ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 238
                                               

Likums

Likums ir likumdevēja vai citas valsts varas augstākās iestādes normatīvais akts, kam piemīt vislielākais juridiskais spēks. Likums tiek izdots pamatojoties uz konstitūciju noteikto kārtību. Būtiski ir arī tas, ka ar likumu tiek regulētas svarīgā ...

                                               

Romiešu tiesības

Romiešu tiesības ir tiesību sistēma Senajā Romā. Plašākā nozīmē Romiešu tiesības var apzīmēt Romas republikas tiesību vēsturi un tās mantojumu Rietumu pasaulē.

                                               

Trīs robotikas likumi

Trīs robotikas likumi jeb trīs robotu likumi zinātniskajā fantastikā ir Aizeka Azimova definēti likumi, kuriem roboti pakļaujas viņa rakstītajā daiļliteratūrā. Tie pirmo reizi parādījās viņa stāstā Runaround ", lai gan izpaudās arī iepriekšējos d ...

                                               

Nodoklis

Nodoklis ir obligāts ar likumu noteikts maksājums, kuru veic juridiskas vai fiziskas personas, lai veidotu daļu no pašvaldības vai valsts budžeta. Nodokļi tiek iekasēti gandrīz visās mūsdienu valstīs un parasti kalpo par valsts galveno ienākumu a ...

                                               

Akcīze

Akcīze ir netiešs vai tiešs nodoklis, ko valsts uzliek atsevišķām plaša patēriņa precēm. Akcīzi mēdz uzlikt tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem, dārgmetāliem un tamlīdzīgām preču grupām. Akcīze paredzēta svarīgu papildienākumu gūšana ...

                                               

Ievedmuitas nodoklis

Ievedmuitas nodoklis ir daļa no ārējās tirdzniecības instrumentiem, ar ko tiek aizsargāts kādas valsts vai valstu apvienības, arī Eiropas Savienības, iekšējais tirgus. Latvijā ievedmuitas nodokļa objekts ir preču muitas vērtība precēm, kas tiek i ...

                                               

Kapitāla pieauguma nodoklis

Kapitāla pieauguma nodoklis jeb Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma ir nodoklis, kuru maksā fiziskas personas un to Latvijā reglamentē likums" Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 pants.

                                               

Nodokļa likme

Nodokļa likme ir daļa, kas jāmaksā kā nodoklis no vērtības, kas apliekama ar nodokli. Nodokļa likme var būt nemainīga. Tad šī nodokļa likme ir proporcionāla. Nodokļa likme var būt arī progresīva - tā var pieaugt, palielinoties ar nodokli apliekam ...

                                               

Nodokļu politika

Nodokļu politika ir valsts ieviesta politika, kas nosaka, kādus, kāda veida un kāda apmēra nodokļus tā ievieš. Tai ir ietekme gan uz makroekonomiku, gan uz mikroekonomiku. Makroekonomikā šādi var regulēt kopējo naudas daudzumu saimniecībā, kā arī ...

                                               

Nodokļu slogs

Nodokļu slogs ir nodokļu apmērs, kas maksājams kādai ekonomiskai grupai. To var raksturot, gan kā kopējo maksājamo summu, gan kā maksājamos procentus no ienākumiem, tēriņiem, u.t.t., gan arī salīdzinot ar citām ekonomiskajām grupām. Ja maksājamai ...

                                               

Pievienotās vērtības nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā. Latvijā tā standartlikme ir 21%. Pastāv arī pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme, kas pašlaik ir 12%. To piemēro dažādām precēm un pakalpo ...

                                               

Progresīvais nodoklis

Progresīvais nodoklis ir nodoklis, kura nodokļa likme pieaug, palielinoties vērtībai, kas jāapliek ar nodokli. Vārds "progresīvais" apzīmē to, kā nodokļa likme progresē no zemas uz augstu, tādēļ vidējā nodokļa likme ir mazāka par marginālo nodokļ ...

                                               

Proporcionālais nodoklis

Proporcionālais nodoklis ir nodoklis, kura nodokļa likme nemainās, palielinoties vai samazinoties ar nodokli apliekamajai vērtībai. Nodoklī nomaksājamo daudzumu var izteikt kā nemainīgu daļu no šīs vērtības. Vārds "proporcionāls" apzīmē šī nodokļ ...

