ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306
                                               

Šķidro kristālu displejs

Šķidro kristālu displejs jeb LCD ir plakano displeju tehnoloģija. Šie displeji ir ļoti populāri, tos visbiežāk izmanto monitoros un dažādās pārnēsājamās ierīcēs, piemēram, portatīvajos datoros, mobilajos telefonos, digitālajos pulksteņos un plauk ...

                                               

Taisngriezis

Taisngriezis ir ierīce, kuras uzdevums ir pārveidot maiņstrāvu līdzstrāvā. Jebkura taisngrieža obligāta sastāvdaļa ir viens vai vairāki ventiļi - ierīces, kas laiž strāvu tikai vienā virzienā, piemēram, vakuuma vai pusvadītāju diodes, tiristori u ...

                                               

Varistors

Varistors ir pusvadītāju ierīce, kuru elektriskā pretestība samazinās, ja tām pielikto spriegumu palielina. To vadītspēja ir atkarīga no pievadītā sprieguma momentānajām vērtībām. Varistorus izgatavo no silīcija karbīda ar alumīnija, kalcija un m ...

                                               

Veļasmašīna

Veļasmašīna jeb veļas mazgājamā mašīna ir mašīna, kas mazgā veļu, kā drēbes un gultasveļu. Veļasmašīnas lielākoties saista ar mašīnām, kas izmanto ūdeni, nevis kā ķīmiskajā tīrītavā, kurā izmanto alternatīvus tīrīšanas šķidrumus. Pirmie mēģinājum ...

                                               

Iespiešana

Iespiešana jeb drukāšana) ir tekstu un attēlu izgatavošana un pavairošana ar mehānisku vai elektroniski mehānisku iespiedmašīnu uz papīra vai cita materiāla uzklājot iespiedkrāsu. Iespiešana ļauj iegūt daudz vienādu tekstu un attēlu kopiju. Iespi ...

                                               

Jaunievedums

Jaunievedums, jauninājums, inovācija ir jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas izstrādnes un tehnoloģijas, ko īsteno tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Pasaulē nav vienotas jaunieveduma jēdzie ...

                                               

Citylight.net

Citylight.net ir Latvijā radīta, izstrādāta un ražota attālināti vadāma ielu apgaismojuma sistēma, kura darbojas, izmantojot telemetrijas principus. To ražo 2009. gadā dibinātais Latvijas telemetrijas uzņēmums SIA "Teliko". 2010. gadā Latvijas In ...

                                               

Inovāciju demokratizācija

Inovāciju demokratizācija ir 2005. gadā izdotā Masačūsetsas tehnoloģijas institūta inovāciju vadības profesora Ērika fon Hipela grāmata. Autors apskata tēmas, kas attiecās uz inovāciju radīšanu un iesaistītajiem elementiem: lietotājiem un ražotāj ...

                                               

Inženierija

Inženierija piemēro zinātniskās un tehniskās zināšanas dažādu tehnisku problēmu risināšanai. Inženieri izmanto iztēli, spriešanu, vērtēšanu un pieredzi zinātnes, tehnoloģijas, matemātikas un pieredzes pielietošanai. Rezultāts var būt dizains, pro ...

                                               

Lifts

Lifts ir transporta līdzeklis, ar kuru var pārvietoties vertikālā virzienā cilvēki, kā arī var pārvietot dažādu kravu. To parasti būvē ēkās, kurās ir vairāki stāvi, jo tas atvieglo nokļūšana vajadzīgajā stāvā. Debesskrāpji mūsdienās nav iedomājam ...

                                               

Lodīšu pildspalva

Lodīšu pildspalva ir viens no pildspalvu veidiem. Senāks pildspalvu veids ir tintes pildspalva. Pildspalva darbojas pēc principa, ka tās tintes caurulītes galā ir lodīte, kas rakstot griežas un atstāj uz papīra tintes pēdas. Par lodīšu pildspalva ...

                                               

Aeroinženierija

Aerokosmiskā inženierija ir inženierijas nozare, kas apskata jautājumus, kas ir saistīti ar aeronautiku un astronautiku. Parasti šos abus terminus apvieno vienā - aerokosmiskā inženierija. Dažkārt var sajaukt ar aviācijas inženieriju, kura ietver ...

