Back

ⓘ Latvijas saimniecība
                                               

Saimniecība

Saimniecība, saimniekošana, arī ekonomika, ir ar preču un pakalpojumu ražošanu, sadali, apmaiņu un patērēšanu saistīta sabiedrības darbība. Valstī vai kādā citā teritorijā izveidojies saimniecisko attiecību kopums. Valsts līmenī šāda saimniekošana tiek saukta par tautsaimniecību. Saimniekošanu var iedalīt pēc nozarēm, piemēram, lauksaimniecība vai mežsaimniecība. Šo jomu pētošo zinātnes nozari sauc par ekonomiku. Daudzās valstīs par tautsaimniecību atbild ekonomikas ministrs. Latvijā tas ir Latvijas Republikas ekonomikas ministrs.

                                               

Padomju saimniecība

Padomju saimniecība jeb sovhozs, bija valsts lauksaimniecības uzņēmums bijušajā PSRS, kurā zeme, kā arī pārējie ražošanas līdzekļi un saražotie produkti piederēja valstij. Padomju saimniecībās strādāja algoti speciālisti un strādnieki un tās vadīja augstākstāvošas valsts institūcijas iecelts direktors.

                                               

Latvijas autoceļi

Latvijas autoceļi ir ceļi, kas paredzēti autotransporta kustībai Latvijas Republikas teritorijā. Latvijā 2015. gada 1. janvārī uzskaitīti 73 592 km autoceļu un ielu. Ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1.139 km uz 1 km². Kopējais valsts autoceļu garums ir 20 081 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0.312 km uz 1 km².

                                               

Agrārā reforma Latvijā

1920. gada agrārā reforma Latvijā bija zemes īpašuma sistēmas pārveidošana Latvijā, sākumā valstij nacionalizējot lielsaimniecības, to skaitā muižas un viņu īpašumus, sadalot iegūtās zemes un vēlāk veicot valsts zemes sadalīto gabalu piešķiršanu tās iedzīvotāju privātīpašumā, vienlaicīgi nodrošinot lielu skaitu pilsoņu ar lauksaimniecībā izmantojamu zemi un nostabilizējot valstī agrāro politiku. Agrārā reforma tika uzsākta oficiāli 1920., bet faktiski 1919. gadā un noslēdzās 1937. gadā.

                                               

Igaunijas saimniecība

Igaunijas saimniecība ir atvērta kapitālisma saimniecība Eiropas Savienības iekšējā tirgū. 20. gadsimtā tā kļuva par mūsdienīgu pakalpojumu saimniecību ar progresīvu tehnoloģisko uzņēmumu iezīmēm. Vēsturiski Igaunijā tradicionāli dominēja lauksaimniecība, no Igaunijas eksportēja piena produktus - sviestu un sieru. Krievijas Impērijas laikos tika attīstīta tekstilrūpniecība. Padomju Savienības laikā Igaunijas PSR teritorijā izveidoja elektronikas rūpniecības uzņēmumus Padomju Savienības kosmosa programmām. Narvas apkārtnē rūpnieciski sāka iegūt degslānekli. Mūsdienās Igaunijas tautsaimniecī ...

                                               

Putnkopības saimniecība "Zaķumuiža"

1994. gada 24. martā Zemkopības un Ekonomikas ministrijas nodod putnkopības saimniecību "Zaķumuiža" privatizācijai. Privatizējamais obejekts tika sadalīts vairākās daļās: putnu cehs "Liepas", pārējā saimniecības kustamā, nekustamā manta un apgrozāmie līdzekļi. inkubatora ceha nekustamā manta, Šī privatizācijas procesa gaitā inkubatora ceha nekustamo mantu privatizēja SIA firma "Molilat", savukārt sakarā ar SIA "AR-RO" nespēju pildīt noslēgto līgums par Valsts šķirnes putnkopības saimniecības "Zaķumuiža" pieaugušo putnu ceha "Liepas" nomu ar izpirkumu, līgums ar augstākminēto uzņēmumu tika ...

