ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 273
                                               

Ģedimina tornis

Ģedimina tornis ir vēstures un kultūras piemineklis Viļņā, Lietuvā. Viļņas Augšējās pils dienvidu tornis. Nozīmīgs Viļņas un visas Lietuvas valsts un vēstures simbols. Pirmie nocietinājumi tika celti no koka Ģedimina laikā, Vītauta laikā 1409. ga ...

                                               

Anna Jagailiete

Anna Jagailiete bija no Jagaiļa dinastijas cēlusies Polijas-Lietuvas kopvalsts līdzvaldniece ar titulu "Polijas karalis" un valdnieka Stefana Batorija sieva.

                                               

Jedinstvo (Lietuva)

Jedinstvo bija promaskaviska un pret lietuviešu neatkarības kustību Sąjūdis vērsta kustība Lietuvas PSR Perestroikas laikā. Kustības mērķi bija līdzīgi Latvijas Internacionālajai Darbaļaužu frontei, kā arī līdzīgai organizācijai Igaunijā, t.i. pr ...

                                               

Karšuva

Karšuvas zeme, vēsturisko tekstu tulkojumos saukta arī par Karšavu vai Kārsavu bija seno baltu zeme Nemunas lejteces labajā krastā tagadējās Lietuvas dienvidrietumos, kas 13. un 14. gadsimtā bija ilgstošas karadarbības zona starp Lietuvas dižkuni ...

                                               

Kauņas guberņa

Kauņas guberņa bija Krievijas impērijas guberņa, kurā ietilpa arī neliela daļa no mūsdienu Latvijas teritorijas un Baltkrievijas. Guberņas centrs bija Kauņa. Robežojās ar Kurzemes guberņu ziemeļos, Vācijas impērijas Prūsijas karalisti rietumos, S ...

                                               

Kernave

Kernave jeb Ķērnava bija Lietuvas dižkunigaitijas galvaspilsēta no ķēniņa Traideņa līdz ķēniņa Ģedimina valdīšanas laikam, kad par Lietuvas dižkunigaitijas jauno galvaspilsētu ap 1323. gadu kļuva Viļņa. Atrodas Širvintu rajonā pie Neres upes, ap ...

                                               

Klaipēdas apgabals

Klaipēdas apgabals ir vēsturiska Vācu impērijas teritorija, kas tika izveidota 1920. gadā saskaņā ar Versaļas līgumu atņemot to Vācijai un nododot Tautu savienības kontrolē, līdz brīdim, kad apgabala iedzīvotāji plebiscītā izlemtu kam pievienotie ...

                                               

Knituva

Knituva jeb Knētuva bija kuršu un žemaišu apdzīvota zeme uz robežas ar zemgaļu Dobenes zemi Ventas upes augštecē.

                                               

Lietava (zeme)

Lietava vai Leitava, hronikās - Letovija bija aukštaišu apdzīvota zeme, kas 11 13. gadsimtā pieminēta vairāku hroniku tekstos. Indriķa hronika gan nepiemin šo zemi, bet gan vienīgi leišus, kas pāri Daugavai iebruka Senlatvijas zemēs. Pēc 1274. ga ...

                                               

Lietuvas brīvības cīņas

Lietuvas brīvības cīņas jeb Lietuvas neatkarības cīņas bija cīņas par neatkarīgu Lietuvas valsti no 1918. gada 23. novembra, kad Lietuvas pagaidu valdība izdeva pavēli par karaspēka dibināšanu, līdz Lietuvas - Polijas pamiera līguma noslēgšanai 1 ...

                                               

Lietuvas iekļaušana PSRS

Lietuvas iekļaušana PSRS attiecas uz laika posmu starp 1940. gada 15. jūnija Lietuvas okupācijas rezultātā radītās Paļecka marionešu valdības izveidošanu un formālu jaunizveidotās Lietuvas PSR uzņemšanu PSRS sastāvā 1940. gada 3. augustā. Valsts ...

                                               

Lietuvas karaliste (1918)

1918. gadā atjaunotā Lietuvas karaliste bija Pirmā pasaules kara beigās īslaicīgi pastāvoša un no Vācijas impērijas atkarīga satelītvalsts mūsdienu Lietuvas, Polijas un Baltkrievijas teritorijā.

                                               

Lietuvas Padome

1917. gadā vācu okupācijas iestādes atbalstīja atkarīgu bufervalstu veidošanos okupētajās Krievijas impērijas rietumu teritorijās un pieļāva Lietuvas konferences sanākšanu 1917. gada septembrī, kuras laikā izveidoja Lietuvas Padomi. 1917. gada 11 ...

