ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202
                                               

Patskaņu harmonija

Patskaņu harmonija ir patskaņus asimilējošs fonoloģisks process. Atkarībā no terminoloģijas, tas ir viens no diviem metafonijas paveidiem. Valodās, kurās darbojas patskaņu harmonija, ir ierobežojumi, kādi patskaņi var atrasties līdzās cits citam, ...

                                               

Piektā deklinācija

Piektā deklinācija jeb -ei deklinācija ir viena no sešām lietvārdu deklinācijām latviešu valodā. Pie piektās deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -e, savukārt vienskaitļa datīvā - -ei. Ja ar kopdzi ...

                                               

Presuppozīcija

Valodniecībā par presuppozīciju sauc no saziņas akta konteksta un tās dalībnieku fona zināšanām atkarīgus izdarītus pieņēmumus attiecībā uz izteikumu.

                                               

Prievārds

Prievārds jeb prepozīcija ir nelokāmu palīgvārdu vārdšķira. Prievārdi izsaka dzīvu būtņu, priekšmetu, norišu konkrētas un izsecinātas attieksmes, kā arī rāda pakārtojuma sakaru starp vārdiem. Ja prievārds tiek novietots locījuma priekšā, tad to s ...

                                               

Pūrisms (valodniecība)

Pūrisms ir tendence attīrīt valodu no aizguvumiem un citu valodu ietekmēm. Pūrisms tiecas stabilizēt literārās valodas leksiku, jaunvārdu veidošanai izmantojot savas valodas iespējas. Pūrismam liela ietekme parasti ir vēsturiskajos periodos, kad ...

                                               

Rakstu valoda

Attiecinot terminu rakstu valoda uz cilvēka lietotajiem saziņas veidiem, t.i. neiekļaujot valodas, kas tiek veidotas, lai zinātniskā formā aprakstītu dabas un sabiedrības parādības, ir iespējams konstatēt nenosakāmu daudzumu šo valodu literāro pi ...

                                               

Runas akts

Runas akts ir valodniecībā un valodas filozofijā lietots jēdziens, kas apraksta darbību, kas tiek darīta, izrunājot izteikumu. Runas akti ir, piemēram, solījuma izteikšana, kaut kā aprakstīšana, jautājuma uzdošana, lūgums, pavēle, sasveicināšanās ...

                                               

Sestā deklinācija

Sestā deklinācija jeb -ij deklinācija ir viena no sešām lietvārdu deklinācijām latviešu valodā. Pie sestās deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -s, savukārt vienskaitļa datīvā - -ij. Pie sestās dek ...

                                               

Sinonīms

Sinonīms ir vārds vai arī cita valodas vienība, kas pilnīgi sakrīt ar kādu citu vārdu vai citu valodas vienību nozīmes ziņā. Sinonīmi ir, piemēram, vārdi māja un nams. Vienas rindas sinonīmi var atšķirties ar jēdzieniskām niansēm, piemēram, sens ...

                                               

Sintētiska valoda

Valodniecības kontekstā vārdam sintētisks ir divas nozīmes, viena nozīme atsaucas uz valodām, kas apvieno vairākas morfēmas, lai izveidotu vārdu. Otrā nozīmē sintētiskas ir tādas valodas, kuras izmanto vārdu locīšanu, lai atspoguļotu gramatiskās ...

                                               

Skaitļa vārds

Skaitļa vārds jeb numerālis ir patstāvīga, deklinējama vārdšķira, kas nosauc priekšmetu skaitu vai arī secību. Skaitļa vārdus var iedalīt pēc nozīmes, struktūras un gramatiskās formas. Iedalot pēc nozīmes, var būt pamata skaitļa vārdi apzīmē skai ...

                                               

Stilistika

Stilistika ir stila pētniecības nozare. Šaurākā nozīmē valodniecības un literatūras nozare, kas pēta valodas stilistiskos izteiksmes līdzekļus un daiļdarbu valodiskās īpatnības. Tiek izšķirta lingvistiskā un literatūrrzinātniskā stilistika. Lingv ...

                                               

Svešvaloda

Svešvaloda ir jebkura valoda, ko cilvēks apguvis pēc dzimtās valodas. Tā var būt valoda, kuru cilvēks aktīvi apguvis, vai arī apguvis pasīvi vienkārši atrodoties attiecās valodas vidē. Diezgan bieži ir sastopami gadījumi, kad pirmā apgūtā valoda ...