                                               

Bezsvara stāvoklis

Bezsvara stāvoklis ir stāvoklis, kurā ķermenim nav svara, t. i. spēks, ar kuru atbalsts iedarbojas uz ķermeni, ir nulle. Šāds stāvoklis rodas, ja ķermenis atrodas brīvā kritienā vai arī ķermeņa atbalsta paātrinājums ir vienāds ar brīvās krišanas ...

                                               

Buran (kosmoplāns)

Buran bija padomju daudzkārt izmantojamais kosmosa kuģis, kura vienīgais lidojums notika 1988. gada 15. novembrī. Tas startēja no Baikonuras kosmodroma, veica 2 apriņķojumus ap Zemi un veiksmīgi nosēdās.

                                               

Eiropas Kosmosa izstāde

Eiropas Kosmosa izstāde ir Eiropas Komisijas izveidota bezmaksas ceļojoša izstāde, kuras mērķis ir atraktīvā veidā informēt iedzīvotājus par Eiropas Savienības kosmosa programmām satelītu navigācijas un zemes novērošanas jomās. Izstāde ietver 12 ...

                                               

Kārmāna līnija

Kārmāna līnija atrodas 100 km augstumā virs Zemes virsmas, un tiek lietota, lai definētu robežu starp Zemes atmosfēru un kosmisko telpu. Tā ir nosaukta Austroungārijas izcelsmes fiziķa un inženiera Teodora fon Kārmāna vardā, kurš definēja šo robe ...

                                               

Kosmiskais nesējs

Kosmiskais nesējs ir aparāts vai sistēma kravu vai cilvēku nogādāšanai Zemes orbītā vai trajektorijā uz citu astronomisku objektu. Līdz šim vienīgais kosmiskā nesēja veids ir nesējraķetes, kas darbojas pēc reaktīvās kustības principa. Raķetes kra ...

                                               

Kosmodroms

Kosmodroms - vieta, kur notiek nesējraķešu starti kosmosā. Tas ir arī būvju un iekārtu komplekss, kas nodrošina kosmisko lidaparātu sagatavošanu lidojumam un startu. Parasti kosmodromi izvietoti reti apdzīvotās teritorijās, jo tiem nepieciešamas ...

                                               

National Space Science Data Center

National Space Science Data Center jeb NSSDC ir NASA Saules sistēmas izpētes nodaļas departaments. Tas tika izveidots, lai arhivētu NASA kosmosa misiju datus. NSSDC atrodas NASA Godarda kosmisko lidojumu centrā Grīnbeltā, Merilendā. NSSDC sniedz ...

                                               

Nesējraķete

Nesējraķete - kosmiskais nesējs, raķete, kuru izmanto kā transportlīdzekli kosmisko lidaparātu ievadīšanai orbītā ap Zemi vai starpplanētu lidojuma trajektorijā. Šobrīd kosmonautikas praksē izmanto tikai daudzpakāpju nesējraķetes. Nesējraķetes pa ...

                                               

Nolaižamais aparāts

Nolaižamais aparāts - kosmiskā lidaparāta sastāvdaļa, kas spēj nolaisties uz Zemes vai cita debess ķermeņa. Ja šim debess ķermenim nav atmosfēras, nolaižamajam aparātam jābūt aprīkotam ar bremzēšanas raķešdzinēju un raķešdzinēju, kas nodrošina lē ...

                                               

Radioizotopiskais termoelektroģenerators

Radioizotopiskais termoelektroģenerators ir ierīce, kas paredzēta radioaktīvo izotopu sabrukšanas izdalītā siltuma pārvēršanai elektriskajā enerģijā ar termoelektroģeneratora palīdzību. Radioizotopiskos termoelektroģeneratorus plaši izmanto kosmo ...

                                               

Raķešdegviela

Raķešdegviela ir viela vai vielu kopums, kas vienlaikus ir raķešdzinēja enerģijas avots un darbviela. Kosmonautikas praksē visvairāk izmanto ķīmisko raķešdegvielu - raķešdegvielu, kurai oksidējoties vai citās ķīmiskajās reakcijās rodas liels daud ...

                                               

Saules baterija

Saules baterija ir pusvadītāju fotoelektriskais ģenerators Saules starojuma enerģijas tiešai pārvēršanai elektriskajā enerģijā. Saules gaismas vietā var būt arī citas izcelsmes elektromagnētiskais starojums ar līdzīgu viļņa garumu.

                                               

Mašīna

Mašīna ir ietaise, kas paredzēta lietderīga darba veikšanai. To veido piedziņa, izpildsistēmas un vadības sistēmas. Mehānisms no mašīnas atšķiras ar to, ka tas ir paredzēts kustības pārveidošanai un spēku pārnešanai, bet aparāts ir precīza tehnis ...

