ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177
                                               

Baroka literatūra

Baroka literatūra visspilgtāk izpaudās dzejā. 17.gs. vairākās Eiropas valstīs ne tikai uz literatūru, bet arī uz mākslu kopumā lielu ietekmi atstāja postošais Trīsdesmit gadu karš, postoši kari un mēra epidēmijas plosījās arī citviet Eiropā, un l ...

                                               

Klasicisma literatūra

Klasicisma literatūra bija laikmets Eiropas literatūrā, kas aizsākās 17.gs. Francijā. Francijas literatūrā klasicisms valdīja līdz pat 19.gs. sākumam, kamēr pārējā Eiropā 18.gs. daudz lielāku nozīmi ieguva Apgaismības literatūra. Klasicisms liter ...

                                               

Romiešu literatūra

Romiešu literatūra ir latīņu valodā rakstīta literatūra, kuras aizsākumi meklējami 3.gs. p.m.ē. Senajā Romā. Romiešu literatūra spēcīgi ietekmējās no sengrieķu literatūras, un savukārt pati spēcīgi ietekmējusi visu vēlāko rietumu literatūras attī ...

                                               

Sāgas

Sāgas ir seno Ziemeļeiropas ģermāņu skaldu sacerēti mutvārdu varoņeposi, kas visilgāk saglabājās Islandes viduslaiku kultūrā. Pēc 14. gadsimta sāgas pārvērtās par pasaku literatūru. Sāgas parasti vēstī par teiksmainiem 9. - 11. gadsimta notikumie ...

                                               

2 eiro piemiņas monētas

2 eiro piemiņas monētas jeb jubilejas monētas ir īpašas, apgrozībai paredzētas eiro monētas, kuras kopš 2004. gada ir kaltas un izlaistas eirozonas dalībvalstīs un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visās eirozonas valstīs. Monētas tiek izdotas, la ...

                                               

Eiro monētas

Eiro monētas tiek izlaistas astoņās nominālvērtībās. Tās ir tiesīgas izlaist Eirozonas valstis un Eiropas mikrovalstis, kas izmanto eiro un ir noslēgušas attiecīgu vienošanos ar Eiropas Savienību. Visām monētām ir vienota aversa puse, bet reversa ...

                                               

Sanskrits

Sanskrits ir hinduisma, budisma un džainisma liturģiskās literatūras klasiskā valoda, kā arī viena no Indijas 23 oficiālajām valodām.

                                               

Sengrieķu valoda

Sengrieķu valoda ir indoeiropiešu valodu saimes valoda, sens grieķu valodas attīstības līmenis. Tajā runāja Senajā Grieķijā dzīvojošie cilvēki no 800. līdz 300. gadam p.m.ē. Tā balstījās uz mikēniešu grieķu valodu, kurā cilvēki Senajā Grieķijā ru ...

                                               

Delartiskā komēdija

Delartiskā komēdija jeb masku komēdija bija improvizācijas teātra forma, kura attīstījās XVI gs. Itālijā un uzplaukumu piedzīvoja XVII gs. Ar delartiskās komēdijas rašanos sāka attīstīties profesionālais teātris. Delartiskā komēdija ir balstīta u ...

                                               

Jaunā kritika

Jaunā kritika bija virziens 20. gadsimta literatūras teorijā un kritikā ASV un Lielbritānijā, kas aizsākās ap 1920. gadu un dominēja šajās valstīs līdz 1960. gadu sākumam. Termins jaunā kritika ir aizgūts no tās pārstāvja Džona Krova Rensoma grām ...

                                               

Krievu formālisms

Krievu formālisms bija ļoti ietekmīgs literatūras teorijas virziens Krievijā 20.gs. 10 20. gados; kā tā pazīstamākie pārstāvji minami Viktors Šklovskis, Jurijs Tiņjanovs, Boriss Eihenbaums, Romans Jakobsons, ar šo kustību var saistīt arī Vladimir ...

                                               

Naratoloģija

Naratoloģija ir zinātne, kas pēta stāstījumu jeb naratīvu, tā struktūru un veidus, kā tie ietekmē mūsu uztveri. Vārds var attiekties uz jebkuru sistemātisku pētījumu par stāstījumu vai tā struktūru, praksē šī termina izmantošana ir daudz ierobežo ...

                                               

Psihoanalītiskā literatūras kritika

Psihoanalītiskā literatūras kritika ir literatūras kritikas virziens, kas konceptuāli un metodoloģiski balstās Zigmunda Freida aizsāktajā psihoanalīzes tradīcijā. Psihoanalītisks skatījums uz tekstu izveidojās jau pašos psihoanalīzes pirmsākumos, ...