                                               

Taitiešu valoda

Taitiešu valoda ir iezemiešu valoda, kurā runā galvenokārt Franču Polinēzijā. Tā ir austrumpolinēziešu valoda. Taitiešu valoda ir cieši saistīta ar citām valodām Franču Polinēzijā, piemēram, marķīzu, tuamotiešu un mangareviešu valodu.

                                               

Teikuma intonācija

Teikuma intonācija ir intonācija, kas var piemist teikumam un mainīt izteikuma būtību. Teikuma intonācija ir valodas skaņu intensitātes, frekvences, ilguma un spektra maiņas, kā arī šo maiņu kombinācijas runas plūsmā, kurām valodā ir noteikta fun ...

                                               

Tekstveide

Tekstveide ir saistīta teksta veidošana atbilstoši autora komunikatīvajam nolūkam un funkcionālā stila un runas žanra prasībām. Tekstveides uzdevums ir noskaidrot, kā no vienkāršiem un saliktiem teikumiem un kontekstuāliem saistījumiem izveidot t ...

                                               

Trešā deklinācija

Trešā deklinācija jeb -um deklinācija ir viena no sešām lietvārdu deklinācijām latviešu valodā. Pie trešās deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -us, savukārt vienskaitļa datīvā - -um. Tāpat pie treš ...

                                               

Valsts valoda

Valsts valoda ir viena vai vairākas valodas valstī, kurai likumdošanas ceļā ir noteikts īpašs statuss attiecīgajā valstī vai tās daļā. Valsts valodā funkcionē likumdošanas, tiesu un valsts pārvaldes institūcijas, notiek mācības skolās, tiek publi ...

                                               

Zilbes intonācija

Zilbes intonācija ir prosodiska parādība, kuras noteicošie radītāji ir pamattonis, intensitāte un kvanitāte, to izmanto garās zilbēs un tā kalpo semantiskai un gramatiskai diferencēšanai. Dažas izolējošas Austrumāzijas valodas ar zilbes toņa palī ...

                                               

Ig Nobela prēmija

Ig Nobela prēmija ir Nobela prēmijas parodija, kuru sāka pasniegt 1991. gadā par pētījumiem, kurus nevar un arī nevajadzētu atkārtot. Tagad tā tiek piešķirta par pētījumiem, kas liek cilvēkiem smieties un tikai pēc tam domāt.

                                               

Dzelzs krusts

Dzelzs krusts bija Vācijas militārais ordenis, ko 1813. gadā nodibināja Prūsijas karalis Frīdrihs Vilhelms III, lai apbalvotu militārpersonas par nopelniem Napoleona karos. Dzelzs krustu nepasniedza par nopelniem miera laikos un tas vairākkārt ti ...

                                               

Igaunijas Brīvības krusts

Igaunijas Brīvības krusts bija Igaunijas militārais apbalvojums, kuru pasniedza par ieguldījumu Igaunijas brīvības cīņās. Ar to tika apbalvoti cilvēki arī par sasniegumiem Pirmajā pasaules karā. Šis apbalvojums tika izveidots ar Igaunijas Ministr ...

                                               

Sarkanās Zvaigznes ordenis

Sarkanās Zvaigznes ordenis bija viens no Padomju Savienības ordeņiem. To piešķīra militāro un iekšlietu struktūru darbiniekiem, militārām vienībām, kara kuģiem, uzņēmumiem, organizācijām utt. Ordenis tika nodibināts 1930. gada 5. maijā ar rīkojum ...

                                               

Tēvijas Kara ordenis

Tēvijas Kara ordenis bija Padomju Savienības kara ordenis, ko piešķīra Sarkanās armijas, Kara flotes, NKVD un partizānu vienībās dienošajiem par varonību, izturību, nelokāmību un vīrišķību, kas izrādīta kaujas laikā, kā arī karavīriem, kas ar sav ...

                                               

Vācu krusts

Vācu krusts bija Trešā reiha militārais ordenis. Tas tika izveidots 1941. gada 28. septembrī sakarā ar to, ka karā pret PSRS radās vajadzība aizpildīt tukšumu, kas radās starp Dzelzs krusta I šķiru un Bruņinieka krustu. Bruņinieka krusts bija pat ...

                                               

Viktorijas krusts

Viktorijas krusts ir augstākais militārais apbalvojums, kuru pasniedz par varonību cīņā aci pret aci ar ienaidnieku dažās Nāciju Sadraudzības valstīs un bijušajās Britu impērijas teritorijās. Viktorijas krustam ir augstāks stāvoklis pār citiem mi ...