                                               

Centrālā statistikas pārvalde

Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore Latvijā. CSP ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju un par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

                                               

Vecumu pagasts

Vecumu pagasts ir viena no Viļakas novada administratīvajām teritorijām tā austrumos pie Krievijas robežas. Robežojas ar sava novada Viļakas pilsētu un Šķilbēnu, Medņevas, Susāju un Žīguru pagastiem, kā arī Krievijas Pleskavas apgabala Pitalovas rajonu.

                                               

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs ir Latvijas Okupācijas muzeja biedrības uzturēts privāts muzejs Rīgā, kas iepazīstina ar Latvijas piecdesmit gadu okupācijas vēsturi no 1940. līdz 1991. gadam. Tajā atspoguļota pirmā padomju okupācija, nacionālsociālistiskā vācu okupācija un otrā padomju okupācija. Muzeja moto ir Atcerēties. Pieminēt. Atgādināt. Līdz 2012. gada 4. novembrim muzejs atradās Strēlnieku laukumā 1, bet saistībā ar plānoto ēkas pārbūvi tas ir izvietots Raiņa bulvārī 7.

                                               

Latvijas tumšgalve

Latvijas tumšgalve jeb Latvijas tumšgalves šķirnes aita ir viena no mājas aitas vilnas - gaļas šķirnēm, kas izveidota Latvijā, tās saīsinātais apzīmējums ir LT. Šķirne ir ātraudzīga, ar labu dzīvmasu. Latvijas tumšgalvei ir augsta reprodukcijas spēja un teicama gaļas kvalitāte. To izmanto ne tikai gaļas ražošanai, bet arī vilnas un kažokādu ieguvei. Latvijā kopējais aitu skaits pēc 2010. gada datiem tuvojas 90 tūkstošiem. Vidējais aitu skaits saimniecībā ir apmēram 20 dzīvnieku. Lielākajās aitu audzēšanas saimniecības ir vairāk kā 500 aitu. Tādas ir 6 saimniecības Ventspils, Durbes, Vecpie ...

                                               

Kolhozs

Kolhozs jeb kopsaimniecība bija kopēja saimniekošanas forma laukos Padomju Savienības Austrumu bloka valstīs 20. gadsimtā, kuru viensētu vietā organizēja sociālistiskajā lauksaimniecībā un zvejniecībā. Kolhozos ražošanas līdzekļi ir kopsaimniecības paju īpašnieku kopīpašums. Ienākumi no saimniekošanas tiek sadalīti saskaņā ar dalībnieku kopēju lēmumu.

                                               

CERTUS domnīca

CERTUS ir Latvijā pirmā domnīca, kas veidota ar 100 % privātā finansējuma palīdzību un apvieno teju visas vadošās Latvijas tautsaimniecības nozares - farmācijas, IT, kokrūpniecības, finanšu, lauksaimniecības un citas. CERTUS ir domnīca mērķtiecīgai izaugsmei, kuras misija ir veicināt Latvijas ekonomisko izaugsmi, lai samazinātu nabadzību, uzlabotu veselības aprūpi un izglītību, kā arī lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tā tika dibināta 2015. gadā un tajā pašā gadā izdeva savu pirmo konkurētspējas ziņojumu. Domnīca nodrošina platformu privātā, akadēmiskā un publiskā sektora sada ...

                                               

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir valsts iestāde, kas pārrauga un regulē Latvijas banku, krājaizdevēju sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Kopumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga vairāk nekā 300 finanšu sektora dalībnieku. Komisijas pārraudzībā esošo tirgus dalībnieku aktīvu apjoms ir vairāk nekā 30 miljardi euro.

                                               

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina informācijas par aizņēmējiem, kas saņēmuši kredītus Latvijas Republikā reģistrētajās bankās un ārvalstu banku filiālēs, to meitassabiedrībās, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrībās, apdrošināšanas sabiedrībās, un to saistībām vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu ar mērķi sniegt informāciju Kredītu reģistra dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un pašiem aizņēmējiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

                                               

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir 1993. gadā dibināta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes valsts iestāde. No 2020. gada janvāra LIAA direktors ir Kaspars Rožkalns.