                                               

Regresīvais nodoklis

Regresīvais nodoklis ir nodoklis, kura nodokļa likme samazinās, palielinoties vērtībai, kas apliekama ar nodokli. Vārds "regresīvais" apzīmē to, kā nodokļa likme regresē jeb samazinās no augstākas uz zemāku, tādēļ vidējā nodokļa likme pārsniedz m ...

                                               

Nikss pret Hedenu

Nikss pret Hedenu bija tiesas prāva 1893. gadā, kurā ASV Augstākā tiesa lēma, ka saskaņā ar ASV ievedmuitas noteikumiem, tomāts tiek klasificēts kā dārzenis, nevis auglis. Tiesas vienbalsīgais viedoklis bija, ka 1883. gada tarifu likumā izmantota ...

                                               

Cietums

Cietums - ēka, kurā tiek uzturēti ieslodzītie, kuri ir notiesāti par kādu smagu likumpārkāpumu. Cietumā ieslodzītajiem ir ļoti ierobežotas tiesības, viņi nav brīvi. Viduslaikos cietumos bija arī cilvēki ar vāju garīgo attīstību, slimi cilvēki, vi ...

                                               

Pēriens

Pēriens sastāv no pliķēšanas vai uzsišanas pa sēžamvietu ar roku vai pēršanas rīku, parasti izpildīts kā fizisks sods. ASV un Kanādā, visi disciplinējošie pasākumi, kurus lieto dibenam, pazīstami kā pēriens jeb spanking. Lielbritānijā parasti run ...

                                               

ASV Augstākā tiesa

ASV Augstākā tiesa tika dibināta 1789. gadā kā augstākās tiesu varas orgāns ASV. Tai ir galīgā apelācijas jurisdikcija pār visām federālajām tiesām un štata tiesām lietās, kas saistītas ar federālā likuma jautājumiem. Augstākās tiesas sastāvā ir ...

                                               

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības institūcijām. Tā nodrošina tiesību ievērošanu saskaņā ar Līgumu, kā arī interpretē un piemēro to. Tā ir izveidota kā neatkarīga institūcija ar centrālo mītni Luksemburgā. Tiesas ...

                                               

Krievijas Konstitucionālā tiesa

Krievijas Federācijas Konstitucionālā tiesa - tiesu sistēmas institūcija, kas īsteno konstitucionālo kontroli pār Krievijā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem. Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas pilnvaras, formācijas kārtību un dar ...

                                               

Starptautiskā tiesa

Starptautiskā tiesa ir Apvienoto Nāciju Organizācijas primārais tiesas orgāns. Tās galvenā mītne atrodas Nīderlandes pilsētā Hāgā, Miera pilī. Tās galvenā funkcija ir likumīgi atrisināt konfliktus un domstarpības starp valstīm. Starptautisko ties ...

                                               

Lietu tiesības

Terminu lietu tiesības izmanto jurisprudencē, lai aprakstītu tādu tiesisko attiecību, kura dod personai tiesības rīkoties ar lietu. Lietu tiesības pieder pie civiltiesībām. Civiltiesības pārsvarā regulē personu savstarpējās mantiskās attiecības. ...

                                               

De facto

De facto ir no latīņu valodas cēlies izteiciens, kas tieslietās nozīmē, ka kaut kas notiek praksē, bet ne obligāti saskaņā ar likumu. Šo izteicienu bieži lieto kā pretstatījumu de jure, kas nozīmē to, ko saka likums, kamēr de facto attiecas uz to ...

                                               

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir Eiropas Padomes iestāde - starptautiskā tiesa, kas izskata sūdzības par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un tās protokolu pārkāpumiem. Tiesa sastāv no 47 tiesnešiem, pa vienam no katras EP dalībvalsts. Tiesa atroda ...

                                               

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs

Cilvēktiesību komisārs ir Eiropas Padomes neatkarīga amatpersona, kuras mērķis ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu EP dalībvalstīs. Komisāra amats ir dibināts 1999. gadā. Komisārs neizskata individuālas sūdzības par cilvēktiesību pārkāpšanu. Viņ ...

