ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222
                                               

Rīgas 72. vidusskola

Rīgas 72. vidusskola dibināta 1973. gadā kā skola ar sporta izglītības novirzienu un apmācību latviešu un krievu valodā. 1989. gadā to pārveidoja par skolu ar krievu mācību valodu. Skolas telpās darbojas Vsevoloda Zeļonija džudo skola.

                                               

Rīgas 80. vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011121, pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011021 un v ...

                                               

Rīgas 84. vidusskola

Dibināta 1979. gadā, pirmajā mācību gadā skolā bija 37 klašu komplekti ar 1235 skolēniem un 65 skolotājiem. 2001. gadā dibināts Rīgas 84. vidusskolas vēstures muzejs. Skolā darbojas Bērnu attīstības un izglītības centrs BAIC no 1999. gada, Ilgsto ...

                                               

Rīgas 86. vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121, pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 21012121, pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību progr ...

                                               

Rīgas 88. vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121, Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma 21014121, Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 21012121, Pamatizglītības matemātikas, d ...

                                               

Rīgas 89. vidusskola

Rīgas 89. vidusskola ir mazākumtautību skola Rīgā, kurā mācības notiek no 1. līdz 12. klasei. Tā atrodas Hipokrāta ielā 27, Mežciemā. Skolā mācās 643 skolēni, mācības vidusskolā notiek bilingvāli - latviešu un krievu valodā.

                                               

Rīgas 95. vidusskola

Dibināta 1991. gadā. Agrākā skolas adrese bija Vienības gatve 178/2. Latvijas skolu reformas gaitā 2009. gadā Rīgas 95. vidusskolai pievienoja Rīgas Bišumuižas pamatskolu un Rīgas 5. pamatskolu.

                                               

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Dibināta 1975. gadā kā Rīgas 78. vidusskola un Rīgas 20. vakara maiņu viduskola J. Petersa ielā 14, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas to pārdēvēja par Rīgas 2. tehnisko liceju, vēlāk par Rīgas Anniņmuižas vidusskolu. Latvijas skolu reformas gait ...

                                               

Rīgas Austrumu vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015521, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamaj ...

                                               

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Rīgas Centra humanitārā vidusskola ir Rīgas vidusskola, kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 97a. Skola īsteno dažādas vispārizglītojošā virziena izglītības programmas gan pamatskolā, gan vidusskolā.

                                               

Rīgas Centra krievu privātģimnāzija

Skola dibināta 1995. gadā Rīgas 17. vidusskolas telpās ar mērķi sagatavot skolēnus tālākām studijām augstskolās. Pēc Rīgas 17. vidusskolas slēgšanas privātģimnāzija pārcēlās uz Valdemāra ielu 113. Sākumā izglītojamo skaits bija ap 100, pēdējos sk ...

                                               

Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Skola savus pirmsākumus saista ar 1897. gadā Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 22 atvērto Jāņa Oša privātskolu, ko 1904. gadā pārveidoja par Rīgas Valsts 3. sākumskolu. 1912. gadā skolu pārcēla uz jaunu ēku Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 8b kā Rīgas Valsts ...

                                               

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011021.

                                               

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola ir Jāņa Poruka vārdā nosaukta Rīgas vidusskola, kas atrodas Gaujas ielā 23. Skola īsteno vispārizglītojošā virziena izglītības programmu.

                                               

Rīgas Ķengaraga vidusskola

2018. gadā skolā tiek īstenota pamatizglītības programma 21011111, pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 31012021 un vispārējās vidējās izglītības ...

                                               

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola ir skolas dibinātājas Natālijas Draudziņas vārdā nosaukta Rīgas vidusskola, kas atrodas Bruņinieku ielā 24a. Skola īsteno dažādas vispārizglītojošā virziena izglītības programmas gan pamatskolā, gan vidusskolā.

                                               

Rīgas Ostvalda vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121, Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 21012121, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011021, Vispārējās vidējās iz ...

                                               

Rīgas Purvciema vidusskola

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 21012121, Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 31012021, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas v ...

                                               

Rīgas sākumskola "Valodiņa"

Rīgas sākumskola "Valodiņa" ir Rīgas sākumskola, kas atrodas Blaumaņa ielā 26 Centra apkaimē. Skolas galvenais uzdevums ir īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, organizējot valodas korekcijas un ār ...

                                               

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola ir Rīgas vidusskola ar hokeja novirzienu, kas atrodas Vietalvas ielā 15, Dārzciema apkaimē. Skolā īsteno mazākumtautību pamatizglītības programmas 2. modeli, ir mācību priekšmetu apguve divās valodās.

                                               

Rīgas Ukraiņu vidusskola

Dibināta 1989. gadā kā Latvijas ukraiņu svētdienas skola Tērbatas ielā ar trīs pirmajām klasēm un 45 skolēniem. 1991. gadā tika izveidota Rīgas Ukraiņu vidusskola, kas 1996. gadā pārcēlās uz bijušās Rīgas 9. vidusskolas ēku Visvalža ielā 4. 2003. ...

