ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 322
                                               

Tirukšezers

Tirukšezers ir caurteces ezers Ventspils novada Usmas pagastā uz ziemeļiem no Usmas ezera. Dibens - dūņains. Krasti - ziemeļrietumos un dienvidos - zemi, dienvidrietumos un austrumos - slīpi. Ūdens krāsa - brūnūdens. Ietek - Tirukšupe no Ilziķa e ...

                                               

Valgundes pareizticīgo klosteris

Valgundes pareizticīgo klosteris, arī Kristus Apskaidrošanās Tuksnesis ", Ķīšu pareizticīgo Jēzus apskaidrošanas sieviešu klosteris ir Rīgas Svētās Trīsvienības-Sergija sieviešu pareizticīgo klostera filiāle, kas atrodas Valgundes pagastā, Jelgav ...

                                               

Valmiermuižas alus

SIA Valmiermuižas alus ir 2005. gadā dibināts alus darītājs Latvijā, kas atrodas Valmiermuižas ciemā pie Valmieras. Valmiermuižas alus ražošana sākta 2009. gadā. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir SIA Valmiermuižas Ieguldījumu Fonds, kas pieder Aig ...

                                               

Baltezers (Variešu pagasts)

Baltezers ir beznoteces dzidrūdens ezers Krustpils novada Variešu pagastā. Izvietojies pagasta ziemeļaustrumos mežainā apvidū Madonas - Trepes vaļņa malā. Ezers izstiepts, ar sašaurinājumu vidū, krasti slīpi, dienvidaustrumos stāvi, dibens dūņain ...

                                               

Šķilteru ūdenskrātuve

Šķilteru ūdenskrātuve ir mākslīga uz Feimankas upes uzstādināta ūdenstilpe Vārkavas novada Vārkavas pagasta ziemeļos, virs Preiļupes ietekas Feimankā. Krasti - slīpi, lēzeni, pieejami. Ietek - Feimanka no Feimaņu ezera, iztek - Feimanka uz Dubnu. ...

                                               

Kornetu ezeri

Kornetu ezeri jeb Korneta ezeri ir ezeru virkne Alūksnes novada Veclaicenes pagastā pie Igaunijas robežas. Izvietojušies Alūksnes augstienē T veida Kornetu - Peļļu subglaciālajā iegultnē, kuras centrā atrodas Korneti. Virknē ir astoņi ezeri: Liel ...

                                               

Raipala ezers

Raipala ezers ir ezers Alūksnes augstienē, Alūksnes novada Veclaicenes pagastā Korneta ezeru virknē. 35 m dziļais Raipals ir viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā. Ezers atrodas Korentu-Peļļu subglaciālajā iegultnē un ir lielākais no tajā esošajie ...

                                               

Alauksts

Alauksts ir ezers Vidzemes augstienē, Vecpiebalgas novadā, 202.3 metrus virs jūras līmeņa. Atrodas Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū. Ezera kontūra ovāla, orientēta ziemeļrietumu - dienvidaustrumu virzienā, ar dažiem izliektiem līčiem. Ezer ...

                                               

Gailītis (ezers)

Gailītis ir caurteces ezers Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta ziemeļu daļā. Dibens - dūņains. Krasti - lēzeni, grūti pieejami, ziemeļrietumos - zemi. Ūdens caurredzamība lielāka par dziļumu. Ezeru caurtek Viļķenupīte Gailīšupīte. Makrofīti ...

                                               

Tauns (ezers)

Tauns ir stipri aizaudzis caurteces ezers Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā uz rietumiem no Vecpiebalgas starp Alaukstu ziemeļos un Inesi dienvidos. Dibens - dūņains. Krasti zemi, lēzeni, nav pieejami. Ezerā ietek Balga un Silakroga grāvis ...

                                               

Lazdukalnu upīte

Lazdukalnu upīte, arī Lazdukalna upīte un kļūdaini Rītiņu upe, ir Daugavas kreisā krasta pieteka Daugavpils novada Vecsalienas pagastā. Tek pa aizsargājamo ainavu apvidu" Augšdaugava” un dabas parka" Daugavas loki” teritoriju Augšzemes augstienes ...

                                               

Staņķu ezers

Staņķu ezers ir mākslīga ūdenskrātuve uz Zvirgzdes pietekas Rūsiņupītes Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā. Izveidots pie bijušajām Staņķu dzirnavām. Smilšu uzbēruma dambis 63 m garš, 8–9 m plats, vecās gultnes vietā betonēts. Dambja rietumu ga ...

                                               

Purvmala (stacija)

Purvmala bija dzelzceļa stacija līnijā Ieriķi - Abrene Abrenes apriņķa Purvmalas pagastā, pēc 1944. gada Pitalovas rajona Nosovas pagastā. Saglabājusies stacijas ēka.

