētnieki Milmans Perijs, Alberts Lords un Valters Ongs. Apkopotie dati norāda uz vairākām mutvārdu tradīcijas pazīmēm.

                                               

Pasaules izstāde

Pasaules izstāde jeb EXPO ir liela starptautiska izstāde, ko regulāri rīko dažādās pasaules valstīs. Tā parasti ilgst vairākus mēnešus, kopš 1928. gada rīkošanas vietu izvēlas Starptautisko izstāžu birojs. Kopš 1958. gada Briseles pasaules izstādes pārsvarā tiek lietots nosaukums EXPO.

                                               

Pīrsings

Pīrsings ir ķermeņa caurduršanas māksla. Ar vārdu pīrsings var saprast gan rotu, kura tiek ievērta izdurtajos caurumos uz sejas vai ķermeņa, vai pat pašu caurduršanas procesu. Vārds pīrsings ir cēlies no angļu valodas vārda "pierce", kas latviski nozīmē - izdurt. Pīrsinga duršanai nav vecuma ierobežojuma, kā tas, piemēram, ir ar tetovēšanos. Pīrsings ir moderna parādība, Latvijā sastopama gadus 8, ne ilgāk. Tā ieviesusies no Āzijas - Indijas, Irānas, kur pat notiek dažādi pīrsingu festivāli. Cilvēki vienmēr izturējušies ar cieņu pret metālu. Iespējams mūs apbur tā spēks un skaistums, tādēļ ...

                                               

Radošās industrijas

Jēdziens radošās industrijas attiecas uz plašu ekonomisko un kultūras aktivitāšu loku, kas saistītas ar zināšanu un informācijas veidošanu un izmantošanu. Jēdziens bieži tiek attiecināts arī uz kultūras industriju vai radošo ekonomiku. Latvijā jēdziens tiek plašāk lietots ar šādu nozīmi - tā ir darbība, kas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu, kas, radot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Radošās industrijas rada, attīsta, ražo, izmanto, attēlo, izplata un saglabā ekonomiskas, kultūras un / vai izklaides vērtības pr ...

                                               

Striptīzs

Striptīzs ir erotiska vai eksotiska deja, kuras laikā dejotājs pakāpeniski izģērbjas, parasti tas notiek mūzikas pavadījumā. Persona, kas izpilda striptīzu, parasti tiek saukta par striptīzdejotāju.

                                               

Subkultūra

Subkultūra ir samērā patstāvīga garīgo un materiālo vērtību sistēma kādas kultūras ietvaros, kas dažkārt izveidojusies kā pretnostatījums sabiedrības valdošajai kultūrai un ko vairākums uzskata par mazvērtīgāku vai par kaitīgu. Šādas atšķirīgas sistēmas un grupas rodas noteiktas šķiriskās, etniskās un reliģiskās piederības, kā arī dzīves vietas ietekmes rezultātā. Subkultūra no valdošās kultūras var atšķirties ar tās piekritēju vecumu, rasi, tautību, materiālo stāvokli, dzimumu vai seksualitāti. Atšķirības iedalāmas uzskatos par estētiku, reliģiju, politiku, seksualitāti vai dažādu minēto ...

                                               

Tradicionālā kultūra

Tradicionālā kultūra ir kultūra, kas balstīta uz tradīcijām atšķirībā, piemēram, no industriālā laikmeta kultūras formām - modernisma, postmodernisma. Tradicionālā kultūra Latvijā ir veidojusies agrārajā saimniecībā līdz industriālās saimniekošanas sākumiem un rūpniecības laikmetam. Tā ietver dabas vērojumus laika apstākļu paredzēšanai, auglības rituālu izpildi dažādos svētkos un ikdienā, kā arī sociālās struktūras nodrošināšanas izdarības - iniciācijas rituālus, vēstītājfolkloras pārmantošanu, izklaides un darba principus. Sākoties industriālajam laikmetam būtībā pēc dzimtbūšanas atcelšan ...

                                               

Uguņošana

Uguņošana ir spožu krāsainu sprāgstošas pirotehnikas izstrādājumu dedzināšana svētkos. Uguņošana var būt gan haotiska, gan arī ar scenāriju. Uguņošanā izmantotā pirotehnika var degt ar liesmu, kā arī var būt ar dzirksteli dažādās krāsās, piemēram, sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, zilā, violetā, sudraba un zelta krāsā. Uguņošana tiek praktizēta visā pasaulē, bieži tas ir kādu kultūras vai reliģisku svētku centrālais notikums. Senākā zināmā uguņošana notikusi Ķīnā 7. gadsimtā, kur tā arī tika izgudrota. Uguņošana pieder pie Ķīnas kultūras, un laika gaitā tā izplatījās citās kultūrās un sabie ...

                                               

Zinātniskais izdevums

Zinātniskais izdevums ir izdevums, kas satur teorētiskus vai eksperimentālu pētījuma rezultātus, kas var tik publicēti vai arī pieejami šauram zinātnieku lokam. Zinātniskie pētījumi, ir viens liels radošais darbs, kas tiek veikti balstoties uz zinātnieku grupu vai viena zinātnieka darbu, kas pamatā balstās uz agrāk apkopotās informācijas. Kā arī paši rada no jauna kaut ko, ko savukārt plaši apraksta savos pierakstos un pēc tam apkopo vienā zinātniskā literatūrā ko publicē. Vai arī tiek sniegta plašākai sabiedrības daļai vai arī tiek atreferēts kādā kongresā nelielam zinātnieku lokam un tāl ...

                                               

Masu kultūra

Masu kultūra, arī tautas kultūra vai populārā kultūra, ir kultūra, kas saistīta ar masveida produkciju un ir domāta plašam jeb masveida patēriņam. Masu kultūras aizsākumi meklējami 20. gadsimta sākumā, kad strauji attīstījās dažādi plašsaziņas līdzekļi. Pie masu kultūras pieder dažādi izklaides piedāvājumi, radio, sports, prese, mode, tehnoloģijas un citi. Daži kultūras teorētiķi mēģinājuši no kultūras definīcijas izņemt masu kultūras jēdzienu.