                                               

Receptīvā estētika

Receptīvā estētika ir virziens literatūras teorijā un kritikā, kas, ietekmējoties no fenomenoloģijas, izveidojās un spēcīgi attīstījās Vācijā un arī ASV 20.gs. 60. un 70. gados. Receptīvā estētika literatūras pētniecības un teksta interpretācijas ...

                                               

Salīdzinošā literatūrzinātne

Salīdzinošās literatūrzinātnes angļu valodā Comparative Literature, to dēvē arī par "pasaules literatūru" interešu lokā ir literāru tekstu cirkulēšana starp dažādiem reģioniem, ietekmes, aizguvumi un mijiedarbība. Mūsdienu salīdzinošā literatūrzi ...

                                               

Zilo teorija

Zilo teorija, dažkārt arī kvīru teorija, ir sociālo un kultūras studiju, kā arī literatūras teorijas novirziens, kas pēta seksualitātes izpausmes sabiedrībā un kultūrā, kā arī to attiecības ar varu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta geju un lesbieš ...

                                               

Miniatūra

Miniatūra ir īsa, maza apjoma prozas darbs, kam raksturīgas pārdomas vai jūtu tēlojums, parasti bez noteikta sižeta. Tajā ieskicē kaut kādu vienu parādību, līniju vai epizodi, turklāt tam jāiznāk ļoti spēcīgi, lai iespaids lasītājā tiktu radīts j ...

                                               

Absurda drāma

Absurda drāma ir dramaturģijas virziens, kas attīstījās 20. gadsimta vidū Eiropā, jo sevišķi Francijā. Par tā nozīmīgākajiem pārstāvjiem uzskata Semjuelu Beketu, Eiženu Jonesko, Žanu Ženē un Artūru Adamovu. Lai arī šie autori, izņemot Ženē, nav f ...

                                               

Akmeisms

Akmeisms bija dzejas strāvojums krievu literatūrā 20. gs. padsmitajos un divdesmitajos gados. Akmeisms izveidojās kā pretreakcija uz simbolismu. Simbolisma misticismam akmeisms pretstatīja konkrētu, juteklisku pasaules uztveri, atgriešanos pie vā ...

                                               

Bītu paaudze

Bītu paaudze bija autoru grupa, kuru literatūra raksturoja un ietekmēja amerikāņu kultūru pēc 2. pasaules kara. Vairums šo autoru darbu tika publicēti un kļuva slaveni 1950. gados. Galvenie bītu kultūras elementi ir tradicionālā stāstījuma nolieg ...

                                               

Gotiskā literatūra

Gotiskā literatūra ir literatūras virziens, kas radās apmēram XVIII gs. vidū un īpašu uzplaukumu piedzīvoja XVIII un XIX gs. mijā. Šis virziens būtībā uzplauka līdz ar romantisma literatūru ; tematiski gotiskās literatūras centrā ir šausmas, nosl ...

                                               

Imažinisms

Imažinisms ir virziens krievu literatūrā no 1919. līdz 1924. gadam, daļa no sudraba laikmeta krievu poēzijā un modernisma sastāvdaļa. Tā pārstāvji par nozīmīgāko uzskatīja tēlainību, galvenais izteiksmes līdzeklis viņiem bija metafora. Starp imaž ...

                                               

Imažisms

Imažisms bija virziens angloamerikāņu dzejā 20. gadsimta sākumā, kura pārstāvji atbalstīja brīvo pantmēru un pārdzīvojuma atspoguļojumu skaidriem, precīziem vārdiem. Imažisti noraidīja sentimentu un diskursīvu, kas vairāk izpaudās tā laika romati ...

                                               

Kriminālliteratūra

Kriminālliteratūra ir literatūras žanrs, kas apraksta noziegumus, to atklāšanu un motīvus. Kriminālliteratūrai ir vairāki apakšžanri: detektīvs, juridiskais trilleris, detektīvromāns. Noslēpumainība ir galvenais šo daiļdarbu elements.

                                               

Recenzija

Recenzija ir publicistikas un kritikas žanrs. Recenzija ir rakstveida apcere ar vērtējošu raksturu, kritisku atsauksmi par kādu zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, teātra izrādi, filmu, izstādi vai priekšnesumu, to analizējot un novērtējot. ...

                                               

Romāns

Romāns ir visplašākais prozas darbs vai sacerējums, kurā parasti raksturīgi izvērsta tēlu sistēma, atklāta atsevišķa cilvēka un sabiedrības attieksme ilgākā laika posmā, daudzpusīgi atsedzot galvenā varoņa dzīvi, personību, izaugsmi, domu un jūtu ...

