ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205
                                               

"Netīrā" bumba

"Netīrā" bumba jeb radioloģiskais ierocis ir spridzināšanas ierīce, kas sastāv no radioaktīva materiāla un parastās ķīmiskās sprāgstvielas, kas ir tās enerģijas avots. Par "netīrajām bumbām" dēvē arī ierīces, kam ir tāda materiāla apvalks, kas ra ...

                                               

Starpvalstu aviācijas komiteja

Starpvalstu aviācijas komiteja ir dibināta, pamatojoties uz 1991. gada 30. decembrī parakstīto starpvaldību "Vienošanos par civilās aviācijas un gaisa telpas izmantošanu". Pašlaik nolīguma dalībnieki ir Azerbaidžāna, Armēnija, Baltkrievija, Gruzi ...

                                               

Augu selekcija

Augu selekcija ir zinātne par to, kā mainīt augu pazīmes, lai iegūtu vēlamās īpašības. Tā tiek izmantota, lai uzlabotu pārtikas un lopbarības produktu kvalitāti. Augu selekcijā tiek izmantotas dažādas metodes - sākot ar augu izlasi pēc vēlamajām ...

                                               

Piedervieta

Piedervieta jeb īpašvieta - "piederošs”; apzīmē kāda objekta piederību vai izcelsmi no personas vai objekta) ir vienas noteiktas sugas biotiskā izplatības telpa, bet termins var tikt piemērots arī vairākām sugām, pasugām, populācijām vai indivīdi ...

                                               

Salu bioģeogrāfija

Salu bioģeogrāfijas teoriju 1967. gadā attīstīja zinātnieki Roberts Makarturs un Edvards Osborns Vilsons. Autori apgalvo, ka bioģeogrāfijas nozarē salu izpēte ir prioritāra, vienkārši izprotama, kā arī vairāki šīs teorijas principi vairāk vai maz ...

                                               

Mežatundra

Mežatundra ir pārejas bioma starp arktisko tundru un taigu; tajā mijas meža un tundras veģetācija. Mežatundras ainavām raksturīga nenoteikta robeža, tā stiepjas 30 - 300 km platā joslā Eirāzijas un Ziemeļamerikas ziemeļos. Eirāzijā mežatundra sti ...

                                               

Mitrais tropu mežs

Mitrais tropu mežs jeb tropu lietus mežs ir bioma, kas izplatīta mitra klimata apstākļos ekvatoriālajā, subekvatoriālajā un tropu joslā, kur gada vidējā gaisa temperatūra ir aptuveni 25 °C. Mitrajiem tropu mežiem ir nozīmīga loma Zemes klimata ve ...

                                               

Purvs

Purvs ir sauszemes platība, kurai raksturīgs pastāvīgs vai ilgstošs mitrums, specifiska augu valsts un kūdras uzkrāšanās. Purvs ir viens no mitrāju veidiem. Saskaņā ar Latvijā pieņemto kūdras atradņu klasifikāciju purvainu vietu var uzskatīt par ...

                                               

Eirihalīdi organismi

Eirihalīdi organismi ir ūdenī dzīvojoši organismi, kas ir spējīgi pielāgoties plašam ūdens sāļuma diapazonam. Tie spēj dzīvot gan saldūdenī, gan arī sājūdenī un sāļūdenī. Eirihalīdas zivs piemērs ir melnā molinēzija, kas apdzīvo saldūdeņus un sāj ...

                                               

Koraļļu rifs

Koraļļu rifs ir virsūdens sala vai zemūdens sēklis, kurus izveidojuši koloniālu koraļļu kaļķa skeleti. Koraļļu rifi ir izplatīti pārsvarā tropu jūrās. Optimālais koraļļu rifu augšanas dziļums ir 10-20 metri. Rifi var būt divējādi – piekrastes un ...

                                               

Pasaules okeāns

Pasaules okeāns ir termins, ar ko apzīmē visu Zemes okeānu kopumu. Visi pasaules okeāni savā starpā ir savienoti un veido vienu vienotu, milzīgu ūdenstilpi. Rezultātā no jebkura Pasaules okeāna piekrastes punkta pa ūdens ceļu var sasniegt jebkuru ...

