Back

ⓘ Tomass Hērens
Tomass Hērens
                                     

ⓘ Tomass Hērens

No 1980. līdz 1987.gadam Tomass Hērens studēja teoloģiju un jurisprudenci Minsterē Vestfālenē, Tībingenē un Londonā. 1986.gadā viņš ieguva teoloģijas licenciāta grādu un 1987.gadā nokārtoja pirmo valsts eksāmenu jurisprudencē. Savu promocijas darbu "Programmatūras nodošana kā lietas pirkums” viņš aizstāvēja Vestfālenes Vilhelma universitātē, Minsterē 1989.gadā. 1991.gadā viņš nokārtoja otro valsts eksāmenu jurisprudencē. Pēc 1994.gadā Minsterē veiktās habilitācijas par tēmu "Pašregulācija banku un apdrošināšanas tiesībās” Tomass Hērens 1995.gadā kļuva par profesoru Heinriha Heines universitātes Juridiskajā fakultātē, Diseldorfā, kur pasniedza civiltiesības un starptautiskās komerctiesības.

No 1996.gada aprīļa Tomass Hērens ir Diseldorfas augstākās federālās tiesas vācu: OLG Düsseldorf tiesnesis. 1997.gadā viņš saņēma piedāvājumu vadīt Vestfālenes Vilhema universitātes Juridiskās fakultātes Informācijas tiesību un juridiskās informātika katedru Minsterē, un vienlaikus viņš darbojas kā pētnieks turienes Eiropas informācijas sistēmu pētnieciskajā centrā angļu: European Research Center for Information Systems. Viņš ir tiesīgs pasniegt civiltiesības, komerctiesības, civilprocesa tiesības un juridisko informātiku.

Līdz 1997.gadam Tomass Hērens bija Eiropas Komisijas/XIII Ģenerāldirektorāta "Juridiski konsultatīvās padomes informācijas tehnoloģijas jautājumos” angļu: Legal Advisory Board on Information Technology juridiskais padomdevējs, kā arī Eiropas Komisijas Intelektuālā īpašuma speciālistu grupas angļu: Task Force Group on Intellectual Property loceklis. Viņš ir Vācijas tīkla informācijas centra saīsin. DENIC zinātniskās padomes loceklis, kā arī St. Gallenas universitātes Informācijas tiesību zinātniski pētnieciskā centra uzraudzības padomes loceklis. No 1997.gada Tomass Hērens vada Informācijas, telekomunikāciju un mediju tiesību institūtu.

No 2000.gada jūnija Tomass Hērens strādā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā saīsin. WIPO Domēnu vārdu paneļa locekļa angļu: Domain Name Panelist statusā. Papildus tam no 2004.gada viņš ir Oksfordas Interneta institūta/Balliolas koledžas zinātniskais līdzstrādnieks, UNESCO Vācijas nacionālās komisijas Ekspertu komitejas komunikāciju jomā loceklis, Augstskolu rektoru apvienības vācu: Hochschulrektorenkonferenz darba grupas "Jaunie mediji” loceklis, Vācijas Rūpnieciskā īpašuma un autortiesību apvienības Autortiesību un izdevēju tiesību ekspertu komisijas loceklis.

Tomass Hērens dzīvo Šteinfurtē. Viņš ir precējis, un viņam ir divi bērni. Papildus savai pamatdarbībai Tomass Hērens darbojas kā neatkarīgs fotogrāfs.

                                     

1. Periodiskie izdevumi

  • No 1998.gada žurnāla "Multimediji un tiesības ” saīsin. MMR līdzizdevējs
  • Izglītības žurnāla "Ad legendum ” izdevēju padomes loceklis
  • Līdz 1997.gadam žurnāla "Dators un tiesības ” redkolēģijas loceklis, žurnālu "Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju tiesības” un "EDI tiesību apskats” līdzizdevējs
  • No 2007.gada žurnāla "Dators un tiesības ” padomes loceklis
  • No 2005.gada maija Šveices juridiskā tiešsaistes žurnāla "Jusletter ” sadaļas "Informātika un tiesības” redaktors