Back

ⓘ Jons Berents
                                     

ⓘ Jons Berents

1685.–1692. g. studējis Kēnigsbergas universitātē, 1693.–1711. g. strādājis par mācītāju Mielkiemē tag. Kaļiņinā, Encūnos tag. Repinā. No 1711. gada – Čerņahovskas arhiprezbiteris t. i., arhidiakons jeb superintendants, kuru Prūsijas lietuvieši dēvējuši par "bīskapu".

Viens no J. H. Līsija 1719. gada M. Lutera "Katehisma" tulkojuma redaktoriem. Iztulkojis agendu "Davadnas pamācīšana" 1730. g., sagatavojis un rediģējis 1732. g. dziesmu krājuma "No jauna pārveidotas un uzlabotas dziesmu grāmatas" izdevumu, pievienojot 17 paša tulkotu dziesmu. Līdz 1748. g. iznāca 6 dziesmu grāmatas izdevumi. 1735. g. Bībeles tā sauktās Kvanta Bībeles tulkojuma galvenais redaktors. "Dziesmu grāmatai" un "Bībelei" uzrakstījis lietuviskus priekšvārdus.