Back

ⓘ Mēra pagasts
Mēra pagasts
                                     

ⓘ Mēra pagasts

Mēra pagasts bija viena no Valkas apriņķa pašvaldībām tā vidusdaļā. Robežojās ar Cirgaļu, Grundzāles, Palsmanes, Rauzas, Smiltenes un Bilskas pagastiem. Pagasta valde atradās Mēros.

                                     

1. Vēsture

Dibināts pēc muižu pagastu likvidēšanas sakarā ar 1866. gada pagastu pašvaldību likuma pieņemšanu. Pēc 1920. gada zemes reformas Mēra muiža Mehrhof sadalīta 91 vienībā 1464 ha kopplatībā, kungu mājā iekārtoja pagasta skolu. Palsmanes mācītājmuiža sadalīta 28 vienībās 836 ha kopplatībā. 1939. gadā pagasts likvidēts, to apvienojot ar Rauzas pagastu un izveidojot Birzuļu pagastu. Mūsdienās Mēra pagasta teritorija iekļauta Smiltenes novada Bilskas, Palsmanes un Grundzāles pagastos.