                                               

Rifs

Rifs ir klinšu, kaļķakmens vai cita līdzīga cieta materiāla jūras dibena pacēlums, kas atrodas zem ūdens virsmas tuvu tai vai atplūdos nenozīmīgi paceļas pār to. Daudzi rifi veidojas dabisku, abiotisku procesu rezultātā - viļņu izsauktās klinšu e ...

                                               

Invazīva suga

Invazīva suga ir tāda sveša suga, kas, nonākusi svešā biotopā, tur kļuvusi dominanta vai agresīva un izspiež citas sugas, kā arī pārveido dabiskos biotopus. Eksistē divu veidu invāzijas: tiek izdalītas invazīvas svešzemju sugas invasive alien spe ...

                                               

Spānijas kailgliemezis

Spānijas kailgliemzis ir meža kailgliemežu dzimtas gliemezis. Tiek uzskatīta par vienu no visinvazīvākajām gliemju sugām, kas jaunajās izplatības teritorijās nodara postījumus dažādiem kultūraugiem. Latvijas Malakalogu biedrība Spānijas kailgliem ...

                                               

Beznoteces ezers

Beznoteces ezers ir ezers, no kura nav ūdens noteces ne pa virszemi, ne pazemē. No šāda ezera ūdens tikai iztvaiko. Šāds ezers atrodas beznoteces baseinā. Beznoteces baseini sastopami visā pasaulē, taču visizplatītākie tie ir tuksnešu joslā, kur ...

                                               

Saldūdens

Saldūdens ir ūdens, kur izšķīdušo sāļu saturs ir mazāks nekā 0.05%. Saldūdens sastopams upēs, ezeros, ledājos, pazemes ūdeņos. Galvenais saldūdens avots ir atmosfērā esošo ūdens tvaiku nokrišņi - lietus, sniegs. Pieeja tīram saldūdenim ir kritisk ...

                                               

Sālsezers

Sālsezers ir ezers, kura ūdenim ir augstāka sāļu un citu minerālu koncentrācija nekā vairumam ezeru. Bieži par sālsezeru uzskata ezeru, kur viens litrs ūdens satur vairāk nekā 3 000 miligramu sāļu. Ļoti bieži sālsezeros ir augstāks sāls saturs ne ...

                                               

Parazitoloģija

Parazitoloģija ir bioloģijas nozare, kas pētī parazītus un parazītismu starp organismiem. Parazitoloģija ir cieši saistīta ar ekoloģiju, kā arī ar zooloģiju, botāniku, molekulāro bioloģiju, imunoloģiju, bioķīmiju un citām bioloģijas nozarēm. Para ...

                                               

Parazītiskie augi

Parazītiskie augi ir tādi augi, kas ir pielāgojušies baroties heterotrofi, t.i., tie kādu daļu vai pat visas dzīvības procesiem nepieciešamās vielas saņem no cita auga. Principā visi parazītiskie augi ir ziedaugi ; ir zināms tikai viens parazītis ...

                                               

Ātruma slāpētājs

Ātruma slāpētājs ir transportlīdzekļa ātruma samazināšanas elements, kas ir viens no satiksmes nomierināšanas veidiem. Šis termins atnāca no Anglijas, un sākotnēji to sauca par "guļošo policistu". Parasti tas ir pacēlums uz brauktuves. Pirmoreiz ...

                                               

Automaģistrāle

Automaģistrāle ir ceļš, kas paredzēts priekš transportlīdzekļu ātrgaitas pārvietošanās un kuram nav viena līmeņa krustojumu ar citiem ceļiem. Automaģistrālēs brauktuves ir atdalītas ar barjeru vai kādu citu tehnisko būvi. Tajās nav mazāk par divā ...

                                               

CBR

CBR ir ceļa segas zemes klātnes vai nesošā pamata nestspējas raksturotājs. CBR skaitlisko vērtību izsaka procentos. Metodi izstrādājis Kalifornijas transporta departaments. Grunts nestspēju mēra, caurspiežot grunts paraugu ar noteikta šķērsgriezu ...

