Back

ⓘ Daba
                                               

Daba

Daba ir visa materiālā pasaule, Visums. Tā ietver objektus no elementārdaļiņām līdz galaktiskiem objektiem. Bieži ar jēdzienu "daba" saprot visu, kas mums ir apkārt uz Zemes, izņemot to, ko ir radījis cilvēks. Daba nepārtraukti mainās, atrodas nepārtrauktā kustībā: kustas planētas un zvaigznes, upes maina gultni, augi un dzīvnieki aug un attīstās.

                                               

Klusā daba

Klusā daba ir tēlotājas mākslas žanrs vai atsevišķs mākslas darbs, kas atveido kompozīcijā sakārtotus dzīvās dabas vai nedzīvās dabas objektus. Klusā daba ir kļuvusi par žanru, kas atklāj metafizisko būtību.

                                               

Vēl viena klusā daba

"Vēl viena klusā daba" ir latviešu grupas Prāta Vētra devītais studijas albums. To izdeva 2012. gada 7. maijā. Tas tika ierakstīts laikā no 2011. gada septembra līdz 2012. gada aprīlim ASV, Apvienotajā Karalistē un Latvijā.

                                               

Sēta, Daba, Pasaule

Sēta, Daba, Pasaule bija literārs izdevums, ko sākotnēji izdeva Tērbatas Universitātes latviešu studenti, kas pulcējās ap Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakaru apmeklētāju kopu. Tā veidotājs bija Juris Alunāns. Iznāca Lākmaņa izdevniecībā Tērbatā. Izdevums ar tādu pašu nosaukumu, bet jau ar konservatīvāku raksturu iznāca Jelgavā no 1889. līdz 1893. gadam.

                                               

Daba un dvēsele

Daba un dvēsele ir Emiļa Melngaiļa dziesma jauktajam korim ar filozofiska Raiņa dzejoļa vārdiem, kas pirmo reizi atskaņota Sestajos latvju vispārējos dziesmu svētkos 1926. gadā.

                                               

Laukezers (dabas parks)

Laukezers ir dabas parks Latgalē, administratīvi izvietojies Krustpils novada Kūku pagastā. Dabas parks ir iekļauts Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas parka kopējā platība ir 327 hektāri. Tas ir aizsardzībā no 2004. gada un ir izveidots, lai saglabātu vismaz 9 Latvijas un Eiropas biotopus, kā arī vismaz 12 aizsargājamas augu sugas, kuru vidū 4 ir Eiropas Savienības Direktīvu sugas. Dabas parka teritorijā ietilpst Madonas - Trepes vaļņa dienvidu daļa un ap to atrodošies ezeri - Ildzenieku un Laukezers vaļņa dienvidu pusē, kā arī Baltiņu ezers ziemeļu pusē.

                                               

Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība

Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība ir 1948. gadā dibināta starptautiska dabas un sugu aizsardzības organizācija. Organizācijas biedri ir valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, kopskaitā vairāk kā 1000. Organizācijā darbojas arī ap 11 000 zinātnieku.

                                               

Dabas katastrofas

Dabas katastrofa ir katastrofa, kura rodas dabas apstākļu rezultātā. Dabas katastrofas var izraisīt zemestrīces, viesuļvētras, vulkānu izvirdumi, sausums, lavīnas, cunami, seljes, plūdi, sals, karstums, ugunsgrēki, krusa, sniega vētras u.c.

                                               

Medze (dabas liegums)

Medze ir dabas liegums Grobiņas novadā. Izvietojies Medzes pagasta vidusdaļā uz austrumiem no autoceļa P111. Izveidots 1962. gadā kā kompleksais dabas liegums, lai aizsargātu unikālu, 6 km garumā labi izteiktu senā Baltijas ledus ezera 15 - 20 m augstā krasta nogāzi. Tā izveidojusies pirms 10 - 11 tūkstošiem gadu Rietumkursas augstienei pieguļošā pamatmorēnas līdzenuma rietumu malā. Nogāzes apakšējā daļā iezīmējas divas kāples, kas atbilst Baltijas ledus ezera divu stadiju krasta līnijām. Senkrasts klāts ar sausām un mēreni mitrām pļavām, meža fragmentiem un lauksaimniecības zemēm. Konstat ...

                                               

Babītes ezers (dabas liegums)

Babītes ezers ir dabas liegums Babītes un Jelgavas novados. Iekļauj Babītes ezeru, mākslīgās salas starp ezera krastu un polderu apvadkanāliem, kā arī Gātupes polderi un Peķu purvu ezera dienvidaustrumu krastā. 372.2 ha no lieguma teritorijas ir stingrā režīma zona, 2502.8 ha - sezonas lieguma zona, bet 113.3 ha - dabas parka zona. Izveidots 1957. gadā kā ornitoloģiskais liegums caurceļojošo ūdensputnu aizsardzībai. Iekļauts Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā, kā arī putniem nozīmīgu vietu sarakstā.

                                               

Adamovas ezers (dabas parks)

Adamovas ezera dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Rēzeknes novada Vērēmu pagastā. Iekļauj Adamovas ezeru, daļu Vizuleita ezera un Burzavas pauguraines daļu starp šiem ezeriem ar 203.5 m augsto Sarkaņkolnu. Aizsargājamā teritorija izveidota 1977. gadā kā kompleksais dabas liegums 441 ha platībā "Adamovas ezers ar apkārtējo ainavu", 1998. gadā reorganizēts par dabas parku. Natura 2000 teritorija. Dabas parks ir nozīmīgs eitrofo ezeru aizsardzības teritorija. Adamovas ezers un tā apkārtne ir barošanās vieta vairākām sikspārņu sugām, tajā skaitā Eiropas nozīmes sugai - dīķa nak ...

                                               

Dabas parks

Dabas parks ir aizsargājamā dabas teritorija, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērota sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Latvijā ir 42 dabas parki.