ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316
                                               

Cirišs

Cirišs ir ezers Aglonas novada Aglonas pagastā. Gultne smilšaina, akmeņaina, oļaina. Līčos dūņas. Krasti vietām stāvi. 1957. - 1958. gados ūdens līmenis ezerā tika pazemināts par 0.3 metriem. Konstatētas 20 zivju sugas, tai skaitā store izlaista ...

                                               

Kameņecas dzirnavas

Kameņecas dzirnavas ir 1833. gadā celtas ūdensdzirnavas, kas atrodas Aglonas novada Jaunaglonas ciemā uz Tartaka upes. Dzirnavas savulaik ietilpa Kameņecas muižas kompleksā. 1922. gada 31. decembra Jaungada naktī tās nodega. 1930. gadā monsinjors ...

                                               

Autoceļš P60

P60 autoceļš Dagda - Aglona ir reģionālais Latvijas autoceļš, kas savieno Dagdu ar Aglonu. Autoceļš ir 35.3 km garš un visā garumā klāts ar asfaltbetona segumu. Ceļš šķērso Dagdas un Aglonas novadus.

                                               

Pakalnis

Pakalnis vai Pakaļņa ezers ir ūdenstilpe Aglonas novada Aglonas pagastā. Izvietojies pagasta dienvidrietumos pie autoceļa V762. Krasti zemi, lēzeni, dibens - smilšains, oļains, akmeņains, dūņains. Ezerā ietek viens strauts un viens grāvis, cauri ...

                                               

Rušons

Rušons ir ezers Aglonas novada Kastuļinas un Aglonas pagastos, Riebiņu novada Rušonas pagastā un Rēzeknes novada Feimaņu pagastā. Astotais lielākais ezers Latvijā.

                                               

Tartaks (upe)

Tartaks ir upe Aglonas un Daugavpils novados. Sākas no Rušona ezera pie Jaunaglonas. Tek cauri Cirišam, Dziļūksnim, Pakaļņa ezeram. Ietek Luknas ezera ziemeļaustrumu galā. Uz upes vairāki aizsprosti. Upei maz izteiktu pieteku, lielākā ir Lazdu gr ...

                                               

Ainažu dzelzceļa akmeņu karjers

Ainažu dzelzceļa akmeņu karjers bija akmens apstrādes uzņēmums mūsdienu Ainažu pagastā. Tas uzsāka darbību 1957. gada pavasarī. Akmeņu drupinātava atradās pie mājām" Kūdriņi”. Līdz akmeņu drupinātavai tika izbūvēts šaursliežu dzelzceļa Ainaži - V ...

                                               

Salaca

Salaca ir upe Ziemeļvidzemē. Tā ir 96 km gara, sākas no Burtnieku ezera un ietek Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī. Vidējais caurplūdums grīvā: 31.3 m³/s, maks. 184 m³/s, min. 4.4 m³/s.

                                               

Aiviekste

Aiviekste ir upe Latvijā, pēc baseina lielākā Daugavas pieteka. Aiviekste ir 14. garākā Latvijas upe. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka Aiviekste atdala Vidzemi no Latgales, kaut arī vēsturiski Vidzemes un Vitebskas guberņas robeža negāja precīzi p ...

                                               

Odzes ezers

Odzes ezers ir caurteces ezers Pļaviņu novada Aiviekstes pagastā. Atrodas Vidzemes augstienes dienvidu stūrī, mežainā apvidū, pakavveida izliektā ezerdobē. Krasti zemi, lēzeni, vietām stāvi. Dibens dūņains, smilšains, granšains, akmeņains, 0.5 - ...

                                               

Dzilna (Šusta ezera pieteka)

Dzilna ir Šusta ezera pieteka Riebiņu, Preiļu un Vārkavas novadā. Iztece - pie Svaļbiem. Tek rietumu-dienvidrietumu virzienā, pie Dovales ezera pagriežoties uz dienvidiem. Lielākā pieteka - Rūbežneica. Tecējumā caurtek Dovales ezeru. Ietek Šusta ...

                                               

Jaša

Jaša ir upe, kas novada Jašas ezera ūdeņus uz Dubna upi. Atrodas Preiļu, Daugavpils un Riebiņu novados. Iztece - no Jašas ezera rietumu krasta. Augštecē tek rietumu virzienā, pie Otrajiem Vucāniem pagriežoties uz dienvidiem-dienvidrietumiem. Liel ...

                                               

Pelēča ezers

Pelēča ezers ir subglaciālas izcelsmes ezers Preiļu novada Aizkalnes pagastā. Izvietojies pagasta dienvidos uz robežas ar Pelēču pagastu. Krasti zemi, slīpi, lēzeni, dibens - dūņains, dūņu slānis līdz 2 m. Ietek četri grāvji, tajā skaitā grāvis n ...