                                               

Rīgas Valda Zālīša sākumskola

Par skolas pirmsākumu uzskata 1353. gadā dibināto Svētā Pētera skolu, vēlāko Maurīcija skolu, kas līdz 1884. gadam tā atradās īrētās telpās. 1885. gada 15. janvārī tika iesvētīta un atklāta Rīgas pilsētas savienotā elementārskola, apvienojot tajā ...

                                               

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija ir vispārizglītojošā Rīgas skola, kas Purvciemā: Purvciema ielā 38, kur atrodas galvenā ēka, un Vaidavas ielā 6, kur mācās sākumskolas klases. Skolēnu izglītošanā tā izmanto plurilingvālo mācīšanas metodi, bet pēc ...

                                               

Rīgas Ziepniekkalna vidusskola

Ziepniekkalna vidusskola ir viena no Rīgas vidusskolām, kas atrodas Ozolciema ielā 26 Ziepniekkalna apkaimē.

                                               

RTU inženierzinātņu vidusskola

RTU inženierzinātņu vidusskola ir 2015. gadā dibināta vispārizglītojošā mācību iestāde, kas pieder Rīgas Tehniskās universitātes dibinātajai SIA "RTU Inženierzinātņu vidusskola". Vidusskola akreditēta 2016. gadā un ir Latvijā pirmā vispārējās izg ...

                                               

S. Kirova Kara medicīnas akadēmija

S. Kirova Kara medicīnas akadēmija ir viena no Krievijas Federācijas militārajām augstskolām, kas atrodas Sanktpēterburgā. Tās sastāvā ietilpst 8 speciālās fakultātes un Maskavas filiāle. Tā ir pakļauta Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijai.

                                               

Sākumskola "Ābelīte"

Skola dibināta 1993. gadā uz pirmsskolas iestādes "Ābelīte" bāzes, kas darbojās kopš 1986. gada. 2012. gadā skolas ēka renovēta ar Eiropas Savienības Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Jūrmalas pilsētas domes 15% līdzfinansējums atbalstu. 20 ...

                                               

Sākumskola "Taurenītis"

Skolas ēka celta 1976. gadā kā tipveida bērnudārzs 12 pirmsskolas grupām. Laika gaitā ēka pielāgota sākumskolas 1. līdz 4. klase vajadzībām un 1992. gadā tika atvērta 1. klase. No 2001. gada skolā tiek īstenota pamatizglītības 1. posma programma ...

                                               

Sanktpēterburgas Valsts universitāte

Sanktpēterburgas Valsts universitāte ir viena no lielākajām, vecākajām un prestižākajām Krievijas universitātēm, kas atrodas Sanktpēterburgā. Tās sastāvā ietilpst 21 speciālās fakultātes, 13 Zinātniski pētnieciskie institūti, koledža Kanādā, kā a ...

                                               

Skola

Skola ir mācību un audzināšanas iestāde, kur skolotāji apmāca skolēnus. Parasti ar jēdzienu "skola" apzīmē iestādes, kur apgūst zemākās, vidējās vispārējās un speciālās programmas. Ir sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, profesionāl ...

                                               

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola bija 1991. gadā dibināta nevalstiskā augstskola. Augstskolas beidzēji varēja iegūt specializāciju datordizaina, psiholoģijas, tulkošanas metodikas un prakses studiju programmās.

                                               

Stenforda Universitāte

Stenforda Universitāte, pilnais nosaukums Līlenda Stenforda jaunākā Universitāte, ir 1891. gadā dibināta uz pētniecību orientēta privāta universitāte. Tā atrodas uz 3310 ha liela zemesgabala Stenfordā, Kalifornijas štatā. Stenforda Universitāte a ...

                                               

Students

Students tāds, kas cenšas pēc kaut kā) ir cilvēks, kurš studē augstskolā bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmā. Studējošais - persona, kura studē augstskolā bakalaura, maģistra līmeņa studiju programmā, rezidentūrā vai doktorantūrā. Cit ...

                                               

Tallinas 21. skola

Tallinas 21. skola ir izglītības iestāde Tallinā, Igaunijā. Skola dibināta 1903. gada 2. oktobrī. Skolā mācās apmēram 1225 skolēni un strādā 84 skolotāji. Sākotnējais skolas nosaukums bija Tallinas 2. sākumskola, kas tika nomainīts uz pašreizējo ...

                                               

Tībingenes Universitāte

Tībingenes Universitāte ir uz pētniecību orientēta publiska universitāte. Tā atrodas Vācijā, Bādenes-Virtembergas zemes Tībingenes pilsētā. Universitāte tika dibināta 1477. gadā, tādējādi tā ir viena no vecākajām universitātēm Vācijā. Universitāt ...

                                               

Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"

Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" bija 1991. gadā dibināta un 1997. gadā akreditēta privāta augstskola, kas atradās. Eiženijas ielā 1, Rīgā. Tās nosaukums līdz 2010. gadam bija Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīs ...

                                               

Varšavas Universitāte

Varšavas Universitāte ir universitāte Polijas galvaspilsētā Varšavā. Tā dibināta 1816. gadā un mūsdienās ir lielākā Polijas universitāte pēc studentu skaita. To veido 18 fakultātes un 37 dažādi studiju virzieni. Studijas un pētniecības darbi noti ...