                                               

Latvijas Republikas Komerclikums

Komerclikums ir 2000. g. Saeimā pieņemts Latvijas normatīvais akts, kurā noteiktas komercdarbības tiesiskās normas. Tajā definēti komersanta, komercdarbības, komercreģistra un citi ar komercdarbību saistīti jēdzieni, nosacījumi un ierobežojumi. Komerclikums galvenajos aspektos atbilst vairuma Eiropas Savienības valstu tiesiskajā praksē lietojamiem līdzīgiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Spēkā kopš 2002. g. Komerclikums, līdz ar citiem likumdošanas aktiem, ir viens no galvenajiem valsts regulēšanas instrumentiem mikroekonomikas jomā. Tas komercdarbības procesus padara pārskatāmus ...

                                               

Latvijas Republikas nodokļu sistēma

Latvijas Republikas nodokļu sistēmu reglamentē "Likums par nodokļiem un nodevām". Tas nosaka vispārējos nodokļu un nodevu sistēmas piemērošanas principus, kā arī: nodokļu un nodevu iekasēšanu un piedziņu; nodokļu un nodevu veidus; nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību; atbildību par nodokļu likumu pārkāpšanu; nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību; nodokļu un nodevas administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību; nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību;

                                               

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus, komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. UR darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā ...

                                               

Pensiju sistēma Latvijā

Pensiju sistēma Latvijā nosaka kārtību, kādā strādājošie var saņemt pensiju, kāds ir nepieciešamais darba stāžs, kā tiek veiktas sociālās iemaksas. Latvija ir viena no pirmajām valstīm postpadomju telpā, kas pēc Padomju Savienības sabrukuma ar Pasaules Bankas atbalstu veica pensiju sistēmas reformu. Jaunā pensiju sistēma ir balstīta uz apdrošināšanas principiem, proti: pensiju saņem tikai sociāli apdrošinātas personas, kas veikušas sociālās iemaksas. Tās galvenais princips ir: jo lielākas iemaksas apdrošinātā persona veikusi, jo lielāka būs tās pensija. Līdz ar to pensiju sistēmas dalībnie ...

                                               

Piena lopkopība Latvijā

Piena lopkopība ir dzīvnieku turēšana ar nolūku iegūt pienu. Latvijā piena lopkopība ir tradicionāla lauksaimniecības nozare, tā strauji attīstījās jau 19.gadsimta otrajā pusē, kļūstot par nozīmīgu eksportpreci. Latvijā galvenokārt iegūst govs pienu, bet nedaudz izplatīta arī kazkopība.

                                               

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga Latvijas uzņēmumu organizācija, kuras mērķis ir veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un realizējot uzņēmējdarbību veicinošus projektus. Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijā darbojas kopš 1934. gada. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs ir Aigars Rostovskis, valdes priekšsēdētājs - Jānis Endziņš. 2015. gada janvārī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera kļuva par sadarbības partneri ar Latvi ...

                                               

Dominante Park

Dominante Park ir saimniecisko darbību zona Rīgas rajona Ķekavas pagastā pie maģistrāles Via Baltica. Parks ir vislielākais biznesa parka green-field projekts Baltijā, kas uzsākts no nulles 60 ha platībā. 2009. gadā jau uzbūvēti 90 000 m 2 biroju, noliktavu un ražošanas telpu. Zīmoli, kas Latvijā tiek izplatīti vienīgi no Dominante park teritorijas: Huggies Schwarzkopf & Henkel Merrild Kleenex Tchibo

                                               

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas vērtīgākie uzņēmumi saskaņā ar investīciju pakalpojumu sniedzēja Prudentia un biržas Nasdaq Riga kopš 2005. gada veidoto Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101.