                                               

Kaļķugravas dzirnavezers

Kaļķugravas dzirnavezers atrodas Siguldas novada Allažu pagastā. Ezera izcelsme ir mākslīga un saistāma ar dzirnavu izveidošanu Kaļķugravā, kur satek vairāku avotu sakopojums, ko sauc par Mežmuižas avotiem. No dzirnavezera iztek Barģupe, kas tek ...

                                               

Korģe

Korģe ir Salacas kreisā krasta pieteka Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novados, viena no tās lielākajām Salacas pietekām. Iztece uz dienvidrietumiem no Ungurpils. Tek rietumu virzieņa. Lielākā pieteka - Korģīte. Ietek Salacā augšpus Vecsalacas. Ko ...

                                               

Pērļupe (Svētupes pieteka)

Pērļupe ir Svētupes labā krasta pieteka Alojas un Limbažu novados. Iztece uz ziemeļiem no Puikules. Līdz Ārciemam tek rietumu-dienvidrietumu virzienā, vēlāk - uz rietumiem-ziemeļrietumiem. Caurtek Jāņdzirnavu dīķim, Dzintaru dīķim, Greiļu dīķim, ...

                                               

Melnupe (Mustjegi pieteka)

Melnupe ir ūdenstece Latvijā un Igaunijā, Mustjegi kreisā pieteka. Sākas Alūksnes augstienes dienvidrietumos mežainā apvidū pie Krāgaskalna. Vidustece Trapenes līdzenumā stipri līkumota, vietām gultni veido dolomīta klons un sliekšņi, krastos dol ...

                                               

Paparze

Paparze, saukta arī Paparde, ir Pededzes labā pieteka Alūksnes un Gulbenes novados. Iztek no Indzera ezera Alsviķu pagastā. Tek pa pazeminājumu starp Malienas pauguraini un Gulbenes paugurvalni. Vidustece strauja ar lielu kritumu, dažos posmos iz ...

                                               

Umara

Umara ir Paparzes kreisā krasta pieteka Alūksnes novadā. Iztece - no Pempju ezera rietumu krasta. Augštecē tek ziemeļrietumu virzienā. Sasniedzot valsts autoceļu P43 Litene - Alūksne, krasi maina tecēšanas virzienu un pagriežas uz dienvidiem. Lie ...

                                               

Leiksna

Leiksna ir Daugavas labā krasta pieteka Daugavpils novadā. Sākas purvainā mežā austrumos no Meža Ļāperiem Ambeļu pagastā. Augštecē līdz Biķerniekiem tek dienvidu virzienā, pēc tam pagriežas uz rietumiem un tek paralēli Daugavai. Augštece līdz Mak ...

                                               

Rudņa

Rudņa ir Daugavas labā krasta pieteka Daugavpils un Krāslavas novados. Sākas pie Bramaniškiem Daugavpils novada Biķernieku pagastā. Tek pa Latgales augstienes Dagdas pauguraines nogazi dienvidu virzienā. Augštecē tek cauri Sargovas ezeram, līdz t ...

                                               

Garais ezers (Ances pagasts)

Garais ezers ir beznoteces vigu ezers Ventspils novada Ances pagasta ziemeļos. Dibens - smilšains. Krasti - zemi, izņemot ziemeļrietumu krastu, kurš stāvs. Ūdens krāsa - brūnūdens. Makrofīti - meldri, grīšļi, niedres, vilkvālītes, lēpes, glīvenes ...

                                               

Irbe (upe)

Irbe ir upe Latvijā, Kurzemes ziemeļos. Izveidojas no Ziemeļkursas augstienes plūstošajām upēm Rindas un Stendes. Vienīgā ievērojamā pieteka ir Dižgrāvis upes kreisajā krastā. Upes kritums 8 m. Vidējais caurplūdums grīvā ir 15.5 m³/s, maks. 82 m³ ...

                                               

Makšķerezers

Makšķerezers ir beznoteces ezers Ventspils novada Ances pagasta ziemeļos. Ezers atrodas starpkāpu ieplakā. Ūdens krāsa - brūnūdens. Agrāk viengabalainais ezers mūsdienās aizaugšanas rezultātā sadalījies divās daļās - Rietumu Makšķerezerā 2.5 ha u ...

                                               

Raķupe

Raķupe, arī Dižupe, augštecē - Moricupe, ir Lonastes kreisā satekupe Talsu, Dundagas un Ventspils novados. Sākas mežainā un purvainā apvidū ziemeļaustrumos no Valdgales pagasta Lielsalām, saplūstot Zemdegsupei, Dingsvalkam un Sundzeru valkam. Upe ...

