Back

ⓘ Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
                                     

ⓘ Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Tās galvenie uzdevumi ir izstrādāt finanšu politiku, organizēt un koordinēt finanšu politikas īstenošanu un veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Finanšu ministriju politiskā līmenī vada finanšu ministrs. Pirmais Latvijas Pagaidu valdības finanšu ministrs bija Kārlis Puriņš. Par Latvijas Republikas Finanšu ministrijas dibināšanas dienu tiek uzskatīts 1918. gada 19. novembris, kad Tautas padome apstiprināja Latvijas Pagaidu valdības pilnvaras.

                                     

1. Ministrijas ēkas vēsture

Finanšu ministrija atrodas tai īpaši būvētā ēkā Smilšu ielā 1 Vecrīgā. Jaunceltnes projektu konkursā 1936. gadā pirmo vietu ieguva arhitekts Aleksandrs Klinklāvs, kuram uzticēja projekta galīgo izstrādi un darbu vadīšanu. Būvdarbi ilga no 1937. līdz 1940. gadam un līdz Otrā pasaules kara sākumam tā arī netika pabeigti, lai gan daļējā lietošanā ēku nodeva 1940. gada 9. februārī.

                                     

2. Ministrijas funkcijas

Finanšu ministrijas funkcijas un uzdevumus nosaka tās nolikums. Ministrijas darbu vada arī valsts sekretārs. Valsts sekretāra galvenie uzdevumi ir nozares politikas un stratēģiju izstrādes organizēšana, nozares politikas īstenošana, iestādes administratīvā darba vadīšana un ministriju funkciju izpildes organizēšana. Ministrijas padotībā strādā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Valsts kase, kā arī Valsts ieņēmumu dienests.