                                               

Adamovas ezers (Vērēmu pagasts)

Adamovas ezers ir ezers Latvijā, Rēzeknes novada Vērēmu pagastā. Atrodas Latgales augstienes ziemeļu daļā, 147.6 metrus virs jūras līmeņa. Ezerā 8 salas, krasti izroboti. Ietek nelieli strauti no Salatu u.c. ezeriem. Noteka uz Tuzeru ezeru, no ku ...

                                               

Bīriņu ezers

Bīriņu ezers ir mākslīga brūnūdens ūdenstilpe Limbažu novada Vidrižu pagastā. Izvietojies pagasta dienviddaļā, Bīriņu ciema austrumos. Ezeram ovāla smailgalu ezerdobe, uzstādināts uz bezvārda Pēterupes pietekas bijušo ūdensdzirnavu vajadzībām. Kr ...

                                               

Odzienas muiža

Odzienas muižas pils ir Odzienas muižas kungu māja, viena no zīmīgākajām neogotikas stila celtnēm Latvijā. Pils ir Odzienas muižas kompleksa sastāvdaļa, kura rakstos identificējama jau kopš 1455. gada ar nosaukumu Odensee. Līdz 1920. gada zemes r ...

                                               

Vijciema čiekurkalte

Vijciema čiekurkalte ir uzņēmumam "Latvijas valsts meži" piederoša struktūrvienība un industriālais piemineklis, kas atrodas Vijciema pagasta Mežmuižā. Čiekurkalte tika uzbūvēta 1895. gadā pēc plašiem ugunsgrēkiem un vētrām, kas bija izpostījušas ...

                                               

Āsteres ezers

Āsteres ezers ir subglaciālas izcelsmes dzidrūdens ezers Limbažu novada Viļķenes pagastā. Izvietojies subglaciālā garenieplakā pagasta rietumdaļā, izstiepts austrumu - rietumu virzienā. Uz caurtekošās Šķirstiņas upes iztekas un Āsteres kanāla izb ...

                                               

Nelabais ezers

Nelabais ezers ir ezers Amatas novada Zaubes pagastā. Krasti zemi, slīpi, dibens dūņains, smilšains, vietām siekstains. Ietek vairāki strauti, iztek Stirve uz Līčupi. Izteku var regulēt ar bijušo Gobgravu dzirnavu aizsprostu. Makrofīti: niedres, ...

                                               

Aumeisteru ezeri

Aumeisteru ezeri, arī Zaķu ezeri, ir ezeru grupa Valkas novada Zvārtavas pagastā. Izvietojušies Sedas līdzenuma malā Aumeisteru paugurvaļņa ziemeļu galā. 15 grupas ezeru kopplatība ap 2.4 km². Lielākajiem ezeriem grupas dienvidos ir kopēja notece ...

                                               

Salainis (Zvārtavas pagasts)

Salainis ir Aumeisteru ezeru grupā ietilpstošs caurteces ezers Valkas novada Zvārtavas pagasta dienvidrietumu daļā. Krasti - lēzeni, vietām zemi. Ezerā ietek grāvis no Sētas ezera, Salainis pa grāvjiem savienots ar Vēderi, bet no ezera iztek grāv ...

                                               

Lielais Ludzas ezers

Lielais Ludzas ezers ir ezers Ciblas novada Zvirgzdenes pagastā. Krastos Ludzas pilsēta un Ludzas novada Isnaudas pagasts. 1927. - 1930. gados padziļināta iztekošā Ludzas upe, izbūvētas slūžas, kas tagad regulē ūdeni Felicianovas HES vajadzībām. ...

                                               

Žīguri (stacija)

Izveidota pēc Latvijas brīvības cīņu beigām 1920. gada 1. jūnijā kā militārs dzelzceļa pieturas punkts "28. versts”, 1921. gada 1. septembrī to pārdēvēja par "Žīguriem". 1926. gadā no Žīguru pieturas sāka būvēt 33 km garu privātu šaursliežu dzelz ...

                                               

Aglonas Katoļu ģimnāzija

Aglonas Katoļu ģimnāzija ir Aglonas bazilikas draudzes dibināta un uzturēta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

                                               

Kajatans Moraševskis

Kajatans Moraševskis bija dominikāņu ordeņa mūks, baltkrievu un poļu dramaturgs. Viens no baltkrievu teātra pamatlicējiem. Daļu no mūža pavadījis Aglonā. Darbojās kā pasniedzējs Zabeļskas dominikāņu kolēģijā, kas no 1716. līdz 1838. gadam atradās ...