                                               

Lietuvas Padomju Republika

Lietuvas Padomju Republika, vēlāk Lietuvas Sociālistiskā Padomju Republika, bija īslaicīga Padomju Krievijas satelītvalsts 1919. gada janvārī un februārī, kas Lietuvas Brīvības cīņu laikā ar Padomju Krievijas politisku, ekonomisku un militāru atb ...

                                               

Lietuvas statūti

Lietuvas statūti bija trīs 16. gadsimta likumu krājumi, kas Lietuvas lielkņazistes zemēs bija spēkā līdz 1840. gadam. 1529. gada pirmajai statūtu versijai sekoja 1566. un 1588. gada statūti. Oriģinālais teksts rakstīts lielkņazistes oficiālajā ru ...

                                               

Lietuvas vēsture

Lietuvas vēstures pirmsākumi meklējami ap 10. gadu tūkstoti p.m.ē., kad jaunākā ledus laikmeta beigās tagadējās Lietuvas teritorijā apmetās pirmie iedzīvotāji. Ap 2000. gadu p.m.ē. šeit ieradās baltu pirmvalodās runājošas baltu ciltis, mūsdienu l ...

                                               

Lietuvas vēsture (1219-1295)

Lietuvas vēsture ir laiks, kurā no nestabilas leišu augstmaņu savienības izveidojas starptautiski atzīta Lietuvas karaliste un Lietuvas dižkunigaitija. 1015. gadā Kijevas lielkņazs Vladimirs Lielais un 1040. gadā Jaroslavs Gudrais neveiksmīgi cen ...

                                               

Marta (Lietuvas ķēniņiene)

1251. gada pavasarī Livonijas ordeņa mestrs Andreass fon Štīrlands piedāvāja Mindaugam pieņemt kristietību, pretī apsolot izgādāt ķēniņa kroni. Romas pāvests Inocents IV deleģēja Livonijas mestram kronēt Mindaugu par Lietuvas ķēniņu. Rīgā tika iz ...

                                               

Medenike (zeme)

Medenikes zeme jeb Medininka bija žemaišu apdzīvota zeme Žemaitijas augstienē, kas daudz pieminēta 14. gadsimtā, kad tā bija ilgstošas karadarbības zona starp Lietuvas dižkunigaitijas un Vācu ordenim pakļautajām zemēm. 15. gadsimtā tā kopā ar cit ...

                                               

Mindauga dzimta

Mindauga dzimta bija pirmā zināmā Lietuvas valdnieku dzimta, kuras piederīgie valdīja Lietuvas zemēs 13. gadsimtā. Dzimta zaudēja savu ietekmi pilsoņu karu laikā pēc karaļa Mindauga nogalināšanas 1263. gadā.

                                               

Nalsene

Nalsene vai Nalšija bija sēļu un aukštaišu apdzīvota zeme vai vairāku zemju savienība, kas 13. gadsimtā pieminēta Atskaņu hronikas un Nestora hronikas tekstos. Pēc Mindauga kristīšanās viņš 1255. gadā atteicās no Nalsenes zemes daļas Maleisines p ...

                                               

Nere (zeme)

Nere jeb Nēre bija aukštaišu apdzīvota zeme, kas 13. un 14. gadsimta hroniku tekstā. Nere kopā ar Nalsenes un Alsenes zemēm integrējusies Lietuvas dižkunigaitijas sastāvā.

                                               

Pans Tadeušs

Pans Tadeušs, pilns nosaukums Pans Tadeušs, vai pēdējais iebrukums Lietuvā. Šļahtiču stāsts no 1811. un 1812. gada divpadsmit dzejas grāmatās ir Ādama Mickēviča 1834. gadā Parīzes trimdas laikā izdota nostalģiska episka poēma par Lietuvas šļahtas ...

                                               

Polijas Karaliste (1385-1569)

Polijas Karaliste izveidojās pēc 1385. gada 14. augusta Krēvas ūnijas, kad Polijas troni ieņēma Lietuvas dižkunigaitis Jagailis. Abas valstis juridiski joprojām bija neatkarīgas valstis, kas atradās personālūnijā. Polijas galvaspilsēta bija Krako ...

                                               

Jonušs Radvils

Jonušs Radvils, arī Janušs II Radzivils bija Lietuvas dižkunigaitijas valstsvīrs un karavadonis no Radvilu dzimtas. Žemaitijas ģenerālstārasts, Viļņas vaivads, Lietuvas lielhetmanis. Lietuvas karaspēka pavēlnieks Otrā Ziemeļu kara laikā, Ķēdaiņos ...

