Back

ⓘ Pamatu pagasts
Pamatu pagasts
                                     

ⓘ Pamatu pagasts

Mētrienas pagasts ir viena no Madonas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos. Robežojas ar sava novada Ļaudonas, Praulienas un Barkavas pagastiem, Varakļānu novada Murmastienes pagastu, kā arī Krustpils novada Atašienes un Mežāres pagastiem.

Mētrienas pagasta kopējā platība ir 14025.2 ha, pagasta centrs ir Mētrienas ciems. Mētrienas pagasts atrodas Madonas rajona dienvidaustrumu daļā, robežojoties ar četriem Madonas rajona pagastiem – Barkavas, Murmastienes, Ļaudonas un Praulienas pagastiem un diviem Jēkabpils rajona pagastiem – Mežāres un Atašienes. Attālums no Mētrienas ciema līdz Madonas rajona centram – Madonai – ir 24 km, līdz Rīgai - 185 km.

                                     

1. Daba

Atrodas Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā. Augstākā vieta dienvidrietumos no Ozolkalna 125.0 m vjl. Reljefs lēzeni viļņots 100 - 110 m vjl. Pa pagasta ziemeļu robežu tek Aiviekste, uzņemot Zošupi, Jošu, Odažu, bet pa austrumu robežu - Aiviekstes pieteka Isliena. Ezeri atrodas galvenokārt pagasta dienvidu daļā. Dienvidaustrumu malā atrodas daļa no Teiču purva Kurtavas purvs. Austrumu malā atrodas augstais Ozolsalas purvs. Aptuveni 43% pagasta teritorijas aizņem meži.

                                     

1.1. Daba Ezeri

 • Kurtavas ezers atrodas Teiču purva malā. Platība ir 74 hektāri, garums - 1.2 km, lielākais platums - 0.8 km. Ezera vidējais dziļums ir 0.8 metri, lielākais dziļums - 1.2 metri. Ezerā ietek vairāki grāvji, iztek Dēmenīša. Ovāla, sekla ezerdobe, krasti zemi, izskaloti, kūdraini. Ezera dibenā biezs kūdras slānis. Kurtavas ezers ir distrofs ezers. Ezerā ir sastopamas raudas, līdakas, līņi, asari, plauži, karūsas; visbiežāk sastopamā zivs ir rauda.
 • Odzienas ezers atrodas pie Madonas - Atašienes ceļa. Platība ir 47.6 ha, garums - 1.1 km, lielākais platums - 0.5 km, vidējais ezera dziļums ir 1.8 metri, lielākais dziļums - 3.3 metri. Baseina platība - 7.1 km2. Ovāla ezerdobe, piekraste ir zema, aizaugusi, tālāk slīps pacēlums. Ezera dibens ir līdzens, pie krastiem smilšains, vidū dūņains. Eitrofs ezers. No Odzienas ezera iztek Odze, ietek divi strauti. Publiskais ezers. Ezerā mīt dažādas zivis - plauži, karūsas, līdakas, asari un līņi. Visbiežāk sastopamā zivs ir rauda.
 • Sildu ezers atrodas Teiču purva ziemeļrietumu daļā. Ezera platība - 7.7 ha. Ezera dibens lielākoties kūdrains, vietām dūņains. Ezera lielākais dziļums - 2.7 metri. Hidroloģiskais režīms - noteces.
 • Dzērvītes ezers ezera laukums ir 3.4 ha. Ezera vidējais dziļums - 2 metri, vidējais dziļums - 2.6 metri. Hidroloģiskais režīms - noteces
 • Limenu ezers ezera laukums 3.9 ha, lielākais dziļums ir 7 metri. Hidroloģiskais režīms - noteces.
 • Islienas ezers
 • Runcu ezers atrodas netālu no Mētrienas ciema. Ezera platība - 4.1 ha. Ezera maksimālais dziļums ir 0.8 metri. Ezers ir stipri aizaudzis. No ezera iztek Jošas upe
                                     

1.2. Daba Purvi

 • Ozolsalas purvs 554 ha
 • Kurtavas purvs daļa no Teiču purva, kura kopplatība 19 587 ha
                                     

2. Vēsture

Līdz 1925. gadam Mētrienas pagasts tika saukts par Ļaudonas-Odzienas pagastu vācu: Laudon-Odsen, krievu: Ляудон-Одзенская. 1935. gadā Madonas apriņķa Mētrienas pagasta platība bija 129.31 km² un tajā dzīvoja 1790 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā izveidoja Mētrienas un Pamatu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Mētrienas ciems ietilpis Krustpils 1949-1962 un Madonas pēc 1962. gada rajonos. Madonas rajona Pamatu ciemam 1961. gadā pievienoja Saikavas ciema kolhoza "Līdums" teritoriju. 1964. gadā likvidēja Mētrienas ciemu, teritoriju pievienojot Pamatu, Ļaudonas kolhoza "Ļaudona" teritoriju un Mežāres padomju saimniecības "Mežāre" teritoriju ciemiem. 1977. gadā Pamatu ciemam pievienoja daļu Ļaudonas ciema teritorijas. 1990. gadā Pamatu ciemu reorganizēja par Pamatu pagastu un tajā pašā gadā pārdēvēja par Mētrienas pagastu. 2009. gadā Mētrienas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Madonas novadā.

                                     

3. Saimniecība

Zemju iedalījums

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām Mētrienas pagastā ir šāds:

 • Satiksmes infrastruktūras objekti - 125.4 ha;
 • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 5433.3 ha
 • Meži - 5965.6 ha
 • Sabiedriskas nozīmes objekti - 2695.5 ha;
 • Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti - 1.2 ha;
 • Lauksaimniecība - 8812.0 ha;
 • Krūmāji - 214.0 ha
 • Mežsaimniecība - 2275.7 ha;
 • Rūpniecības objekti - 2.0 ha;
 • Daudzdzīvokļu māju apbūve - 9.5 ha;
 • Pārējie objekti - 1.0 ha.
 • Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve - 2.8 ha;
 • Zeme zem ūdeņiem - 337.2 ha
 • Purvi - 1511.4 ha
 • Vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve - 24.1 ha;
 • Ceļi - 181.6 ha
 • Ūdenssaimniecība - 76.0 ha;
 • Kopā - 14025.2 ha
 • Pārējās zemes - 270.9 ha
 • Zeme zem ēkām un pagalmiem - 111.2 ha