                                               

Čolēni

Čolēni ir mājkopa Briņģu ziemeļu daļā, Čolēnu kalnā pie Inešu - Briņģu ceļa. Kopā ietilpst Vecčolēni, Lejasčolēni un Kalnačolēni. Čolēni rakstos pirmo reizi pieminēti 17. gadsimtā kā Siohlen / Zohlen vai Zahlen. Čolēnos dzīvojis brāļu Kaudzīšu se ...

                                               

Rojas luterāņu baznīca

Rojas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir luterāņu dievnams, kas pārdzīvojis vairākas pārvērtības gan 17. un 18. gadsimtā. 1854. gadā koka baznīcai uzcēla slaidu, augstu akmens mūra torni un 1878. gadā tornim piebūvēja akmens mūra baznīcu askētiski ...

                                               

Zvidzānu krogs

Zvidzānu krogs ir bijušais krogs, kas atrodas Krustpils novada Krustpils pagasta Zvidzānos, Rīgas - Daugavpils šosejas kreisajā pusē. Zvidzānu krogs piederējis Krustpils pils baroniem Korfiem, kuri šo krogu rentējuši jeb izīrējuši rentniekam, kas ...

                                               

Gaujiņa

Gaujiņa ir Gaujas labā krasta pieteka Vecpiebalgas novadā. Iztek no Alauksta ezera rietumiem. Tek rietumu-ziemeļrietumu virzienā, vidustecē pagriežoties uz dienvidrietumiem. Ietek Gaujā pie Laidziņu purva agrākā Laidza ezera. Agrāk uzskatīja, ka ...

                                               

Līgatne (upe)

Līgatne, saukta arī Ligate vai Līgate, ir Gaujas kreisā pieteka Līgatnes un Amatas novados. Upi šķērso autoceļš A2 un Rīgas - Valgas dzelzceļš. Sākas Mežoles paugurainē no Mežēku ezeriem Nītaures pagastā. Augštecē lejpus Nītaures - Spāres ceļa ti ...

                                               

Loja (upe)

Loja, saukta arī Loģe, Lose jeb Klinšupīte, ir Gaujas labā pieteka Sējas un Krimuldas novados. Iztek no Jērkules ezera. Tek pa Idumejas augstieni, pa lauksaimniecisku, meliorētu un blīvi apdzīvotu apkārtni. Lejtecē pie Murjāņiem dziļa grava. Liel ...

                                               

Rakšupe

Rakšupe ir upe Latvijā, Gaujas kreisā pieteka Amatas novada Drabešu pagastā. Sākas no Lazdiņu ezera Vaives pagastā. Augštecē tek cauri Pūcītim un Āraišu ezeram. Nelielā posmā lejpus Āraišu ezera upe iztaisnota. Nonākot no Vidzemes augstienes mala ...

                                               

Rātsupīte

Rātsupīte ir Gaujas labā krasta pieteka Valmieras apkaimē. Sākas kā novadgrāvis ziemeļaustrumos no Krūzēm Burtnieku pagastā. Upes augštece un vidustece regulētas. Pirms Valmiermuižas uzņem vienīgo ievērojamo pieteku Varīti kreisā. Pēc Iršu parka ...

                                               

Rauna (upe)

Rauna ir Gaujas kreisā pieteka Vidzemē, Vecpiebalgas, Raunas un Priekuļu novadā. Tās garums ir 50 km, savukārt kritums 183 m. Upes krastā atrodas ievērojamais šūnakmens atsegums Raunas Staburags, valsts nozīmes ģeoloģiskais piemineklis.

                                               

Raunis

Raunis ir viena no Raunas pietekām, kas tek pa Vidzemes augstienes ziemeļu nogāzi Cēsu un Priekuļu novados. Raunis ir viena no straujākajām Latvijas upēm, tās kritums ir 7.7 metri uz kilometru. Upe visā tās garumā ir ļoti sekla dziļums no pusmetr ...

                                               

Strenčupīte

Strenčupīte ir Gaujas labā krasta pieteka Burtnieku un Strenču novados. Izteka - pie Ēveles. Plūst austrumu-dienvidaustrumu virzienā, sasniedzot Sedas tīreli pagriežas uz dienvidiem. Ietek Gaujā Strenču pilsētas teritorijā. Upi šķērso autoceļi V2 ...

                                               

Šķesterupīte

Šķesterupīte ir Gaujas kreisā krasta pieteka Vecpiebalgas novadā. Sākas no Ievalču ezera Dzērbenes pagasta vidusdaļā. Tek dienvidaustrumu virzienā, pie Dzērbenes pagriežoties uz dienvidiem. Ietek Gaujā augšup tās ietekai Taurenes ezerā. Upe savā ...