                                               

Hidropārvads

Hidropārvads ir mehāniska ierīce, kurā darba veikšanai tiek izmantots šķidrums. Bieži izmanto smagās tehnikas iekārtās, piemēram, zemes rakšanas mašīnās. Hidrauliskais šķidrums iekārtā tiek sūknēts cauri hidrauliskajiem motoriem un cilindriem. Šķ ...

                                               

Papīra mašīna

Papīra mašīna ir iekārta, kas paredzēta papīra iegūšanai no šķiedru masas nepārtrauktā procesā. Papīra mašīnas tiek izvietotas papīrfabrikās.

                                               

Rullīšu ķēde

Rullīšu ķēde ir ķēdes piedziņas veids, ko visbiežāk izmanto mehāniskā spēka pārnesei dažādām sadzīves, rūpniecības un lauksaimniecības iekārtām, ieskaitot konveijerus, stiepļu un cauruļu ražošanas iekārtas, automašīnas, motociklus un velosipēdus. ...

                                               

Zemes rakšanas mašīna

Zemes rakšanas mašīna pieder pie transporta tehnoloģisko mašīnu grupas. To tehnoloģiskā ietekme ietver grunts atdalīšanu no monolīta vai masīva, kas parasti saistīts ar grunts īpašību izmainīšanu; transporta - izņemtās grunts pārvietošanu atbērtn ...

                                               

Mehānika

Mehānika) ir fizikas nozare, kas pēta fizikālu ķermeņu stāvokli telpā un to ātrumus jebkurā laika momentā atkarībā no mijiedarbības spēkiem, kuri darbojas starp ķermeņiem, atbilstoši dotajiem sākuma stāvokļiem un ķermeņu ātrumiem. Mehānikas divas ...

                                               

Ritenis

Ritenis jeb rats ir apļveida konstrukcija, kas rotē ap savu asi. Ritenis ir neatņemama vairuma virszemes transporta līdzekļu sastāvdaļa. Riteņveida vai diskveida detaļas ir sastopamas arī daudzās citās mehāniskās konstrukcijās - pulksteņos, dzinē ...

                                               

Sprāgstvielas

Sprāgstvielas ir vielas, kuras spēj strauji ķīmiski noārdīties, sadalīšanās siltumu izdalot ļoti īsā laika intervālā. Šeit ir aprakstītas ķīmiskās sprāgstvielas. Sprādzienu ir iespējams izraisīt arī ar fizikālām metodēm, piemēram, karsējot ūdeni ...

                                               

Acetona peroksīds

Acetona peroksīds ir balta, kristāliska viela. Tā ir sprāgstviela, kas jutīga pret berzi un karstumu. Šai vielai ir vairāki nestabili izomēri, no kuriem stabilākais ir trimērs. Mazāk skābā vidē ir iespējams arī iegūt tetramēru, bet šāda reakcija ...

                                               

Amatols

Amatols ir brizanta sprāgstviela, kas sastāv no trotila un amonija nitrāta maisījuma. Amatolu plaši izmantoja Pirmajā Pasaules karā un Otrajā Pasaules karā, pēc tam to aizvietoja ar efektīvākām sprāgstvielām. Trotila attiecība amatola maisījumā i ...

                                               

Amonija nitrāts

Amonija nitrāts jeb amonija salpetris ir balta, kristāliska viela, kas labi šķīst ūdenī un ir higroskopiska. Amonija nitrāts kristalizējas rombisku kristālu veidā. Pazīstamas sešas amonija nitrāta kristālu modifikācijas, piecas no kurām ir stabil ...

                                               

Bezdūmu pulveris

Bezdūmu pulveris ir šaujampulvera veids, kas galvenokārt sastāv no plastificētas nitrocelulozes. Ir arī bezdūmu pulveri, kas satur nitroglicerīnu, kā arī jauktie pulveri. Trīskomponentu bezdūmu pulveris satur vēl arī nitroguanidīnu. Visbiežāk tom ...

                                               

C4

C4 ir viena no "C" grupas plastiskajām sprāgstvielām. Šo sprāgstvielu visbiežāk izmanto armijas vajadzībām. C4 sastāvā ir RDX kas tiek izmantots par komponentu plastiskajās sprāgstvielās. Cipars aiz C norāda spridzekļa jaudu, jo mazāks cipars aiz ...