                                               

Sajūdis

Sajūdis, sākotnēji pazīstams kā Lietuvas Pārbūves kustība, vēlāk Lietuvas kustība, ir politiskā organizācija, kas vadīja cīņu par Lietuvas neatkarību 1980. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Tā tika nodibināta 1988. gada 3. jūnijā, un to līdz 1990. ...

                                               

Sarmatisms

Sarmatisms ir apzīmējums Polijas-Lietuvas kopvalsts muižnieku 17. un 18. gadsimtā radītajai ideoloģijai un kultūrai, kas balstījās pieņēmumā, ka viņu izcelsme ir saistāma ar stepju jātniekiem sarmatiem, kas antīkajā laikmetā pakļāvuši slāvu cilti ...

                                               

Savstarpējās palīdzības pakts starp Lietuvu un PSRS

Lietuvas un PSRS Savstarpējās palīdzības pakts, padomju militārā spiediena rezultātā 1939. gada 10. oktobrī parakstīts Maskavā. Līguma rezultātā Lietuva ieguva apmēram 25% no PSRS okupētā Viļņas apgabala un PSRS ieguva tiesības Lietuvā izvietot m ...

                                               

Skomants

Skomants arī Komants bija rietumbaltu cilts jātvingu vadonis Lielās prūšu sacelšanās laikā. No avotiem noprotams, ka Skomants ir bijis arī priesteris. Pirmā ziņas par Skomantu atrodamas Duisburgas Pētera hronikā, kurā viņš minēts kā vadonis prūšu ...

                                               

Sudava (zeme)

Sudava bija viens no jātvingu apdzīvotās zemes nosaukumiem tagadējās Lietuvas, Polijas un Baltkrievijas teritorijā.

                                               

Suvalku guberņa

Suvalku guberņa bija Krievijas impērijas guberņa, kurā ietilpa mūsdienu Lietuvas dienvidrietumu daļa un Polijas ziemeļaustrumu daļa. Guberņas centrs bija Suvalki. Robežojās ar Viļņas guberņu austrumos, Kauņas guberņu ziemeļos, Vācijas impērijas P ...

                                               

Švarns

Švarns vai Švarno Daņilovičs, kristītais vārds Ivans, bija Galīcijas-Volīnijas rietumu daļas valdnieks. Iesaistījās Mindauga dzimtas cīņās par varu un kļuva par Lietuvas dižkunigaiti.

                                               

Švitrigailis

Švitrigailis bija Ģedimina dzimtas valdnieks, Jagaiļa jaunākais brālis. Pēc Vītauta Dižā nāves Švitrigailis 1430. gadā tika ievēlēts par Lietuvas dižkunigaiti, tomēr to neatbalstīja viņa brālis Jagailis kā Polijas karalis. 1432. gadā viņa sāncens ...

                                               

Tautvils

Tautvils vai Tautivils bija Lietuvas karaļa Mindauga brāļadēls un sāncensis cīņā par varu, vēlāk Polockas kņazs.

                                               

Traķu kunigaitija

Traķu kunigaitija bija tā Lietuvas dižkunigaitijas daļa ar centru Traķos, kas bija pakļauta dižkunigaiša Ģedimina dēlam Ķēstutim un viņa pēcnācējiem. Pēc 1413. gada administratīvi teritoriālās reformas tās teritorijā izveidoja Traķu vaivadiju.

                                               

Traķu vaivadija

Traķu vaivadija bija tā Lietuvas dižkunigaitijas daļa, kas pēc 1413. gada administratīvi teritoriālās reformas tika izveidota no Traķu kunigaitijas un Grodņas kunigaitijas. Traķu vaivada Nikolaja Radvila pilvaru laikā pēc 1565. gada vaivadijai pi ...

                                               

Tranaitis

Tranaitis bija žemaišu kunigaitis, kura vadībā žemaiši uzvarēja Vācu ordeņa apvienoto karaspēku kaujā pie Durbes. Vēlāk viņš vadīja sazvērestību pret Lietuvas karali Mindaugu, pēc kura nogalināšanas viņš kļuva par Lietuvas dižkunigaiti.

                                               

Viligailis

Viligailis bija viens no pieciem Lietuvas kunigaišiem, kas 1219. gadā noslēdza miera līgumu ar bijušā Kijevas lielkņaza Romāna Mstislaviča dēliem Volīnijas kņaziem Daniēlu un Vasiļko. Hronikā minēts, ka viņa vecākais brālis ir Daujots. Indriķa hr ...