                                               

Tirza (upe)

Tirza ir Gaujas labā pieteka Vidzemes vidienē. Vidējais kritums 2.0 m/km. Tirza iztek dienvidos no Tirzniekiem Piebalgas pauguraines centrālajā daļā. Reizēm par izteku uzskata Ezernieku ezeru no kura iztek Tirzas pieteka Vaskupīte. Tirzai ir ļoti ...

                                               

Vaive (upe)

Vaive ir Raunas kreisā pieteka Cēsu un Priekuļu novados. Pretī Priekuļiem Vaives labajā krastā atrodas biatlona trase. Upi šķērso autoceļi A2, P28, P30. Lielākā apdzīvotā vieta krastos ir Vaives dzirnavas. Vaive sākas kā Ķauķupīte līdz Rīdzenes i ...

                                               

Vecpalsa

Vecpalsa ir Gaujas kreisā krasta pieteka Apes un Smiltenes novados. Vecpalsa ir Palsas upes posms lejpus Palsas - Vizlas pārrakuma. Pietekas: Rauza, Maiļupe, Liepu grāvis un Ceizelīte. Rauza par Vecpalsas pieteku uzskatāma tikai nomināli, jo gult ...

                                               

Buļļupe

Buļļupe ir upe Latvijā, Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā. Upe ir Lielupes lejteces labais atzarojums un savieno Lielupi ar Daugavu, atdalot Daugavgrīvas salu no Rīgas. Buļļupe bija Lielupes agrākā lejtece līdz ietekai Daugavā. Vēl 18. gadsima ...

                                               

Īkstrums

Īkstrums, arī Ikstrums ir upe Latvijā, Zemgalē, tek caur Bauskas novada, Codes un Mežotnes pagastiem un Iecavas novadu. Īkstrums ietek Iecavā kā kreisā krasta pieteka, tas sākas uz dienvidrietumiem no Codes kā agrākā Garozes upes augštece. Garums ...

                                               

Jāņupe (upe)

Jāņupe ir Smakupes labā krasta pieteka Iecavas un Olaines novados. Sākas kā novadgrāvis mežainā apvidū ziemeļaustrumos no Iecavas dzelzceļa stacijas. Tek galvenokārt rietumu virzienā pa Viduslatvijas zemieni, augštece - Baldones-Vecumnieku līdzen ...

                                               

Melnupīte (Īslīces pieteka)

Melnupīte ir īslīces kreisā krasta pieteka Lietuvā, kā arī Bauskas un Rundāles novados. Iztece Lietuvas teritorijā, uz austrumiem no Pakrojas rajona pašvaldības Steigviļu Steigviliai ciema. Tek ziemeļu virzienā. Šķērso Latvijas valsts robežu star ...

                                               

Smakupe

Smakupe ir Iecavas labā krasta pieteka Iecavas un Ozolnieku novados. Sākas kā novadgrāvis mežā ziemeļaustrumos no Iecavas dzelzceļa stacijas. Augštecē tek ziemeļrietumu virzienā, pēc lielākās pietekas Jāņupes uzņemšanas pagriežas dienvidrietumu v ...

                                               

Vecslocene

Vecslocene ir upe Latvijā, senais Slocenes upes posms no Kaņiera ezera līdz tās ietekai Lielupē. Tagad par Vecsloceni dēvētā upīte savieno Siliņupi un Slokas ezeru un pie Slokas ietek Lielupē.

                                               

Velna grāvis (Garozes pieteka)

Velna grāvis, arī Velnagrāvis, ir apmēram pusotru kilometru garš kanāls Ozolnieku novadā Zemgalē, kas savieno Iecavas upi ar Garozes upi un tālāk ar Lielupi.

                                               

Virsīte (upe)

Virsīte ir Svitenes labā krasta pieteka Lietuvā un Rundāles novadā. Iztece Lietuvas teritorijā, pie Pakrojas rajona pašvaldības Gegedži Gegiedžiai ciema uz ziemeļrietumiem no Linkuvas. Tek ziemeļu virzienā. Šķērso valsts robežu uz dienvidiem no V ...

                                               

Emajegi

Emajegi ir upe Igaunijā, kas iztek no Vertsjerva un ietek Peipusa ezerā. Emajegi ir 101 km gara. Emajegi krastos atrodas otrā lielākā Igaunijas pilsēta Tartu.

                                               

Omuļupe

Omuļupe, arī Ehne, ir upe Igaunijā un Latvijā, Vertsjerva pieteka. Iztek no Veisjerva ezera Sakalas augstienē, tek dienvidrietumu virzienā pa purvainu apvidu. Līdz Alas ciemam upes gultne regulēta, taisnota. Pie Tāgeperas upe pagriežas dienvidaus ...