Back

ⓘ Lauderu pagasts
Lauderu pagasts
                                     

ⓘ Lauderu pagasts

Lauderu pagasts ir viena no Zilupes novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. Robežojas ar sava novada Zaļesjes pagastu un Ludzas novada Nirzas, Rundēnu un Istras pagastiem.

                                     

1. Daba

Pagasta reljefu veido latgales augstienes Rāznavas pauguraines austrumu mala. Augstākie pauguri atrodas pagasta rietumos - Rudovas Lītovu kalns atrodas 243.4 m virs jūras līmeņa.

Hidrogrāfija

Lauderu pagasta upes ietilpst Veļikajas baseinā. Pagasta austrumu malā plūst Zilupes pieteka Istra, kas no pagasta teritorijas uzņem Gumineicas, Koņovkas un Lauderu upīšu ūdeņus. Pagasta teritorijā atrodas divi lielāki ezeri - Sološu ezers 85.5 ha un Lauderu ezers. Pagasta teritorijā atrodas daudzi sīki zem 1 ha lieli ezeriņi - Beļaju Mazezers, Mīlestības Dubiņu, Koņevas, Torfenes Zubru, Lielais un Mazais Žlobnovas, Cucuru, Morozu.

Ezeri

Lielais Lauderu ezers, Mazais Lauderu ezers, Sološu ezers.

                                     

2. Vēsture

1863.gadā Lauderu muižas teritorija kopā ar Istras, Annapoles, Konecpoles, Soboļinas muižu teritorijām tika iekļauta Istras pagastā. 1927.gadā sādžas tika sadalītas viensētās izveidojot skrajciemus.

Pēc Otrā pasaules kara 1945.gada 9. oktobrī izveidoja ciemu padomes, kuru skaits un lielums laika gaitā mainījās, to skaitā Ludzas apriņķa Istras pagastā izveidoja Lauderu ciema padomi. Lauderu ciems ietilpis Zilupes 1949-1959 un Ludzas pēc 1959. g. rajonos. 1954. gadā Lauderu ciemam pievienoja likvidēto Plepļu ciemu, bet 1960.gada 7.jūlijā – Rundānu ciema kolhoza "Maija rīts" teritoriju. Teritorijā darbojās kolhozs "Zaveti Ļeņina", kas 1970. gadā tika pārveidots par Lauderu padomju saimniecību sovhozu, tika ierīkotas liellopu un putnu fermas, Lauderus attīstīja kā sovhoza centru. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Lauderu pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Zilupes novadā.

                                     

3. Iedzīvotāji

Lauderu pagasts ir viens no pagastiem Latvijā, kurā absolūts vairākums iedzīvotāju ir krievi.

Apdzīvotās vietas

Lielākās apdzīvotās vietas ir Lauderi pagasta centrs, Turovka, Staraja Meļņica, Cucuri.