                                               

Dinamīts

Dinamīts ir sprāgstviela, ko izgudroja zviedru ķīmiķis un inženieris Alfrēds Nobels 1866. gadā. Tas ātri kļuva populārs, jo bija daudz drošāks par alternatīvām - šaujampulveri un nitroglicerīnu. Nobelam dinamīta patents deva lielu bagātību, par k ...

                                               

Dūmu pulveris

Dūmu pulveris jeb melnais pulveris ; arī dūmpulveris, ir vēsturiski pati pirmā izgudrotā sprāgstviela. Šis šaujampulvera veids parasti sastāv no trim galvenajiem komponentiem: kālija nitrāta jeb salpetra, kokogles un sēra. Tas mēdz būt melnā vai ...

                                               

Heksogēns

Heksogēns ir samērā jutīga sprāgstviela, kuru iegūst, nitrējot urotropīnu. Tīrā veidā heksogēns ir balta, kristāliska viela. Sprāgstvielās to parasti sajauc ar citām vielām, lai uzlabotu stabilitāti.

                                               

HMTD

HMTD ir balta, kristāliska viela. Tā ir viena no stabilākajām peroksīdu bāzētajām sprāgstvielām. Šo savienojumu pirmoreiz ieguva 1885. gadā un tajos laikos tā bija relatīvi stabila detonatoru sprāgstviela, salīdzinot ar citām tajā laikā pieejamaj ...

                                               

Joda nitrīds

Joda nitrīds ir joda un slāpekļa binārais savienojums. Parasti joda nitrīda molekulai ir pievienojusies viena vai vairākas amonjaka molekulas. Joda nitrīds biežāk tiek saukts par slāpekļa trijodīdu, taču šis nosaukums nav pareizs no ķīmijas viedo ...

                                               

Nātrija azīds

Nātrija azīds ir balta, toksiska cietviela. To lieto par pārējo azīdu izejvielu. Nātrija azīds, tāpat kā visi citi azīdi, ir sprāgstviela. Tas ir slāpekļūdeņražskābes nātrija sāls.

                                               

Nitroceluloze

Nitroceluloze ir viegli uzliesmojošs ķīmisks savienojums, sprāgstviela, ko iegūst nitrējot celulozi, piemēram, vati. Celuloze ir ogļhidrāts, kuras var iesaistīties esterifikācijas reakcijās. Nitroceluloze ir celulozes slāpekļskābes esteris. Vienā ...

                                               

Nitroglicerīns

Nitroglicerīns ir smags, bezkrāsains, indīgs, eļļains sprāgstošs šķidrums, ko iegūst, nitrējot glicerīnu. Nitroglicerīns pieskaitāms pie slāpekļskābes esteriem, jo tā molekulā nitrogrupas −NO 2 saistītas ar glicerīnu caur skābekļa tiltiņu.

                                               

Oktanitrokubāns

Oktanitrokubāns 8, ONC) ir ļoti spēcīga sprāgstviela, kas ir 2.7 reizes jaudīgāka nekā trinitrotoluols. Pēc dažiem avotiem, tā ir spēcīgākā līdz šim sintezētā sprāgstviela. Oktanitrokubāna molekulas pamatā ir kubāna struktūra, kuras visi ūdeņraža ...

                                               

Oktogēns

Oktogēns ir spēcīga, relatīvi mazjutīga sprāgstviela. Šī viela strukturāli ir līdzīga heksogēnam. Oktogēns ir viena no visjaudīgākajām ķīmiskajām sprāgstvielām.

                                               

Pikrīnskābe

Pikrīnskābe 3 OH) ir dzeltena, kristāliska indīga viela ar ļoti rūgtu garšu. No tā cēlies vielas nosaukums.

                                               

Šaujampulveris

Šaujampulveris ir strauji degošs produkts, kam sadegot, izdalās gāzes, kuras darbojas kā virzošais spēks šaujamieročos. Šaujampulveris ir zemi eksplozīvs. Tam degot, rodas drīzāk sadegšanas zemskaņas ātruma vilnis, nekā virsskaņas sprādziena viln ...

                                               

Tetranitropentaeritrīts

Tetranitropentaeritrīts 4) ir samērā jutīga sprāgstviela, kuru lieto detonatoriem. Tas ir jutīgāks par trinitrotoluolu un tetrilu. Pentaeritrīts lietots kā plastiskais sprāgstvielu komponents.