                                               

Pirātisms

Pirātisms ir kuģu laupīšana un krimināla vardarbība jūrā vai uzbrukumi piekrastes apdzīvotajām teritorijām ar nolūku iegūt laupījumu. Saskaņā ar mūsdienu starptautiskajiem likumiem, par pirātismu sauc tikai uzbrukumus atklātā jūrā. Pirāti ir jūra ...

                                               

Zādzība

Zādzība ir neatļauta svešas mantas ņemšana un iegūšana savā īpašumā bez tās iepriekšējā īpašnieka atļaujas. Zādzība parasti notiek slepeni - brīdī, kad mantas īpašnieks to neredz un nezina. Dažreiz zādzība ir saistīta ar ielaušanos kāda ēkā vai t ...

                                               

Algu diskriminācija

Algu diskriminācija ir tad, ja cena par vienu un to pašu darba spēku ir diskriminējoša dažādās darbaspēka grupās. Algu diskrimināciju var uzskatīt par cenu diskriminācijas paveidu vai arī tās inverso variantu, kad viens un tas pats pircējs pērk v ...

                                               

Klientu attiecību pārvaldība

Klientu attiecību pārvaldība ir uzņēmējdarbības stratēģija, kas vērsta uz klientu iegūšanu, saglabāšanu un atgūšanu, kā arī tās nodrošināšanai nepieciešamais rīku kopums, galvenokārt programmatūra, bieži saukta vienkārši CRM. CRM pamatuzdevums ir ...

                                               

Pipedrive

Pipedrive OÜ ir Igaunijas programmatūras uzņēmums. Tas ir dibināts 2010. gadā. Pipedrive galvenais birojs atrodas Tallinā un Ņujorkā, ASV. Uzņēmums uztur klientu attiecību pārvaldības CRM platformu, kas paredzēta pārdevēju darbības atvieglošanai. ...

                                               

3D drukāšana

3D drukāšana ir process, kurā no digitāla faila tiek izveidots reāls, trīsdimensionāls, aptaustāms objekts. 3D drukāšanā tiek izmantota slāņu klāšanas metode, kurā drukājamais objekts tiek izveidots, klājot vairākus divdimensionālus slāņus, kuri ...

                                               

Ātrā prototipēšana

Ātrā prototipēšana apraksta arī programmatūras attīstības procesu. Ātrā prototipēšana ir automātiska fizisku objektu konstruēšana, izmantojot blīvu brīvu formu materiālu. Pirmās straujās prototipēšanas tehnikas kļuva pieejamas 1980. gadu beigās u ...

                                               

Lapiņspēles

Lapiņspēles ir lietošanai gatavs izklaides medijs un reklāmas nesējs reizē. Uz drukātām, pielāgojama izmēra, kartona kartītēm vienā pusē tiek drukāta domāšanu veicinoša spēle, bet otrā pusē - kāda uzņēmuma reklāma. Kā izklaides medijs tās ir izgl ...

                                               

Reklāmprogrammatūra

Reklāmprogrammatūra ir programmatūra, kas programmas izpildes gaitā automātiski atskaņo, attēlo vai lejuplādē reklāmas materiālus lietotāja datorā. Šādas programmas bieži vien tiek uzstādītas lietotāja datorā bez viņa paša piekrišanas. Kā zināmāk ...

                                               

Elektroniskā uzņēmējdarbība

Elektroniskā uzņēmējdarbība, elektroniskais bizness, vai e-bizness, ir jebkurš process uzņēmējdarbībā, kas balstās uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, līdzekļiem un metodēm. Elektroniskā uzņēmējdarbība paplašina uzņēmumu iespējas efektī ...

                                               

E-komercija

Elektroniskā komercija jeb e-komercija ir preču un pakalpojumu tirdzniecība, izmantojot datortīklus. Par e-komercijas populārāko nozari tiek uzskatīta tirdzniecība internetā. Interneta e-komercijas priekšrocības slēpjas interneta globālajā izplat ...

                                               

Steam

Steam ir digitālā izplatīšanas platforma, ko izstrādājusi Valve Corporation, kas piedāvā digitālo tiesību pārvaldību, multiplayer spēles, video straumēšanu un sociālo tīklu pakalpojumus. Steam lietotājiem tiek nodrošināta spēļu instalēšana un aut ...