                                               

Luksofors

Luksofors - nesošs) ir gaismas signalizācijas ierīce, kas tiek izmantota ceļu krustojumos, gājēju pārejās, dzelzceļa līnijās un citās vietās satiksmes regulēšanai. Pirmie luksofori parādījās 1868. gadā Londonā, mūsdienās tie tiek izmantoti visā p ...

                                               

Angļu valodas institūts

Angļu valodas institūts bija Latvijas Izglītības ministrijas speciāla mācību iestāde Rīgā, kas gatavoja vidusskolu un pamatskolu angļu valodas skolotājus, kā arī tirdzniecības darbiniekus sadarbībai ar valstīm, kur nepieciešama angļu valodas prasme.

                                               

Stīvensa Tehnoloģiskais institūts

Stīvensa Tehnoloģiskais institūts ir 1870. gadā dibināta tehniskā universitāte Hobokenā, ASV. Nosaukta dibinātāja, inženiera Edvīna Stīvensa vārdā un ir ceturtā vecākā tehniskā universitāte ASV.

                                               

Jauniešu centri Madonas novadā

Jauniešu centrs ir vieta, kur jauniešiem tiek izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, tiek piedāvātas iespējas kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, iegūt aktuālu informāciju un palīdzību dažādās dzīves situācijās, arī saistīb ...

                                               

Rīgas Dabaszinību skola

Rīgas Dabaszinību skola ir bērnu un jauniešu vides izglītības centrs Ernestīnes ielā 8A Rīgā, kas piedāvā vides izglītības un kultūrizglītības pulciņus 2 - 25 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Šis ir vienīgais bērnu un jauniešu vides izglītības ...

                                               

Rīgas Skolēnu pils

1941. gadā Rīgas pils ziemeļu daļā tika izveidota Latvijas PSR Pionieru pils. Darbības pirmsākumos tā bija republikāniskas pakļautības iestāde. 1952. gadā Latvijas PSR Pionieru pils tika nodota Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu k ...

                                               

E-klase

E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju. Tā ir paredzēta skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, piedāvājot veikt dažāda veida atskaites skolas vajadzībām, elektronisko die ...

                                               

Mykoob

Mykoob ir sociālais tīkls, daudzvalodu skolu un augstskolu pārvaldes sistēma, kura izstrādāta ar mērķi uzlabot un atvieglot mācību procesu. Sistēmas izstrādātājs ir uzņēmums kas dibināts Latvijā - SIA "Mykoob". Sistēmas nosaukums ir anagramma no ...

                                               

Apvienotās pasaules koledžas

Apvienotās pasaules koledžas ir starptautiska vidusskolu kustība, kas uzskata starptautisku izglītību jau vidusskolas laikā par "spēcīgu pamatu cilvēku un nāciju vienotībai" un tāpēc veicina "dažādu pasaules valstu jauniešos ar atšķirīgu kultūrso ...

                                               

Oligofrenopedagoģija

Oligofrenopedagoģija ir defektoloģijas nozare, kuras mērķis ir pētīt un analizēt garīgi atpalikušo bērnu attīstības problēmas, gan psihiskās, gan fiziskās, kā arī rast koriģēšanas iespējas to risināšanai ar rehabilitācijas un sociālās adaptācijas ...

                                               

Valdorfpedagoģija

Pirmā Valdorfa skola vācu: Waldorfschule radās Štutgartē, kad tabakas fabrikas "Waldorf Astoria” pārvaldnieks Emīls Molts 1876 - 1936, noklausījies Rūdolfa Šteinera lekciju Dornahā, uzaicināja to nodibināt skolu rūpnīcas strādnieku bērniem skolu, ...

                                               

A. Šaņavska Maskavas Tautas universitāte

A. Šaņavska Maskavas Tautas universitāte bija Maskavas pilsētas augstākās izglītības iestāde, kas darbojās no 1908. līdz 1920. gadam. To izveidoja pēc poļu izcelsmes Tālo Austrumu zelta raktuvju īpašnieka generāļa Alfonsa Šaņavska sieva saskaņā a ...

