ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239
                                               

Hedžēšana

Hedžēšana ir risku vadības metode, kas izmanto atvasinātos finanšu instrumentus finanšu risku mazināšanai. Izveidojot ideāli hedžētu darījumu teorētiski iespējams no tā pilnībā izslēgt sistemātisko risku. Parasti risku hedžēšana tiek veikta noslē ...

                                               

Ieguldījumu veidi

Termiņdepozīti ir bankas noguldījumi, par kuriem izmaksā noteiktu procentu no ieguldītās summas. Naudu no konta var saņemt tikai pēc līgumā noteiktā laika. Bankas piedāvā īstermiņa un ilgtermiņa depozītus. Bankas, papildus termiņdepozītiem, piedā ...

                                               

Iekšējās atdeves koeficients

Iekšējās atdeves koeficients ir viens no investīciju projektu efektivitātes novērtēšanas rādītājiem. IRR var arī raksturot kā tādu procentu likmi, pie kuras investīcijas konkretajā projektā ir efektīvas. Iekšējā peļņas norma jeb iekšējā ienesīgum ...

                                               

Izpirkumnoma

Izpirkumnoma jeb līzings ir nomas veids, kurā ņēmējs par kādas preces lietošanu maksā noteiktus procentus izpirkumnomas devējam, taču tiklīdz preces cena un procenti ir nomaksāti, tā īpašumtiesības pāriet izpirkumnomas ņēmējam. Kā kreditēšanas ve ...

                                               

Kapitāla tirgus

Kapitāla tirgus ir vērtspapīru tirgus, kur uzņēmumi un valdības var piesaistīt ilgtermiņa līdzekļus. Tas tiek definēts, kā tirgus, kur darījumi ar finanšu instrumentiem ir paredzēti termiņiem, kas lielāki par vienu gadu, īstermiņa līdzekļu piesai ...

                                               

Klīrings

Klīrings jeb tīrvērte ir maksājuma dokumentu nosūtīšana, apstrāde un savstarpējā saskaņošana, saskaņā ar kuru organizācija darbojas kā starpnieks un uzņemas pircēja un pārdevēja lomu darījumā, lai saskaņotu rīkojumus starp darījuma partneriem, ka ...

                                               

Līgums par cenu starpību

Līgums par cenu starpību jeb CFD finansēs ir vienošanās starp divām pusēm, pircēju un pārdevēju, kuras ietvaros viena no pusēm maksā otrai pusei starpību starp finanšu instrumenta pozīcijas atvēršanas un slēgšanas cenu. Būtībā tas ir atvasināts f ...

                                               

Nevienmērīgas maksājumu plūsmas

Nevienmērīgas maksājumu plūsmas ir atšķirīgu summu periodiski maksājumi ar fiksētiem starplaikiem noteiktā laika posmā. No definīcijas izriet, ka nevienmērīgas maksājumu plūsmas atšķiras no vienmērīgām tikai ar to, ka noteiktajā laika posmā maksā ...

                                               

P/E koeficients

P/E koeficients ir akciju tirgos, finanšu analīzē un investīciju banku nozarēs plaši izmantots rādītājs. Tiek aprēķināts kā attiecība starp uzņēmuma akcijas cenu un peļņu pēc nodokļiem uz vienu akciju. P/E koeficients investoriem ļauj labāk izpra ...

                                               

Parāds

Parāds ir naudas summa vai citas vērtības, kas uz saistību pamata jāatdod aizdevējam vai jāsaņem aizdevējam ar vai bez procentiem. Gan fiziskas, gan juridiskas personas veido parādus, lai iegūtu līdzekļus, kas konkrētā brīdī nav, lai varētu veikt ...

                                               

Pārtēriņa kredīts

Pārtēriņa kredīts, pārsnieguma kredīts jeb overdrafts ir noteiktais naudas pārsniegums virs kontā ieskaitītajiem personiskajiem naudas līdzekļiem un īstermiņa aizdevums bez konkrēta izmantošanas mērķa kontā, kurā tiek ieskaitīti klienta regulārie ...

                                               

Pašreizējā neto vērtība

Pašreizējā neto vērtība ir viens no investīciju projektu efektivitātes novērtēšanas rādītājiem. NPV pozitīvu vērtību var interpretēt kā investīciju līmeni, pie kura investīcijas konkrētajā projektā ir efektīvas.

