Back

ⓘ Koku pagasts
Koku pagasts
                                     

ⓘ Koku pagasts

Kocēnu pagasts ir viena no Kocēnu novada administratīvajām teritorijām tā vidienē Gaujas labajā krastā. Robežojas ar sava novada Vaidavas, Dikļu, Zilākalna un Bērzaines pagastiem, Pārgaujas novada Stalbes pagastu, Burtnieku novada Burtnieku un Valmieras pagastiem, Beverīnas novada Kauguru pagastu, Priekuļu novada Liepas pagastu un Valmieras pilsētu.

                                     

1. Daba

Kocēnu pagastā atrodas vairāki ievērojami dabas objekti: Zilaiskalns, Vītolēnu akmens, Polbreņču svētais avots, Karitēnu liepa, u.c. Pagastā atrodas daļa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Gaujas nacionālā parka.

Hidrogrāfija

Upes: Gauja, Jumara, Anuļa, Briede, Danka, Ziedone, Dūķerupe, Zīle.

Ezeri: Brandeļu dzirnavezers 19.9 ha, Brenguļu Lielezers 9.3 ha, Mujānu dzirnavezers 8.5 ha.

                                     

2. Vēsture

Tagadējā Kocēnu pagasta teritorija pirms krusta kariem ietilpa Tālavas latgaļu Imeras zemē. Rubenē atradās pirmā latviešu kristīgā baznīca, kas pieminēta Indriķa hronikā sakarā ar Imeras zemes kristīšanu 1208. gadā. Rubenes baznīca sākotnēji bijusi koka ēka, tagadējo izskatu ieguvusi 1739. gadā. Rubenes draudzē par priesteri no 1208. gada līdz pat savai nāvei kalpoja hronists Latviešu Indriķis. Rubenes baznīcas grīdas atjaunošanas laikā 2000. gadā tika atrastas senas kapenes. Pie Jumaras upītes 1210. gadā notika kauja pie Imeras starp Tālavas zemēs iebrukušajiem Ugaunijas igauņiem un Zobenbrāļu ordeņa spēkiem, kuru pusē bija līvi un latgaļi.

Līdz 1920. gada agrārajai reformai šeit atradās Kokmuiža Kokenhof ar Kaļļa Kārļa, Upītes, Brēmeļu, Stukūžas un Silupīšu pusmuižām. Reformas gaitā Kokmuižu 2081 ha kopplatībā sadalīja 107 vienībās, no kuram 12 bija rentes mājas. 1935. gadā Valmieras apriņķa Kokmuižas pagasta teritorija bija 78.8 km² un tajā dzīvoja 1596 iedzīvotāji. Mūsdienu Kocēnu pagasta teritorijā ietilpst arī bijušā Ķieģeļu pagasta un Mujānu pagasta zemes.

1945. gadā pagastā izveidoja Kocēnu un Dūķeru ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954. gadā Kocēnu ciemam pievienoja Dūķeru ciemu, 1962. gadā - daļu likvidētā Mujānu ciema, 1975. gadā - daļu Zilākalna lauku teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Valmieras 2010. gadā pārdēvēts par Kocēnu novadā.

                                     

3. Iedzīvotāji

2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti liecina, ka šajā laikā Kocēnu pagastā bija 3119 iedzīvotāji.

Nacionālais sastāvs:

  • latvieši - 87%;
  • krievi - 8.2%;
  • baltkrievi - 2.1%;
  • citas tautības - 2.7%.

Apdzīvotās vietas

Lielākās apdzīvotās vietas ir Kocēni novada un pagasta centrs, Rubene, Tožas, Brandeļi.

Ievērojamas personības

  • Mārtiņš Antons 1888 - 1941 latviešu advokāts un sabiedriskais darbinieks, Tautas padomes un Satversmes sapulces loceklis
  • Jānis Staņislavs Roze 1823 - 1897 latviešu gleznotājs
  • Latviešu Indriķis Henricus de Lettis, ap 1187 - pēc 1259, Imeras latviešu katoļu draudzes priesteris, tulks un Indriķa Livonijas hronikas autors
  • Rihards Zariņš 1869 - 1939 latviešu grafiķis, ekslibra pamatlicējs latviešu grafikā
                                     

4. Saimniecība

Transports

Autoceļi: šoseja Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža A3, 1. šķiras autoceļi: Kocēni-Limbaži-Tūja P11, Valmiera-Matīši-Mazsalaca P16, Valmieras apvedceļš P19.