                                               

Akadēmija

Akadēmija ir tradicionāli lietots nosaukums akadēmiski ievirzītām augstākās izglītības iestādēm. Nosaukuma izcelsmi saista ar Platona akadēmiju, kas pastāvēja Atēnās no 387. gadu p.m.ē. līdz tās slēgšanai 529. gadā. Aristotelis ap 334. gadu Atēnā ...

                                               

Autodidakts

Autodidakts ir cilvēks, kurš savas zināšanas ieguvis pašmācības ceļā. Par autodidaktu var kļūt gandrīz jebkurš cilvēks gandrīz jebkādā vecumā. Parasti autodidakts izvēlas apgūt noteiktas zināšanas aiz zinātkāres, entuziasma vai aiz nepieciešamība ...

                                               

Baltijas Universitāte

Baltijas Universitāte bija universitāte pārvietotajām personām no Baltijas valstīm, kas pēc Otrā pasaules kara darbojās britu okupācijas zonā Hamburgā un vēlāk Pinebergā.

                                               

Berlīnes Tehniskā universitāte

Berlīnes Tehniskā universitāte ir izpētes universitāte, kas atrodas Berlīnē, Vācijā. Universitātē ir deviņas fakultātes. Skola tagadējā veidolā dibināta 1946. gadā. Pēc 2016. gada datiem universitātē studē 933 studenti. Vairāk kā 20% no kopējā st ...

                                               

Boloņas Universitāte

Boloņas Universitāte ir vecākā pasaules universitāte. Vārds universitas radās tieši no šīs mācību iestādes nosaukuma.

                                               

Cambridge University Press

Cambridge University Press ir karaļa Henrija VIII 1534. gadā dibināta Kembridžas Universitātes izdevniecība un tā ir vecākā universitātes izdevniecība pasaulē. Izdod gan zinātnisko, gan izglītojošo literatūru. Izdevniecības pārstāvniecības atroda ...

                                               

Daugavpils 10. vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programm ...

                                               

Daugavpils 12. vidusskola

Daugavpils 12. vidusskola ir vispārizglītojošā mācību iestāde Daugavpilī, kas atrodas divās ēkās Kauņas ielā 8 un Jelgavas ielā 30a. Skolā mācības notiek vienīgi latviešu valodā.

                                               

Daugavpils 16. vidusskola

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621 Pamatizglītības programma 21011111 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021 ...

                                               

Daugavpils 17. vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011023 Pamatizglītības pedagoģiskās ...

                                               

Daugavpils 3. vidusskola

Daugavpils 3. vidusskola ir vispārizglītojošā mācību iestāde, kas atrodas Raiņa ielā 30 Daugavpilī. 2019. gadā Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā pēc rezultātiem centralizētajos eksāmenos Daugavpils 3. vidusskola atradās 9. vietā Latvijas ...

                                               

Daugavpils 9. vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 21013121

                                               

Daugavpils Centra vidusskola

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 21013121 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011021 Vispārējā ...

                                               

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs ir vispārizglītojošā mācību iestāde, kas atrodas Tautas ielā 59, Daugavpilī. Dibināta 1920. gadā kā Daugavpils Krievu jauktā reālģimnāzija, turpmākajā pastāvēšanas gaitā nosaukums ir vairākas reizes main ...

                                               

Dienvidkalifornijas Universitāte

Dienvidkalifornijas Universitāte ir privāta, vairāku reliģiju, pētnieciskā universitāte, kas atrodas Losandželosā, Kalifornijas štatā, ASV. Universitāte dibināta 1880. gadā un ir vecāka privātā Kalifornijas universitāte. 2007. gadā universitātē m ...

                                               

Džordžtaunas Universitāte

Džordžtaunas Universitāte ir jezuītu privātā universitāte, kura atrodas Džordžtaunas pilsētiņā Vašingtonā. To 1789. gadā dibināja mācītājs Džons Kerols, lai gan pamati tai tika ielikti jau 1634. gadā. Džordžtauna ir vecākā Romas katoļu universitā ...