Back

ⓘ Ošupes pagasts
Ošupes pagasts
                                     

ⓘ Ošupes pagasts

Ošupes pagasts ir viena no Madonas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidaustrumos. Robežojas ar sava novada Barkavas pagastu, Lubānas novada Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu, Balvu novada Bērzpils pagastu, kā arī Rēzeknes novada Gaigalavas un Nagļu pagastiem.

                                     

1. Daba

Atrodas Austrumlatvijas zemienes Lubāna līdzenumā. Virsas augstums 92.3 - 105.4 m vjl.

Upes un kanāli

  • Aiviekste
  • Zvidze

Ap agrāk pārplūstošo Lubānu izveidoti arī kanāli:

  • Zvidzes kanāls
  • Meirānu kanāls
  • Lubāna izvadkanāls

Ezeri

  • pagastā atrodas daļa no Lubāna
  • Zvidzes ezers 1.7 ha

Purvi

  • Kauslienas peisa 681 ha
  • Lielais purvs 1 912 ha
  • Klānu purvs pagastā atrodas daļa, kopplatība 2 597 ha
                                     

2. Vēsture

1945. gadā Madonas apriņķa Lubānas pagastā izveidoja Ošupes ciema padomi. Ošupes ciems ietilpis Gulbenes apriņķī 1947-1949 un Cesvaines 1949-1956 un Madonas pēc 1956. gada rajonos. Ošupes ciemam 1954. gadā pievienoja likvidēto Zvidzenes ciemu, 1979. gadā - daļu likvidētā Meirānu ciema. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Ošupes pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Madonas novadā.

Arheoloģija

Pagasta teritorijā atrodas Zvidzes apmetne, ko uzskata par nozīmīgu mezolīta Kundas kultūras un agrā neolīta Narvas kultūras dienvidu variantam piederīgu arheoloģijas pieminekli. Apmetne atradās senā Lubāna ezera piekrastē uz gala morēnas, kas mūsdienās pussalas veidā iestiepjas klānu zemo purvu teritorijā. Zvidzes apmetnes arheoloģisko izrakumi tika uzsākti 1973. - 1975. gadā, turpināti 1981. - 1984., 1999. un 2007. gadā Ilzes Lozes vadībā.