Back

ⓘ Zinātne un tehnoloģijas Latvijā
                                               

Zinātne un tehnoloģijas Latvijā

2017. gadā Latvijā bija aptuveni 7000 profesionāli zinātnieki un projektu vadītāji, no kuriem 3668 bija ar zinātnisko grādu. Latvijā 2016. gadā zinātnei tika tērēti 0.44% no iekšzemes kopprodukta, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem starp ESAO valstīm. Zinātnes finansējums Latvijā bija procentuāli viszemākais Eiropas Savienībā, un tas pamatā tika uzturēts par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. 2013. gadā Latvija bija pirmajā vietā pēc ārvalstu avotu finansējuma procentuāli zinātnes jomā. Kopš 2002. gada ik gadu Latvijas Zinātņu akadēmija izvērtē sasniegumus un notikumus Latvija ...

                                               

Latvijas Universitātes Zinātņu māja

Latvijas Universitātes Zinātņu māja jeb LU Zinātņu centrs ir Latvijas Universitātes divu fakultāšu - Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un Medicīnas fakultātes, kā arī sešu zinātnisko institūtu kopīgs akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 3, Torņakalnā Rīgā. Ēka atklāta 2019. gada 28. janvārī. Ēka atrodas bijušās Kobronskansts dienvidu daļā. Tā ir otrā ēka 4.5 hektārus plašajā teritorijā, kur līdz 2023. gadam paredzēts izveidot jaunu LU studentu pilsētiņu, kurā ietilps arī jau esošā Dabas māja un būvējamā Rakstu māja, Tehnoloģiju māja, Veselības māja, Sporta māja, Veselības māja, ...

                                               

Latvijas Universitātes Tehnoloģiju māja

Latvijas Universitātes Teholoģiju māja ir Latvijas Universitātes projektēta ēka Vienības gatvē Rīgas Torņakalna apkaimē. Tajā plānots izveidot pētniecisko infrastruktūru, lai nodrošinātu Latvijas Universitātes radīto tehnoloģiju prototipu izstrādi un inovāciju komercializāciju, nodrošinot intelektuālā īpašuma aktīvu pārvaldību. Tehnoloģiju mājā plāno izvietot moderni aprīkotas laboratorijas, un tā darbosies kā tehnoloģiju attīstības un pārneses centrs. LU Tehnoloģiju māja būs ceturtā ēka 4.5 hektārus plašajā teritorijā, kur līdz 2023. gadam paredzēts izveidot jaunu LU studentu pilsētiņu, k ...

                                               

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte ir 1948. gadā izveidota Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultāte. Tā piedāvā profesionālās augstākās izglītības studijas pārtikas produktu tehnoloģijā, akadēmiskās bakalaura studijas pārtikas kvalitātē un inovācijās un profesionālās bakalaura studijas ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā, kā arī akadēmiskās maģistra studijas pārtikas zinātnē un uzturzinātnē un doktora studijas pārtikas zinātnē.

                                               

Zinātne

Zinātne ir cilvēka darbības nozare, kuras mērķis ir iegūt zināšanas. Savukārt šīs zināšanas tiek iegūtas mērķtiecīgi, zinātniekiem apkopojot un analizējot datus, ko tie iegūst, veicot novērojumus, pētījumus un eksperimentus. Pēc tam iegūtās zināšanas ļauj teorētiski izskaidrot, kā notiek dažādas norises un parādības gan dabā, gan sabiedrībā. Par zinātni sauc arī zināšanu sistemātisku kopumu kādā noteiktā jomā. Hipotēzes, kuras tiek izvirzītas, lai izskaidrotu kādu parādību, ir daļa no zinātnes. Hipotēžu pareizību reizēm var pārbaudīt ar eksperimentu palīdzību. Lai hipotēzi pierādītu, nepie ...

                                               

Tehnoloģiju inovācija

Tehnoloģiju inovācija apzīmē jauninājumu, jaunievedumu. Tehnoloģiju inovācijas ir process, darbība, inovācijas kā galarezultāts. Tehnoloģiju inovācijas pamatā ir uzlabot kādu jau esošu produktu, pārveidojot to atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām.

                                               

Mārtiņš Beķers

Mārtiņš Beķers bija Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, habilitētais bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors.

                                               

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi jeb akadēmiķi ir daļa no Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem, kurus ievēl LZA pilnsapulce. Viņi uz mūžu saglabā LZA akadēmiķa nosaukumu. Atbilstoši LZA Statūtiem, par LZA īstenajiem locekļiem var ievēlēt izcilus Latvijas zinātniekus līdz 70 gadu vecumam, bet viņu kopskaits nedrīkst pārsniegt 100. Akadēmiķim pārsniedzot 70 gadu vecumu, tiek atvērta vakance jauna īstenā locekļa vēlēšanām, tomēr arī pēc 70 gadu vecuma sasniegšanas viņš saglabā LZA īstenā locekļa statusu un balsstiesības.