                                               

Refinansēšanas likme

Refinansēšanas likme ir procenta likme, ko centrālā banka nosaka komercbanku aizņēmumiem centrālajā bankā. Ja šo procenta likmi samazina, tad pieprasījums pēc centrālās bankas aizdevumiem ir lielāks, bet, ja to paaugstina - mazāks. Refinansēšanas ...

                                               

Rentabilitāte

Rentabilitātes rādītāju var izmantot, lai analizētu, kā ieguldījumi atspoguļosies nākotnes peļņā. Zema rentabilitāte liecina par iespējamām problēmām uzņēmuma attīstībā, kuras nenovēršot, iespējama maksātnsepēja.

                                               

Saistību apkalpošanas koeficients

Saistību apkalpošanas koeficients ir rādītājs, kas sniedz informāciju par uzņēmuma spēju segt saistību maksājumus konkrētajā periodā. Tā ir bieži izmantota mēraukla, kas rāda, vai uzņēmums spēj nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai spētu segt sav ...

                                               

Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metode

Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metode ir otra biežāk izmantotā pieeja uzņēmuma vērtības noteikšanai pēc diskontētās naudas plūsmas metodes. To izmanto investīciju banku, korporatīvo finanšu nozarēs. Salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metode balst ...

                                               

Spekulatīvais burbulis

Spekulatīvais burbulis, tirgus burbulis jeb cenu burbulis ir ekonomiska situācija, kad vērojams pieaugums aktīvu vērtībā konkrētā preces vai aktīvu grupā.

                                               

Spot darījumi

Spot darījuma noteikumi paredz, ka banka piegādās pārdoto valūtu citai bankai pašreizējā darba dienā vai otrajā darba dienā pēc darījuma noslēgšanas, atbilstoši fiksētam kursam darījuma slēgšanas brīdī. Spot darījumu galvenie uzdevumi: Valūtu kon ...

                                               

Starptautiskais kredīts

Starptautiskais kredīts ir aizdevuma kustības forma starptautisko attiecību sfērā. Starptautiskā kredīta aizdevēja vai aizņēmēja lomā var būt bankas, individuālie uzņēmēji, kompānijas, firmas, valsts iestādes, starptautiskās organizācijas, politi ...

                                               

Subordinētais aizdevums

Izšķir divus veidus subordinētiem aizdevumiem: Subordinētais aizdevums uzņēmumiem - juridiski noformēts aizdevums, kas liedz aizdevuma atmaksu pirms saistībām,kurām par labu ir nodefinēta subordinācija. Subordinātais aizdevums kredītiestādēm - na ...

                                               

Uz aktivitātēm balstīta pašizmaksas kalkulācijas metode

Uz aktivitātēm balstīta pašizmaksas kalkulācijas metode) ir vispārējo izmaksu sadalīšanas metode, kas analīzē izmaksu rašanās cēloņus. ABC ir pašizmaksas kalkulācijas metode, kas izmaksas attiecina uz darbībām, kas tiek veiktas, lai saražotu prod ...

                                               

Uzņēmuma nemateriālā vērtība

Uzņēmuma nemateriālā vērtība ir jebkādi no uzņēmējdarbības, aktīva vai no aktīva grupas nākotnē sagaidāmi ekonomiskie labumi, kas nav nodalāmi no pašas uzņēmējdarbības, cita aktīva vai aktīvu grupas. Uzņēmuma nemateriālā vērtība var tikt skaidrot ...

                                               

Vispasaules starpbanku finanšu telekomunikācijas biedrība

Vispasaules starpbanku finanšu telekomunikācijas biedrība, plašāk zināma kā SWIFT ir globāls kooperatīvs, pasaules vadošais drošu finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējs. SWIFT nodrošina savu sabiedrību ar ziņojumapmaiņas platformu, saziņas ...

                                               

Zaļā obligācija

2007. gadā Eiropas Investīciju banka emitēja obligāciju, kas kļuva par pirmo fiksēto ienākumu produktu sociāli atbildīgu ieguldījumu vidū. Šī klimata atbildības izpratnes obligācija angļu: Climate Awareness Bond struktūra tika izmantota atjaunīgo ...

                                               

Zibmaksājums

Zibmaksājums ir maksājums, kad nauda no konta komercbankā tiek pārskaitīta uz kontu citā komercbankā dažās sekundēs jebkurā nedēļas dienā un jebkurā diennakts laikā. Līdz šīm tik ātri jeb "zibenīgi" maksājumi varēja notikt tikai vienas komercbank ...

