Back

ⓘ Lielezeres pagasts
                                     

ⓘ Lielezeres pagasts

Pēc 1920. gada agrārreformas Lielezeres muižu Groß-Essern sadalīja 230 vienībās no tām 2 bijušās rentes mājas 4932 ha kopplatībā. Muižas centrs nonāca valsts īpašumā, bet bijušajā kungu mājā iekārtoja Ezeres pamatskolu. Griezes mācītājmuižu sadalīja 17 vienībās 318 ha kopplatībā, bet Reņģu muižas Šarlotes pusmuižu 15 vienībās 213 ha kopplatībā.Reņģes muižu Rengenhof, Rengen sadalīja 202 vienībās no tām 7 bijušās rentes mājas 2712 ha kopplatībā. Reņģes ciemu sadalīja 80 vienībās 108 ha kopplatībā, bet Reņģes mācītājmuižu 4 vienībās 89 ha kopplatībā. Savukārt Pampāļu muižu Pampeln sadalīja 326 vienībās no tām 3 bijušās rentes mājas 4424 ha kopplatībā.

1921. gadā no Lielezeres pagasta nodalīja Pampāļu pagastu. 1922. gadā Kuldīgas apriņķa Lielezeres pagastu sadalīja Ezeres un Reņģu pagastos. 1924. gadā Reņģu pagastu pievienoja Jelgavas apriņķim. 1925. gadā Reņģu pagastu pārdēvēja par Rubas pagastu. 1926. gadā Ezeres pagastu pievienoja Liepājas apriņķim.