                                               

2016. gada Lielā Kristapa balva

2016. gada Lielā Kristapa balvas tika pasniegtas 2016. gada 12. oktobrī kinoteātrī Splendid Palace, Rīgā. Balvas pasniedza Latvijas Kinematogrāfistu savienība labākajām 2015./2016. gada filmām divdesmit trīs kategorijās. Kinofestivāls norisinājās ...

                                               

2018. gada Lielā Kristapa balva

2018. gada Lielā Kristapa balvas tika pasniegtas 2018. gada 13. novembrī kinoteātrī Splendid Palace, Rīgā. Balvas pasniedza Latvijas Kinematogrāfistu savienība labākajām 2017./2018. gada filmām divdesmit vienā kategorijā. Kinofestivāls norisinājā ...

                                               

2019. gada Lielā Kristapa balva

2019. gada Lielā Kristapa balvas tika pasniegtas 2019. gada 12. novembrī kinoteātrī Splendid Palace, Rīgā. Balvas pasniedza Latvijas Kinematogrāfistu savienība labākajām 2018./2019. gada filmām divdesmit vienā kategorijā. Kinofestivāls norisinājā ...

                                               

2020. gada Lielā Kristapa balva

2020. gada Lielā Kristapa balvu pasniegšanas ceremonija 2020. gada 15. novembrī norisinājās Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas telpās. Tradīciju ceremoniju rīkot kinoteātrī Splendid Palace nevarēja realizēt COVID-19 pandēm ...

                                               

84. Kinoakadēmijas balva

84. Kinoakadēmijas balvas tika pasniegtas 2012. gada 26. februārī Kodak teātrī, Holivudā, ASV. Balvu pasniedza Kino mākslas un zinātnes akadēmija labākajām 2011. gada filmām divdesmit četrās kategorijās. ASV ceremonija tika translēta ABC televīzi ...

                                               

85. Kinoakadēmijas balva

85. Kinoakadēmijas balvas tika pasniegtas 2013. gada 24. februārī Dolby teātrī, Holivudā, ASV. ASV ceremonija tika translēta ABC televīzijas kanālā. Balvu pasniegšanu vadīja Sets Makfārlins. Nominanti tika paziņoti 2013. gada 10. janvārī. Visvair ...

                                               

87. Kinoakadēmijas balva

87. Kinoakadēmijas balva tika pasniegta 2015. gada 22. februārī Losandželosā, Holivudā, Dolby teātrī. Balva tika pasniegta 24 nominācijās. Balvu pasniegšanas ceremonija ASV tika translēta kanālā ABC, to producēja Nīls Merons un Kreigs Zeidans, ce ...

                                               

89. Kinoakadēmijas balva

89. Kinoakadēmijas balvas tika pasniegtas 2017. gada 26. februārī Dolby teātrī, Losandželosā. Balvas pasniedza Kino mākslas un zinātnes akadēmija labākajām 2016. gada filmām divdesmit četrās kategorijās. ASV ceremoniju pārraidīja ABC kanāls. Cere ...

                                               

90. Kinoakadēmijas balva

90. Kinoakadēmijas balvas tika pasniegtas 2018. gada 4. martā Dolby teātrī, Losandželosā. Balvas pasniedza Kino mākslas un zinātnes akadēmija labākajām 2017. gada filmām divdesmit četrās kategorijās. Ceremonija no februāra beigām tika pārnesta uz ...

                                               

91. Kinoakadēmijas balva

91. Amerikas Kinoakadēmijas balvas ceremonija norisinājās 2019. gada 24. februārī Dolby teātrī, Losandželosā. Balvas pasniedza Kino mākslas un zinātnes akadēmija labākajām 2018. gada filmām divdesmit četrās kategorijās. ASV ceremoniju pārraidīja ...

                                               

BAFTA televīzijas balva

BAFTA televīzijas balva ir ikgadējs apbalvojums, ko pasniedz Britu Kino un televīzijas mākslas akadēmija par īpaši izciliem sasniegumiem televīzijas nozarē. Britu Kinoakadēmijas balva ir Apvienotās Karalistes balva, kas pēc nozīmes ir līdzīga Emm ...

                                               

Britu impērijas ordenis

Britu impērijas izcilības ordenis ir bruņniecības ordenis, ko nodibinājis Apvienotās Karalistes karalis Džordžs V 1917. gada 4. jūnijā. Ordenim ir piecas klases. Tikai abu augstāko klašu pārstāvji tiek iecelti bruņinieku vai dāmu kārtā, kas ļauj ...