                                               

Zilā obligācija

Zilā obligācija ir finanšu instruments, ko emitē valdība, attīstības bankas un citi, lai no investoriem iegūtu kapitālu jūras un okeāna bāzētiem projektiem, kas sniegtu pozitīvu vides, ekonomikas un klimata ietekmi. Zilo obligāciju iedvesmoja zaļ ...

                                               

Grāmatvedība

Grāmatvedība ir uzņēmuma saimniecisko operāciju reģistrācija, kas galvenokārt tiek apkopota caur dažādiem finanšu pārskatiem. Grāmatvedības uzdevums ir sagatavot attiecīgā uzņēmuma finanšu atskaites priekš potenciālajiem investoriem un valsts nod ...

                                               

BDO

BDO ir audita, nodokļu, grāmatvedības un finanšu pakalpojumu uzņēmumu tīkls visā pasaulē. 2016. gadā BDO veido 1400 uzņēmumi 154 valstīs un tajā strādā vairāk nekā 64 000 darbinieku. BDO ir piektais lielākais audita pakalpojumu sniedzēju tīkls pa ...

                                               

Divkāršais ieraksts

Divkāršais ieraksts ir itāļu matemātiķa Luka Pačiolo pirmoreiz aprakstīta un precizēta grāmatvedības pieeja, kas uzskatāma par mūsdienu grāmatvedības pamatprincipu. Divkāršā ieraksta pamatā ir saimnieciskā darījuma summas ierakstīšana divos savst ...

                                               

Grāmatojums

Grāmatojums grāmatvedībā ir ieraksts grāmatvedības kontos, lai fiksētu kādu izejošu vai ienākošu transakciju. Piemēram, kad finanšu institūcija izsniedz aizdevumu klientam, šī summa tiek iegrāmatota grāmatvedības kontā. Transakcijas grāmatošana i ...

                                               

Loģistika

Loģistika ir izejvielu, resursu, ražošanas, gatavās produkcijas, pakalpojumu un informācijas plānošanas, izpildes un kontroles process no tās radīšanas vietas līdz patērētājam, lai samazinātu izmaksas un pilnīgi apmierinātu patērētāja vajadzības.

                                               

Rhenus

Rhenus grupas apgrozījums pārsniedz 3 miljardus EUR, tādējādi padarot to par vienu no vadošajiem loģistikas pakalpojumu uzņēmumiem Eiropā. Rhenus pieder 290 biroji dažādās valstīs un tas nodarbina 18000 cilvēku. Kompleksas piegādes iespējas un in ...

                                               

Grīdas transportlīdzeklis

Grīdas transportlīdzeklis ir transportlīdzeklis, kas paredzēts kravu transportēšanai nelielos attālumos uzņēmuma telpās un teritorijā pa cietu grīdu. Tie ir spējīgi paši kravu paņemt, pacelt un pārvietot. Pretstats ir tādi kravu pārvietošanas līd ...

                                               

Intraloģistika

Intraloģistika attiecas uz materiālu un preču loģistikas plūsmām, kas notiek uzņēmuma teritorijā. Šis termins ir definēts, lai radītu diferenciāciju preču transportēšanai ārpus rūpnīcas, piemēram, ekspedīcijā. Vācijas Inženieru federācijas Intral ...

                                               

SAP datu noliktava

SAP NetWeaver Business Intelligence ir datubāzu un datubāzu pārvaldības sistēmu kombinācija, kura tiek pielietota, lai atbalstītu vadības lēmumu pieņemšanu. To izstrādājis Vācijas uzņēmums SAP AG. BW ir daļa no SAP NetWeaver tehnoloģiju platforma ...

                                               

Rūpniecība

Rūpniecība jeb industrija ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kura ietver dažādu preču ražošanu. Būtībā tas ir uzņēmumu kopums, kuros veic šo preču ražošanu. Savukārt iegūtās preces nodrošina tālāku citu tautsaimniecību attīstību. ...

                                               

Industrializācija

Industrializācija ir sociālo un ekonomisko izmaiņu periods, kas pārveido cilvēku grupu no agrāras sabiedrības uz industriālu, iekļaujot plašu ekonomikas pārorganizāciju ražošanas mērķiem. Industriālo strādnieku algai pieaugot, pieaug arī tirgus v ...

                                               

Rūpnieciskā inženierija

Rūpnieciskā inženierija ir inženierijas disciplīna, kas nodarbojas ar integrētas cilvēku, zināšanu aprīkojuma, enerģijas, materiālu un procesu sistēmas dizainu, izstrādāšanu, uzlabošanu, pielāgošanu un izvērtēšanu. Rūpnieciskā inženierija izmanto ...