                                               

Stende (upe)

Stende ir Irbes labā satekupe Ziemeļkurzemē. Sākas no grāvju sistēmas mežainā apvidū starp Stendi un Jaunpagastu. Līdz Dižstendei upi sauc Laļļupe. Upes tecējums atrodas galvenokārt Kursas zemienes Ugāles līdzenumā un Piejūras zemienes Ventavas l ...

                                               

Balda (upe)

Balda ir Maltas kreisā krasta pieteka Rēzeknes un Dagdas novados. Iztek no Bižas ezera Andrupenes pagastā, plūst pa Latgales augstienes Maltas pazeminājumu ziemeļrietumu virzienā. Gultne iztaisnota un padziļināta, kalpo par noteku apkārtējām meli ...

                                               

Bižas ezers (Andrupenes pagasts)

Bižas ezers ir sekls caurteces ezers Dagdas novada Andrupenes pagastā. Izvietojies pagasta ziemeļdaļā, Rāznas nacionālā parka teritorijā. Krasti slīpi, lēzeni; dibens dūņains, dūņu slānis > 3 m, iegūst sapropelis. Ezerā 6 salas ar kopējo platī ...

                                               

Dzeguze (upe)

Dzeguze ir Indra ezerā ietekoša upe Dagdas un Krāslavas novados. Iztece uz rietumiem no Visolda ezera. Augštecē tek dienvidrietumu virzienā, pie Sukailiem pagriežoties uz dienvidaustrumiem. Caurtek Ižiūnam un Iļdžam. Lielākās pietekas: Mazā upīte ...

                                               

Salājs (Mākoņkalna pagasts)

Salājs ir caurteces ezers Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā uz robežas ar Dagdas novada Andrupenes pagastu. Ietilpst Rāznas nacionālā parka teritorijā. Ļoti izrobota ezerdobe, līkumota krasta līnija. Ezera rietumu galu, kas atdalīts ar 10 m plat ...

                                               

Narūta

Narūta ir upe Dagdas novadā, kas savieno Ežezeru un Dagdas ezeru. Iztece no Ežezera dienvidu krasta pie Ličmurāniem. Tek dienvidu-dienvidrietumu virzienā, paralēli valsts autoceļam P55 Rēzekne - Dagda. Lielākā pieteka - Guščica. Caurtek Obiteļu d ...

                                               

Rešetnīku ezers

Rešetnīku ezers ir ezers Dagdas novada Andzeļu pagastā. Izvietojies pagasta vidusdaļā pie autoceļa V609 Rāznas nacionālā parka teritorijā, izstiepts ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virzienā. Krasti slīpi, ziemeļu daļā - stāvi, dibens - dūņains, v ...

                                               

Bikstupe

Bikstupe, saukta arī Ālave, Bērzupe, Bikste, lejtecē - Abaviņa, ir Bērzes kreisā krasta pieteka Brocēnu, Jaunpils un Dobeles novados. Sākas no Tīreļpurva Remtes pagastā, plūst līkumojot austrumu - dienvidaustrumu virzienā pa Austrumkursas augstie ...

                                               

Peļļupīte

Peļļupīte ir Vaidavas labā krasta pieteka Alūksnes un Apes novados, kā arī Igaunijā. Iztece no Ilgāja ezera. Tek rietumu virzienā. Augštecē un vidustecē divreiz veido Latvijas un Igaunijas valsts robežu, pārējos posmos tek Igaunijas teritorijā. A ...

                                               

Roja (upe)

Roja ir upe Ziemeļkurzemē, Talsu un Rojas novados. Sākas kā novadgrāvis pie Valdgales pagasta Pobužiem. Tek pa Ziemeļkursas augstienes Talsu pauguraini, vairākkārt strauji mainot tecēšanas virzienu. Ietek Rīgas jūras līcī pie Rojas. Daļa upes tec ...

                                               

Lielais Līdēris

Lielais Līdēris, arī Lielais Līderes ezers, Lielais Līdēres ezers, ir ezers Madonas novada Aronas pagastā. Ezera platība ir 98.6 ha, vidējais dziļums - 3.7 m, lielākais dziļums - 8.3 m. Caurteces ezers, caurtek Viešupe. Sakarā ar Ogres regulēšanu ...

                                               

Ogre (upe)

Ogre ir upe Latvijā, tek Madonas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Lielvārdes un Ogres novados. Upes kritums 222 m, vidējais caurplūdums grīvā 17.9 m³/s, maksimālais - 177 m³/s, minimālais - 2.1 m³/s. Daļa upes ietilpst Ogres ielejas dabas parkā.

                                               

Viešūrs

Viešūrs ir ezers Madonas novada Vestienas pagastā uz robežas ar Aronas pagastu, 3 km uz ziemeļiem no Gaiziņkalna. Glaciālas izcelsmes ezers. Iekļauts Gaiziņkalna dabas parkā. Gultne avotaina, smilšaina, vietām dūņu un sapropeļa slānis līdz 3 m bi ...