                                               

Viļņas konference (1917)

1917. gada Viļņas konference bija Lietuvas apriņķu pārstāvju sanāksme Jona Basanaviča vadībā, kas sanāca 1917. gada 18 22. septembrī Viļņā. Tā izveidoja 22 pārstāvju Lietuvas Padomi sarunām ar Vācijas valdību par Lietuvas neatkarības atjaunošanu.

                                               

Viļņas kunigaitija

Viļņas kunigaitija jeb Lietuvas kunigaitija bija tā Lietuvas dižkunigaitijas daļa, kas dižkunigaiša Ģedimina valdīšanas laikā bija tieši pakļauta Lietuvas dižkunigaitim. Pēc 1413. gada administratīvi teritoriālās reformas tās teritorijā izveidoja ...

                                               

Viļņas vaivadija

Viļņas vaivadija bija tā Lietuvas dižkunigaitijas daļa, kas pēc 1413. gada administratīvi teritoriālās reformas tika izveidota tieši Lietuvas dižkunigaišiem pakļautajās zemēs ap Viļņas pilsētu. Viļņas vaivadiju uz laiku atjaunoja pēc Viļņas apgab ...

                                               

Voruta

Voruta vai Varuta bija Lietuvas dižkunigaiša Mindauga rezidence. Pils atrašanās vieta meklēta Nemunas un tās pieteku Dubīsas, Šventojas un Neres tuvumā, kur šai laikā droši pierādīti Mindauga dzimtas valdījumi. Agrāk tika pieņemts, ka Mindauga pi ...

                                               

Žemaitija

Žemaitija ir viens no Lietuvas pieciem etnogrāfiskajiem reģioniem, kas robežojas ar Kurzemi un Zemgales rietumu daļu Latvijā. Žemaitijas galvenā pilsēta ir Telši, bet senā Žemaitijas provinces latīņu: Samogitia galvaspilsēta atradās Medininkos ta ...

                                               

Žemaitijas bīskapija

Žemaitijas bīskapija bija katoļu bīskapija Žemaitijas teritorijā, kas pastāvēja no 1417. gada līdz Romas katoļu Kauņas arhidiecēzes dibināšanai 1926. gadā. Žemaitijas bīskapijas centrs bija Medininkos. Kurzemes un Zemgales hercogistes un Kurzemes ...

                                               

Žemaitijas fogteja

Žemaitijas fogteja bija žemaišu, kuršu un zemgaļu apdzīvota zeme mūsdienu Lietuvas ziemeļrietumu daļā. Līdz pat 1411. gadam žemaiši saglabāja baltu pagānismu kā valdošo reliģiju un kopš 13. gadsimta vidus nepakļāvās Vācu ordeņa mēģinājumiem to ie ...

                                               

Žemaitijas kunigaitija

Žemaitijas kunigaitija jeb Žemaitijas kņaziste vai Žemaitijas seņūnija, saukta arī par Žemaitijas stārastiju vai Žemaitijas hercogisti, bija žemaišu, kuršu un zemgaļu apdzīvota zeme mūsdienu Lietuvas ziemeļrietumu daļā.

                                               

Živinbuds

Živinbuds bija viens no pieciem augstākajiem Lietuvas kunigaišiem, kas 1219. gadā noslēdza miera līgumu ar bijušā Kijevas lielkņaza Romāna Mstislaviča dēliem Volīnijas kņaziem Daniēlu un Vasiļko. Tā kā šis ieraksts ir vienīgā zināmā liecība par š ...

                                               

Tingenes forts

Tingenes forts, saukts arī Trīs ozolzīles ir 18. gadsimta nocietinājums Luksemburgas galvaspilsētā Luksemburgā. Nosaukums radies no trīs torņu smailēm, kas veidoti ozolzīles formā. Tingenes forts ir lielāku aizsardzības būvju atliekas, jo lielākā ...

                                               

Ferrerijas pils

Ferrerijas pils, oficiāli Butidžidža-Fransijas pils, ir kaļķakmens pils Maltas galvaspilsētā Valletā. Pils celta 19. gadsimta beigās. To projektējis arhitekts Džuzepe Bonavija, un tā bija pirmā ēka, kurai Maltā parādījās koka balkoni. Atzīta par ...

                                               

Maltas ordeņa vēsture

Maltas ordeņa vēsture ir izsekojama līdz Hospitāliešu brālības izveidošanai Pirmā Krusta kara pirmsākumos, bet militārais ordenis Palestīnā izveidojās laikā no 1126. līdz 1140. gadam. Šajā laikā organizāciju sāka dēvēt gan par Hospitāliešu ordeni ...