                                               

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir lielākā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Latvijā. Tā īsteno pētniecību un studiju programmas trīs virzienos - biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Atrodas Lielajā ielā 2 Jelgavā, tās administrācija un daļa fakultāšu izvietotas Jelgavas pilī, bet pārējās fakultātes - pilsētas teritorijā. Proporcionāli lielā universitātes studentu skaita dēļ Jelgavu dažkārt dēvē par Latvijas studentu galvaspilsētu.

                                               

Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte

Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte, kas atrodas Igaunijā, Tartu, ir bijusī Igaunijas Lauksaimniecības universitāte. Tajā tika apvienotas trīs fakultātes: lauksaimniecības, mežu un veterinārmedicīnas. Kopš 2005. gada universitāte restrukturēta un pārdēvēta par Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāti. Starptautiskajā augstskolu reitingā QS World University Rankings Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē tiek ierindota starp 100 labākajām universitātēm pasaulē.

                                               

Militārā zinātne

Militārā zinātne ir zināšanu un pētījumu kopums par militāro konfliktu cēloņiem, to principiem un likumsakarībām, par valsts un tās bruņoto spēku veidošanu un sagatavošanu militārajiem konfliktiem un bruņotai cīņai, par valsts, tā teritorijas, suverenitātes un iedzīvotāju aizsardzību, militāru konfliktu un karu novēršanu, kā arī starptautisko drošību.

                                               

Botānika

Botānika - ‘augs’) ir bioloģijas zinātne, kas pēta augus un to dzīvības norises. Pētnieku, kurš strādā botānikas jomā, sauc par botāniķi.

                                               

Aerodium

Aerodium ir Latvijā bāzēts vertikālo vēja tuneļu projektētājs un ražotājs. Tā pamatdarbība ir saistīta ar vēja tuneļu pārdošanu un nomu izklaides un militārajām nozarēm, bet tas darbojas arī dažādās vietās ar franšīzēm. Otrā daļa ir saistīta ar šovu un priekšnesumu organizēšanu zīmolu popularizēšanai, festivāliem un izklaides pasākumiem visā pasaulē.

                                               

Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts

Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts ir 2001. gadā Latvijā dibināts privāts zinātniskais institūts, kas nodarbojas ar dažādu uztura bagātinātāju, funkcionālās pārtikas, diētiskās pārtikas un nutrikosmētikas izstrādi un ražošanu. Tā dibinātājs un vadītājs ir Latvijas Universitātes asociētais profesors Dmitrijs Babarikins.

                                               

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir vadošā pētniecības iestāde molekulārās bioloģijas, biomedicīnas un biotehnoloģijas jomā Latvijā. Kopš dibināšanas 1993.gadā BMC ir izveidojies par zinātnisko centru, kurā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi molekulārajā mikrobioloģijā, vakcīnu izstrādē, šūnu bioloģijā, genomikā un proteomikā, vēža bioloģijā, imunoloģijā, struktūrbioloģijā un citos virzienos.

                                               

Latvijas Universitātes Čempionu māja

Latvijas Universitātes Čempionu māja ir Latvijas Universitātes projektēta ēka Rīgas Torņakalna apkaimē. Tajā plānots izveidot multifunkcionālu sporta kompleksu, lai nodrošinātu kvalitatīvas sporta un aktīvās atpūtas iespējas LU studentiem, darbiniekiem un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem, vienlaikus popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un veicinot sporta zinātnes attīstību. LU Čempionu māja būs viena no septiņām ēkām 4.5 hektārus plašajā teritorijā, kur līdz 2023. gadam paredzēts izveidot jaunu LU studentu pilsētiņu, kurā ietilps arī Dabas māja, Zinātņu māja, Rakstu māja, Tehnoloģi ...

                                               

Latvijas Universitātes Dabas māja

Latvijas Universitātes Dabas māja jeb Dabaszinātņu akadēmiskais centrs ir Latvijas Universitātes piecu dabaszinātņu fakultāšu kopīgs akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 1, Torņakalnā Rīgā. LU DAC ir pirmā ēka 4.5 hektārus plašajā teritorijā, kur līdz 2023. gadam paredzēts izveidot jaunu LU studentu pilsētiņu, kurā ietilps arī Zinātņu māja, Rakstu māja, Tehnoloģiju māja, Veselības māja, Sporta māja, kā arī Studentu un viesu māja.

                                               

Latvijas Universitātes Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

Latvijas Universitātes Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts bija Latvijas Universitātes akadēmiskā pamatstruktūrvienība. Apvienots ar LU Kardioloģijas zinātnisko institūtu, izveidojot LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtu.

                                               

Latvijas Universitātes Rakstu māja

Latvijas Universitātes Rakstu māja būs Latvijas Universitātes Bibliotēkas, piecu fakultāšu, kā arī Filozofijas un socioloģijas, Latviešu valodas un Latviešu Vēstures institūtu kopīgs akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 1, Torņakalnā Rīgā. LU Rakstu māja būs trešā ēka 4.5 hektārus plašajā teritorijā, kur līdz 2023. gadam paredzēts izveidot jaunu LU studentu pilsētiņu, kurā ietilps arī Dabas māja, Zinātņu māja, Tehnoloģiju māja, Veselības māja, Sporta māja, kā arī Studentu un viesu māja.