                                               

Dviete (upe)

Dviete, arī Dvīta, augštecē Zeserene, Bokānupīte, vidustecē Sloboda, ir Daugavas kreisā krasta pietekas Berezaukas kreisā satekupe Aknīstes, Jēkabpils un Ilūkstes novados. Sākas Prodes pagastā ziemeļrietumos no Viliškiem. Augštecē plūst pa Ilūkst ...

                                               

Liužonka

Liužonka ir Rēzeknes labā krasta pieteka Rēzeknes novadā. Izteka - pie Zagorjes. Tek rietumu virzienā, pamazām pagriežoties uz ziemeļrietumiem. Lielākā pieteka - Murdiuls. Ietek Rēzeknē pie Rikavas. Upi šķērso valsts autoceļi - P36 Rēzekne - Gulb ...

                                               

Svēte (upe)

Svēte sākas Lietuvā, Šauļu rajonā, no Linkuvas galēnmorēnu vaļna. 2 km garā posmā pie Žagares Svēte ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Lielākā baseina daļa Latvijā atrodas Zemgales līdzenumā, kreisā krasta pieteku baseins - Austrumkursas augstienē ...

                                               

Tērvete (upe)

Sākas robežgrāvju sistēmā Ukru pagastā pie Lietuvas robežas. Upes augštece līdz Ailes strauta ietekai ir regulēta kā 5-10 m plats novadgrāvis. No Zelmeņiem upe nav regulēta un tek pa paugurainu apvidu. Pie Tērvetes upe tek pa dziļu ieleju mežainā ...

                                               

Lielais Gauslis

Lielais Gauslis ir caurteces ezers Krāslavas novada Aulejas pagastā, kas atrodas starp vietējās nozīmes valsts autoceļiem V642 un V614. Kādreiz ezera platība sasniegusi 100.9 ha, taču pēc 20. gadsimta 60. gados veiktās ūdenslīmeņa pazemināšanas p ...

                                               

Mazā Dubna

Mazā Dubna ir Cārmina pieteka Dagdas un Krāslavas novados. Dažkārt Mazā Dubna tiek uzskatīta par Dubnas augšteci. Izteka - no Saldu ezera uz dienvidrietumiem no Saldiem. Caurtek Bierža ezeram, Aulejas ezeram, Lielajam Gauslim, Plaudiņa ezeram. Ie ...

                                               

Sivers

Sivers ir liels ezers Krāslavas novada Aulejas un Skaistas pagastos. Krastos arī Kombuļu un Dagdas novada Konstantinovas pagasts. Gultne avotaina, klāta ar akmeņiem, mālsmilti, vietām dūņaina. Krasti zemi. 1929. gadā regulēta ezera izteka, kā rez ...

                                               

Ālave

Ālave ir upe Zemgalē, Bērzes labā krasta pieteka Dobeles, Jelgavas un Tērvetes novados. Sākas purvainā apvidū Lielauces paugurainē Naudītes pagasta dienvidrietumos. Tek pa Zemgales līdzenumu austrumu - ziemeļaustrumu virzienā. Kopējais garums ir ...

                                               

Babītes polderis

Babītes polderis ir 822 ha liels polderis Babītes novada Babītes pagastā. Izvietojies pagasta ziemeļdaļā Babītes ezera ziemeļaustrumu krastā. Izbūvēts laika posmā no 1939. gada, kad uzbērts no ezera norobežojošais dambis, līdz 1959. gadam, kad uz ...

                                               

Neriņa

Neriņa ir Babītes ezera pieteka, kas tek Mārupes un Babītes novados. Sākas no novadgrāvju sistēmas Bieriņu un Medemu purvu apvidū. No dienvidrietumiem uzņem ūdeņus no Cenas tīreļa austrumu malas. Tek galvenokārt ziemeļrietumu virzienā. Ietek Babī ...

                                               

Bērzene (Daugavas pieteka)

Bērzene ir bijusī Daugavas kreisā pieteka Baldones un Ķekavas novados. Mūsdienās ietek Rīgas HES kreisā krasta drenāžas kanālā. Sākas Kraukļu purvā ziemeļaustrumos no Baldones. Tek pa mežainu apvidu Upmales paugurlīdzenumā. Pirms Rīgas HES izbūve ...

                                               

Ceplīšu purvs

Ceplīšu purvs ir zemais purvs Baldones pagastā. Izvietojies Baldones pilsētas dienvidu pierobežā, ieplakā starp Ceplīšu un Vanagu kalniem. Izveidojies, aizaugot kādreizējam Ceplīšu ezeram. No purva uz Ķekaviņu iztek Ceplīšu upīte. 20. gadsimta sā ...