                                               

Teledarbs

Teledarbs jeb tāldarbs ir darbs no attāluma, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, kā, piemēram, datoru, internetu un tālruni, kas aizstāj ceļošanu uz darbu. Galvenā tāldarba ideja ir tā, ka darbs ir tas, ko cilvēki dara, nevi ...

                                               

Finanses

Finanses ir naudas līdzekļu kopums jeb naudas apgrozījums. Finanses praktiskajā nozīmē ir jāuztver kā zināšanu kopumu, kas ļauj indivīdiem un uzņēmumiem pārvaldīt par savām finansēm, it īpaši, novērtējot starpību starp ienākumiem un izdevumiem, u ...

                                               

Aizdevums

Aizdevums jeb aizņēmums ir darījums, ar kuru viena puse jeb aizdevējs nodod otras puses jeb aizņēmēja īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā naudu vai kādu lietu. Aizņēmējs apņemas atdot aizdevējam tādu pašu naudas summu vai līdzīgu tās pašas lietas ...

                                               

Akreditīvs

Akreditīvs jeb kredīta vēstule ir pēc pircēja lūguma dots bankas galvojums samaksāt eksportētājam noteiktu naudas summu pret kredīta vēstules noteikumiem atbilstošiem dokumentiem. No iepriekš minētā izriet, ka banka darbojas kā starpnieks starp p ...

                                               

AML iekšējās kontroles sistēma

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma jeb AML iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu un dokumentu kopums, kurā komersants vai saimnieciskās darbības veicējs ir noteicis tos pasāku ...

                                               

Atklātā tirgus operācijas

Atklātā tirgus operācijas ir viens no galvenajiem centrālās bankas monetārās politikas rīkiem. Atklātajā tirgū vērtspapīri tiek pirkti ar mērķi palielināt naudas daudzumu finanšu sistēmā. Tās tiek izmantotas naudas tirgus procentu likmju pārmaiņu ...

                                               

Atvasinātie finanšu instrumenti

Atvasinātie finanšu instrumenti, saukti arī derivatīvi ir divpusēji līgumi, parasti starp uzņēmumu un banku, kuru vērtība ir atkarīga un mainās no instrumentam pamatā esošās garantijas vērtības svārstībām. Tos tirgo biržā un ārpusbiržas tirgos, p ...

                                               

Diskonta likme

Tiek izšķirtas diva veida definīcijas: Procentu likme, kuru lieto centrālā banka tās darījumos ar komercbankām un citām kredītiestādēm. Procentu likme, kuru izmanto naudas plūsmas diskontēšanā, lai noteiktu nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtīb ...

                                               

Dividende

Dividende ir uzņēmuma tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Ja akcijas netiek pārdotas, tad dividendes ir vienīgais reālais ienākums no akcijām. To, cik lielas būs dividendes, t.i., cik daudz naudas tiks izmaksāts dividendēs, izlemj akcionāru ...

                                               

Finanšu aktīvu novērtēšanas modelis

Finanšu aktīvu novērtēšanas modelis tiek izmantots, lai novērtētu riskanta aktīva sagaidāmo ienesīgumu, kā arī, lai noteiktu un analizētu vērtspapīru tirgu.

                                               

Finanšu risks

Līdzīgi, kā citus riskus, ekonomikas dalībniekiem finanšu riskus iespējams mazināt izmantojot piemērotas risku vadības metodes. Investīcijās risku mazināšanai pielieto investīciju portfeļa diversifikāciju un risku hedžēšanu.

                                               

Finanšu svira

Finanšu svira ir kapitāla ieguldījumu vērtspapīros ar fiksētu ienākumu un ieguldījumu vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu attiecība. Svira ir viens no galvenajiem uzņēmuma finansiālā stāvokļa rādītājiem. Ražošanas svira ir uzņēmuma fiksēto un main ...

                                               

Gada pārskats

Gada pārskats ir atskaites veids. Čārlzs Maršs Charles Marsh, 1997 kā galvenās auditorijas min akcionārus, darbiniekus, finanšu analītiķus, investorus un valsts institūcijas. Gada pārskata mērķis parasti ir piesaistīt jaunas investīcijas un palie ...