Back

ⓘ Latvijas sabiedrība
                                               

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir uzņēmums, komercsabiedrība ar tiesisko formu kapitālsabiedrība, jo šīs komercsabiedrības pamatkapitālu veido akcijas. Bez pamatkapitāla akciju sabiedrību nevar nodibināt, jo kapitāls ir viens no galvenajiem akciju sabiedrības elementiem. Akciju sabiedrību parasti dibina, ja plānots nodarboties ar tādu komercdarbības veidu, kam nepieciešami lieli ieguldījumi. Tā kā akcija ir vērtspapīrs, tad publiska kapitāla piesaiste, emitējot jaunas akcijas, ļauj vieglāk piesaistīt lielākas investīcijas, nekā piedāvājot daļas slēgtam pretendentu lokam, kā tas ir kapitālsabiedrības Sa ...

                                               

Latvijas dzelzceļš

Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna Latvijas dzelzceļš valdošais uzņēmums. Uzņēmums sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, apkalpes vietu operatora, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības, nekustamā īpašuma nomas, informācijas tehnoloģiju, elektronisko sakaru, kā arī principāla pakalpojumus. "Latvijas dzelzceļš" ir valsts kapitālsabiedrība, un 100% tās kapitāla daļu pieder valstij. Uzņēmuma akciju turētājs ir Satiksmes ministrija. LDz galvenais birojs atrodas Rīgā. "Latvijas dzelzceļš" ir ...

                                               

Sabiedrība citai politikai

Sabiedrība citai politikai bija politiska partija Latvijā, kas tika dibināta 2008. gada 6. septembrī, turpinot sabiedriskas organizācijas "Sabiedrība citai politikai un tiesiskai valstij" darbību.

                                               

Latvijas balzams

AS Latvijas balzams ir uzņēmums Latvijā, lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā. Kā akciju sabiedrība dibināta 1997. gadā, bet tās senākā ražotne sākusi darbu 1900. gadā. Uzņēmuma akcijas tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Otrajā sarakstā. Lielākais akcionārs 2017. gadā ir SIA Amber Beverage Group 89.99 %, kas pieder S.P.I. Group grupas uzņēmumam Amber Beverage Group Holding S.ar.l.

                                               

Latvijas kuģniecība

AS Latvijas kuģniecība ir Latvijā reģistrēta pārvaldītājsabiedrība. Tas un tajā ietilpstošie uzņēmumi darbojas naftas produktu transportēšanas jomā un nekustamā īpašuma pārvadīšanā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā. Galvenais birojs atrodas Rīgā. "Latvijas kuģniecība" īpašnieks ir Šveicē reģistrētajai enerģētikas grupai Vitol piederošais uzņēmums ATLANTANK SA. "Latvijas kuģniecība" meitas un asociētie uzņēmumi: SIA "Ventspils ekspedīcija" 17.2 %. Latvijas un Krievijas kopuzņēmums SIA LatRosTrans 66 %, pārvalda naftas produktu cauruļvadu Polocka - Ventspils Latvijas teritorijā;

                                               

Pārvaldītājsabiedrība

Pārvaldītājsabiedrība ir juridiska persona, kurai pieder citu uzņēmumu akciju kontrolpaketes un kura tādējādi veic šo uzņēmumu vispārīgo vadību. Šajā gadījumā jēdzienu "kontrolpakete" var plašāk iztulkot kā jebkāda veida līdzdalību uzņēmumos, kas ļauj pārvaldīt to pārvaldes institūcijas. Parasti pārvaldītājsabiedrības galvenais darbības veids ir aktīvu pārvaldīšana. Par kontrolpaketi ASV uzskata vairāk nekā 20%, un bieži vien 5 - 10%, turpretī Lielbritānijā - no 80%. Kontroli var veikt tieši vai arī netieši, kad mātes sabiedrība kontrolē meitas sabiedrību, kura savukārt kontrolē trešo, utt.

                                               

Latvijas Kredītbanka

Latvijas Kredītbanka bija 1935. gada 11. aprīlī izveidota Finanšu ministrijas kontrolēta akciju sabiedrība. Latvijas Kredītbanka strādāja sākotnēji ar 10, tad 20 un vēlāk - 40 miljonus latu lielu pamatkapitālu, tādējādi kļūstot par lielāko banku Latvijā. Par bankas vadītāju iecelts Andrejs Bērziņš. 1935. gada 3. oktobrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka banka turpmāk pārņems visus uzņēmumus, ko valdība un Finanšu ministrija nolems nacionalizēt. Pēc valdības lēmuma 1935. gadā Kredītbanka pārņema Latvijas Tirgotāju banku, Lauksaimnieku centrālbanku, Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrī ...

                                               

Valsts akciju sabiedrība

Valsts akciju sabiedrība ir komercsabiedrība, kura sniedz pakalpojumus sabiedrībai un ar komercdarbību nodarbojas patstāvīgi. Sabiedrības dibināšanas procesā civiltiesiskās darbības valsts izpildījusi juridiskās personās vārdā. Valsts akciju sabiedrības ir valsts kapitālsabiedrības, kuras parasti atrodas kādas ministrijas padotībā, un kurās valsts ir kapitāla daļu turētāja. VAS atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā ir ministrija vai cita valsts pārvaldes iestāde, kuru par valsts kapitāla daļu turēt ...

                                               

Latvijas valsts meži

Latvijas valsts meži ir valsts akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar Latvijas valsts mežu apsaimniekošanu. Uzņēmums tika dibināts 1999. gadā. Uzņēmuma vienīgais akcionārs ir Zemkopības ministrija. Latvijas valsts mežiem ir vairākas struktūrvienības, tai skaitā "LVM Mežsaimniecība", "LVM Zemes dzīles", "LVM Sēklas un stādi", "LVM Rekreācija un medības", "LVM biznesa sistēmu risinājumi". Uzņēmums pārvalda 1.4 miljonus hektāru lielu meža platību, taču kopējā apsaimniekojamā platība sasniedz 1.62 miljonus hektāru. Latvijas valsts mežu neto apgrozījums 2019. gadā sasniedza 375.1 miljonus eiro Uz ...

                                               

Latvijas Finieris

"Latvijas Finieris" ir vadošais finiera un tā produktu ražotājs Baltijas valstīs. Citi nozīmīgākie koncerna darbības veidi ir plātņu materiālu tirdzniecība, mežsaimniecība un mežizstrāde, kā arī sintētisko sveķu un fenola filmu ražošana.

                                               

Paēdušai Latvijai

Paēdušai Latvijai ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma uz vienu ģimenes locekli un Sociālā dienesta atteikumu piešķirt trūcīgā vai maznodrošinātā statusu. Pārtikas banka palīdz trūkumā nonākušajiem, izsniedzot pārtikas pakas. Pārtikas paku saturs tiek veidots no ražotāju, pārstrādātāju vai tirgotāju ziedotām pārtikas precēm. Par naudas ziedojumiem tiek iegādātas tās preces, kuras nav saņemtas ziedojumu veidā. Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sa ...

                                               

Latvijas Republikas bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Politiskā līmenī ministrs vadīja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju. Šāds amats pastāvēja no 2002. līdz 2009. gadam. Līdz 2004. gada 27. maijam amata nosaukums bija "īpašo uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās", savukārt līdz 2008. gada 31. decembrim tas bija "bērnu un ģimenes lietu ministrs".

                                               

Latvijas Republikas īpašo uzdevumu ministru sabiedrības integrācijas lietās uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas īpašo uzdevumu ministri sabiedrības integrācijas lietās, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Šis amats pastāvēja no 1998. gada līdz 2002. gadam.