                                               

Eiropas Kino balva

Eiropas Kino balva ir apbalvojums kino, ko katru gadu pasniedz Eiropas Kino akadēmija. Pirmoreiz balvas tika pasniegtas 1988. gadā, sākotnēji tā tika saukta par Fēliksa balvu. Balvas parasti tiek pasniegtas vairāk nekā 10 kategorijās. Visbiežāk b ...

                                               

FIFA Gada futbolists

FIFA Gada futbolists bija ikgadējs apbalvojums futbolā, kas laikā no 1991. līdz 2009. gadam tika piešķirts spēlētājam, kas visspilgtāk spēlējis iepriekšējā kalendārajā gadā. To piešķīra pēc nacionālo izlašu treneru un kapteiņu, kā arī sporta žurn ...

                                               

Goda Leģiona ordenis

Francijas Nacionālais Goda Leģiona ordenis ir Francijas ordenis, ko 1802. gada 19. maijā iedibinājis Napoleons Bonaparts. Tiek piešķirts par izciliem nopelniem civilā vai militārā jomā Francijas labā. Var tikt piešķirts gan Francijas pilsoņiem, g ...

                                               

Igaunijas PSR Tautas rakstnieks

Igaunijas PSR Tautas rakstnieks bija Igaunijas PSR goda nosaukums, kuru piešķīra rakstniekiem par izciliem nopelniem padomju literatūras attīstībā. Goda nosaukums tika apstiprināts 1941. gada 31. martā ar Igaunijas PSR Augstākā Prezidija Padomes ...

                                               

Kārļa Marksa ordenis

Kārļa Marksa ordenis bija viens no augstākajiem Vācijas Demokrātiskās Republikas apbalvojumiem. Ordenis nodibināts 1953. gada 5. maijā par godu Kārļa Marksa 135 gadu jubilejai. Tas tika pasniegts VDR pilsoņiem un ārvalstniekiem par izcilu ieguldī ...

                                               

Kinoakadēmijas balva par tehniskajiem sasniegumiem

Kinoakadēmijas balva par tehniskajiem sasniegumiem ir trešās klases Amerikas Kinoakadēmijas balva Kinoakadēmijas zinātnisko un tehnisko balvu kategorijā. Kino mākslas un zinātnes akadēmija šo balvu piešķir par kinofilmu industrijas tehniskā progr ...

                                               

Māras Zemes krusta ordenis

Māras Zemes krusta ordenis ir Igaunijas valsts apbalvojums, augstākais apbalvojums, kuru pasniedz tikai personām, kas nav Igaunijas pilsoņi. Ordeni 1995. gadā izveidoja tā brīža Igaunijas prezidents Lennarts Meri par godu Igaunijas valsts neatkar ...

                                               

Nobela miera prēmija

Nobela miera prēmija ir ikgadējs apbalvojums, kuru kopš 1901. gada pasniedz par miera veicināšanu, par nopelniem, kuri veicinājuši savstarpējo valstu, tautu un citu organizāciju mieru un sadarbību, kā arī personas, kas kādas tautas vai valsts lab ...

                                               

Nobela prēmija ekonomikā

Nobela piemiņas prēmija ekonomikā ir ikgadējs apbalvojums par ieguldījumu ekonomikā, kuru kopš 1969. gada pasniedz par sasniegumiem ekonomikā. Tā nav viena no piecām Alfrēda Nobela 1895. gadā dibinātajām Nobela prēmijām, kura tiek pasniegta piecā ...

                                               

Nobela prēmija ķīmijā

Nobela prēmija ķīmijā ir ikgadējs apbalvojums, kuru kopš 1901. gada pasniedz par sasniegumiem ķīmijā. Tā ir viena no piecām Alfrēda Nobela 1895. gadā dibinātajām Nobela prēmijām, kura tiek pasniegta piecās dažādās jomās: fizikā, ķīmijā, literatūr ...

                                               

PSRS Valsts prēmija

PSRS Valsts prēmija tika nodibināta 1966. gadā kā Staļina prēmijas aizvietotāja, kas tika piešķirta 1941. - 1954. gadā. PSRS Valsts prēmiju nodibināja ar PSKP CK un PSRS Ministru Padomes lēmumu un vēlāk šīs organizācijas pasludināja prēmijas laur ...

                                               

Svētā Jura krusts

Svētā Jura krusts bija Krievijas impērijas apbalvojums militārpersonām, ar kuru apbalvoja apakšvirsniekus, karavīrus un matrožus. Jura krusts tika izveidots 1807. gadā kā Svētā Jura ordeņa, ar kuru apbalvoja virsniekus, goda zīme. Tā oficiālais n ...