                                               

Virdžīnijas Universitāte

Virdžīnijas Universitāte ir universitāte, kas atrodas Šarlotsvilā, Virdžīnijā, ASV, un ir vērsta uz pētniecību. Universitāte tikusi dibināta 1819. gadā, tās pirmie divi rektori bija ASV prezidenti: Tomass Džefersons un Džeimss Monro bija rektors ...

                                               

Ziemeļkarolīnas universitāte Čapelhilā

Ziemeļkarolīnas universitāte Čapelhilā ir publiska uz pētniecību vērsta universitāte, kas atrodas Čapelhilā, Ziemeļkarolīnā, ASV. Dibināta 1789. gadā, studentu uzņemšana tika uzsākta 1795. gadā, šajā gadā arī kļuva par pirmo valsts atbalstīto uni ...

                                               

Acīte

Acīte jeb blekdžeks ir klasiska kazino kāršu spēle, kurā spēlētājam ir jāsavāc kāršu kombinācija pēc iespējas tuvāka skaitlim 21. Spēlē parasti tiek izmantotas sešas 52 kāršu kavas, taču to var spēlēt arī ar vienu kavu.

                                               

Bellagio (viesnīca)

Bellagio ir kūrorts, luksusa viesnīca un kazino Las Vegas Strip, Paradaisā, Nevadā, ASV. Tā īpašnieks ir MGM Resorts International. Uzcelts nojauktās Dunes viesnīcas un kazino vietā, atvērts 1998. gada 15. oktobrī. Pazīstams ar savu eleganci. Vie ...

                                               

Pokers

Pokers ir kāršu spēle, kuras pamatā ir likmes, solīšana un kāršu kombinācijas. Pokera spēles atšķiras ar spēlētājiem izdalīto kāršu skaitu, ar to, cik kombinācijas var tikt izveidotas, vai uzvar augstākā, vai zemākā kombinācija, kad spēlētāji atk ...

                                               

Spēļu automāts

Spēļu automāts ir kazino azartspēļu ierīce, kas darbojas, ievietojot monētas un nospiežot pogu, lai aktivizētu trīs vai vairāk rullīšus ar horizontāli izvietotiem simboliem. Ja pēc rullīšu pagriešanās sakrīt nepieciešamās simbolu kombinācijas, sp ...

                                               

Totalizators

Totalizators ir azartspēļu vieta, kurā spēlētājs var veikt likmes uz dažādiem sporta veidiem. Totalizators likmju veicējiem funkcionē kā tirgus, kurš piedāvā koeficientus uz dažādu sporta notikumu iznākumiem. Likmju veidi ir dažādi un var atšķirt ...

                                               

Marsieši (zinātnieku grupa)

Marsieši bija humoristisks nosaukums ebreju izcelsmes Ungārijas zinātniekiem, pārsvarā fiziķiem un matemātiķiem, kas 20. gadsimta sākumā no Ungārijas bija emigrējuši uz ASV. Šajā zinātnieku grupā bija tādi ievērojami zinātnieki kā Teodors fon Kār ...

                                               

Viktora Černomirdina spārnotie izteikumi

Krievijas politiķis un valdības vadītājs Viktors Černomirdins ir plaši pazīstams ar saviem izteikumiem, kuri, būdami reizēm ne īpaši veikli, bija vienlaikus arī aforistiski un "mēdza atainot laikmeta būtību labāk nekā rakstnieku un profesoru biez ...

                                               

Sudoku matemātika

Sudoku mīklas ir daļēji aizpildīts rindu-kolonnu režģis, kas sadalīts n x n šūnās. Tas jāaizpilda, izmantojot noteiktu kopumu N atšķirīgu simbolu, lai katrā rindā, kolonnā un reģionā ir tieši viens simbols no elementu kopas. Mīklu bieži risina, i ...

                                               

Tangrams

Tangrams ir saliekama puzle, kas sastāv no septiņām plakanām figūrām, kuras, saliekot kopā, veido vienu. Puzles mērķis ir izveidot īpašu figūru vienlaicīgi izmantojot visas septiņas figūras, kuras nedrīkst pārklāties. Ir zināms, ka tas ir izgudro ...

                                               

Pripjatas atrakciju parks

Pripjatas atrakciju parks ir pamests atrakciju parks, kas atrodas Pripjatā, Ukrainā. Pirmoreiz to bija paredzēts atvērt 1986. gada 1. maijā, Darba svētku svinēšanā. Visi plāni tika atcelti pēc 26. aprīļa, kad dažu kilometru attālumā notika Černob ...

                                               

Bridžs

Bridžs ir kāršu spēle, konkrētāk, stiķu ņemšanas spēle, ko parasti spēlē četri cilvēki, no kuriem veidojas divi pāri. Spēlētāji no viena pāra sēž pie galda viens otram pretī, un viņus sauc par partneriem. Parasti spēlētāju izvietojumu apzīmē ar d ...