                                               

Latvijas Universitātes struktūrvienības

Latvijas Universitātes sastāvā ietilpst 13 fakultātes, 25 institūti, 17 studiju centri un vairākas citas struktūrvienības. 2015. gada septembrī Jelgavas ielā 1, Torņakalnā, atklāts Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs.

                                               

Latvijas Universitātes Veselības māja

Latvijas Universitātes Veselības māja ir Latvijas Universitātes projektēta ēka Vienības gatvē Rīgas Torņakalna apkaimē. Tajā plānots izveidot studiju, zinātnes un pētniecības bāzi ambulatoro pakalpojumu jomā, kas veidos ārstniecības, pedagoģijas un zinātnes sinerģiju un veicinās jaunu ārstniecības tehnoloģiju izstrādi. Veselības centrs plāno sniegt pakalpojumus 28 000 klientiem - LU studentiem, personālam un Torņakalna apkaimes iedzīvotājiem. Ēkā plāno izvietot ambulatoro klīniku ar konsultāciju kabinetiem, specializēto klīniku ar īstermiņa stacionāru un manipulāciju kabinetiem, kā arī māc ...

                                               

Latvijas Universitātes Viesu māja

Latvijas Universitātes Studentu un viesu māja ir Latvijas Universitātes projektēta ēka uz Jelgavas ielas un Vienības gatves stūra Rīgas Torņakalna apkaimē. Tajā plānots izveidot studentu un vieslektoru mītni dažādām prasībām. Tā apvienos 2 funkcionāli saistītus projektus - studentu kopmītņu izbūvi un aprīkošanu, kā arī labiekārtotu dzīvokļu iekārtošanu vieslektoriem. LU Viesu māja būs viena no septiņām ēkām 4.5 hektārus plašajā teritorijā, kur līdz 2023. gadam paredzēts izveidot jaunu LU studentu pilsētiņu, kurā ietilps arī Dabas māja, Zinātņu māja, Rakstu māja, Tehnoloģiju māja, Veselības ...

                                               

Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs

Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs ir Latvijā lielākais un modernākais biomateriālu pētniecības centrs, atrodas Rīgā. Centra izveides bāze ir Rīgas Tehniskās universitātes Biomateriālu zinātniski pētnieciskās laboratorijas pētījumi biomateriālu jomā kopā ar citu nozaru zinātniekiem, piemēram, mediķiem un mikrobiologiem. Pamatuzdevums ir turpināt izstrādāt biomateriālus no nanodaļiņu pulveriem, metāliem, keramikas, tekstilijām, ko var implantēt dzīvā ķermenī slimo audu aizvietošanai, pilnībā integrējot citos dzīvā organisma audos.

                                               

RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts ir Rīgas Stradiņa universitātes struktūrvienība RSU zinātnes centra "Kleisti" ietvaros, kas veic zinātnisko darbību mikrobioloģijas, virusoloģijas un biotehnoloģijas nozarē. Institūts vada un realizē RSU, valsts un starptautiskus teorētiskus un praktiskus pētījumu projektus, kā arī sniedz pakalpojumus valsts un privātajiem pasūtītājiem – tirgus orientētu pētījumu izpildē, specializēto ekspertīžu veikšanā u. c.

                                               

Salaspils kodolreaktors

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta atomreaktors, pazīstams arī kā Salaspils kodolreaktors, bija zinātniski pētnieciska tipa siltumneitronu reaktors, kas tika izmantots radiācijas parādību pētīšanā. Viens no reaktora zinātniskiem vadītājiem bija fizikas un matemātikas zinātņu doktors Kurts Švarcs. Zinātniskā kodolreaktora darbība ir uzskatāma par Latvijas zinātnes vienu no spožākajām lappusēm. Atradās Salaspilī, Rīgas rajonā. Tajā strādājuši ap 250 zinātnieku un inženieru. Darbojās no 1961. līdz 1998. gadam, kad tika apstādināts finansiālu apsvērumu dēļ.

                                               

Valtera Capa balva

Valtera Capa balva tika iedibināta 2004. gadā. To kopīgi piešķir un pasniedz Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Republikas Patentu valde labākajam izgudrotājam. Balvas pasniegšana notiek reizi divos gados. Balva ir nosaukta vācbaltiešu izgudrotāja, fototehnikas konstruktora Valtera Capa vārdā. Līdz šim balva pasniegta piecas reizes. 2005. gadā to saņēma izgudrotāji Roberts Kalniņš un Beņjaminš Jofems par nozīmīgiem izgudrojumiem detaļu automatizētā manipulēšanā ar elektromagnētisko lauku EMAGO, 2007.gadā - Juris Upatnieks par nozīmīgiem izgudrojumiem hologrāfijā, 2009. gadā - radioinže ...

                                               

Letonika

Letonika ir zinātnes nozaru kopums, kas pēta Latviju, tās vēsturi, kultūru, latviešus, latviešu valodu. Tāpat ar terminu ‘letonika’ var tikt apzīmēta jebkāda veida literatūra par Latviju, tās izdošanas vieta netiek ņemta vērā.