                                               

Atvērta ekonomika

Atvērta ekonomika ir valsts ekonomika, kura piedalās starptautiskās ekonomiskās attiecībās. Atvērta ekonomika ir ekonomika, kas ļauj brīvi tirgoties ar citām valstīm no dažādām valstīm. Lielākā daļa valstu pasaulē ir atvērta tautsaimniecība, un d ...

                                               

Dempings

Dempings ir ievesto preču pārdošana kādā valstī par cenām, kas ir zemākas par tajā esošām vai pasaules cenām. Dempingam kā ārējās tirdzniecības ārpustarifu politikas instrumentam ir spilgti izteikta ekonomiska daba. Galvenā problēma ir tā, ka ies ...

                                               

Hanzas Parlaments

Hanzas Parlaments ir biedrība, kas apvieno vairāk nekā 50 tirdzniecības un rūpniecības, un amatniecības kameras un līdzīgas organizācijas visā Baltijas jūras reģionā. Kopīgais mērķis ir stiprināt mazos un vidējos uzņēmumus. Centrālais birojs sāko ...

                                               

Merkantilisms

Merkantilisms ir ekonomikas teorija, ka valsts labklājība ir atkarīga no tās kapitāla, kā arī no pasaules ekonomikas apjoma un starptautiskās tirdzniecības. Valstīs, kurās bija merkantilā sistēma, ekonomiskā politika bija balstītas tieši uz šīm i ...

                                               

Relatīvā priekšrocību teorija

Relatīvā priekšrocību teorija balstās, ka konkrētu preci eksportē tā valsts, kurai ir relatīvās priekšrocības šīs preces ražošanā, šai valstij ir mazākas relatīvās izmaksas. Relatīvās priekšrocības ir spēja ražot preci ar mazākām relatīvām izmaks ...

                                               

Salīdzinošā priekšrocība

Salīdzinošās jeb relatīvās priekšrocības princips ekonomikā ir konkurētspējas teorija, kas nosaka, ka pat ja viens ražotājs spēj ražot visa veida produktus lētāk kā cits ražotājs, tirdzniecība abu starpā ir ieteicama tik ilgi, kamēr vien abu alte ...

                                               

Valūtas kurss

Valūtas kurss, arī naudas kurss, maiņas kurss, ir valūtas cena, kas izteikta citu valstu naudas vienībās. Valūtas kurss var mainīties katru dienu, tādēļ ir divi naudas maiņas modeļi. Viens no tiem ir peldošais kurss, kas ir atkarīgs no valūtas pi ...

                                               

Tirdzniecība

Tirdzniecība ir preču vai pakalpojumu apmaiņa. Izšķir vienkāršu preču vai pakalpojumu apmaiņu un tirdzniecību ar naudas palīdzību. Tāpat tirdzniecības darījumi var notikt starp divām pusēm vai starp vairākām pusēm tirdzniecība. Tirdzniecība paras ...

                                               

Maržinālā tirdzniecība

Maržinālā tirdzniecība ir spekulatīvu tirdzniecības operāciju veikšana, izmantojot naudu un/vai preces, kas tirgotājam ir piešķirti kredītā pret saskaņotās summas ķīļu – maržas ķīlu. Maržinālais aizdevums atšķiras no vienkārša aizdevuma ar to, ka ...

                                               

Formālais līderis

Formālais līderis ir uzņēmuma vai struktūrvienības oficiālais vadītājs, kas vada uzņēmuma vai struktūrvienības darbu. Formālais līderis tiek dēvēts arī šādi: menedžeris, vadītājs, direktors. Formālie līderi amatos tiek iecelti un to skaitu organi ...

                                               

Neformālais līderis

Neformālais līderis ir kādas grupas, kolektīva vai organizācijas līderis, kas neieņem oficiālo vadītāja amatu, bet faktiski pilda līdera funkcijas, iedvesmo un motivē kolektīvu. Neformālie līderi ar savu darbību var papildināt formālos līderus, v ...

                                               

Sociālais dialogs

Sociālais dialogs ir dialogs starp arodbiedrībām un darba devēju organizācijām jeb t.s. sociālajiem partneriem. ES sociālais dialogs attiecas uz diskusijām, konsultācijām, sarunām un kopīgu rīcību, kas iekļauj organizācijas, kas pārstāv industrij ...