                                               

Stāsts

Stāsts ir prozas darbs vai sacerējums, žanrisks apzīmējums visiem tiem literārajiem darbiem, kuros atainotā un tēlotā viena vai dažādu cilvēku rīcība ir neliels posms vairākos notikumos galvenā tēla darbībās, rīcībā un dzīvē. Pārējās personas tie ...

                                               

Bukera balva

Bukera balva ir literārs apbalvojums, kas tiek piešķirta rakstniekam par gada labāko romānu, kas sarakstīts angļu valodā. Bukera balvu līdz 2013. gadam varēja saņemt vienīgi Nāciju Sadraudzības, Īrijas vai Zimbabves pilsonis. No 2014. gada balvu ...

                                               

Ojāra Vācieša prēmija

Ojāra Vācieša prēmija ir 1984. gadā nodibināta prēmija, nosaukta dzejnieka Ojāra Vācieša vārdā, ko reizi piecos gados paredzēja piešķirt dzejā, bērnu dzejā un par ieguldījumu latviešu dzejas atdzejošanā un popularizēšanu citās valodās. Prēmiju pi ...

                                               

Bibliofilija

Bibliofilija ir grāmatu, periodisko izdevumu un citu izdevumu kolekcionēšana personiskās interesēs. Cilvēku, kuram piemīt bibliofilija, sauc par bibliofilu. Parasti bibliofils kolekcionē retus un vērtīgus izdevumus. Bieži vien bibliofilija saistā ...

                                               

Codex Atlanticus

Codex Atlanticus, latviski reizēm nepareizi saukts par Atlantisko kodeksu, ir Leonardo da Vinči 1119 lapaspušu biezs rokraksts. Lapaspuses tiek datētas no 1478. līdz 1519. gadam un satur rasējumus un dažādu tēmu pierakstus - aerodinamika, ieroči, ...

                                               

Dziesma par ledu un uguni

"Dziesma par ledu un uguni" ir fantāzijas grāmatu sērija, kuras autors ir amerikāņu rakstnieks un scenārija autors Džordžs R. R. Mārtins. Pirmo grāmatu, "Troņu spēle", Mārtins uzsāka rakstīt 1991. gadā, to publicēja 1996. gadā. Autors pakāpeniski ...

                                               

Džuandzi (daoisma darbs)

Daoisma grāmatas "Džuandzi" autors ir Džuandzi. Tā ir dažādu avotu rakstu apkopojums. Tiek uzskatīts, ka pats Džuandzi uzrakstīja pirmās septiņas nodaļas, savukārt viņa mācekļi un domubiedri - pārējās. Džuandzi raksta, ka mūsu dzīve un zināšanas ...

                                               

Ekslibris

Ekslibris jeb grāmatas īpašumzīme - miniatūrgrafikas mākslas darbs, kas norāda grāmatas īpašnieku, ietverot viņa vārdu vai iniciāļus. To ielīmē grāmatas vāka iekšpusē ar nolūku norādīt, kam grāmata pieder. Radies Rietumeiropā XV gs. beigās, kur, ...

                                               

Galaktikas ceļvedis stopētājiem

"Galaktikas ceļvedis stopētājiem" ir zinātniskās fantastikas komēdiju sērija, kuru sarakstīja Duglass Adamss. Sākotnēji tas bija radioraidījums, kuru pārraidīja BBC Radio 4 no 1978. gada, bet vēlāk tas tika adaptēts citiem formātiem un dažu gadu ...

                                               

Garpa pasaule

"Garpa pasaule" ir ASV rakstnieka Džona Ērvinga romāns. Pirmo reizi izdots 1978. gadā. Romāns kļuva par kultūras notikumu, kā arī par starptautisku bestselleru. Tas tika izvirzīts Nacionālai daiļliteratūras grāmatu balvai National Book Award for ...

                                               

Greja piecdesmit nokrāsu triloģija

Greja piecdesmit nokrāsu triloģija ir britu rakstnieces E. L. Džeimsas trīs grāmatu sērija, kuras ir pasaulslavenas ar savu erotiku, novirzi uz sadomazohismu un citiem erotiskiem fetišiem. Šīs triloģijas izdošanas tiesības nopirkušas jau 37 valst ...

                                               

Gūtenberga bībele

Gūtenberga bībele ir pirmā lielā grāmata Rietumos, kas tikusi iespiesta ar pārvietojamajiem metāla burtiem. Johans Gūtenbergs to izveidoja Maincā, Vācijā, 1450. gados. Bībele ir latīņu valodā Vulgātas tulkojumā. Gūtenberga izdotā bībele tiek augs ...

                                               

Ibrāhīma kungs un Korāna ziedi

"Ibrāhīma kungs un Korāna ziedi" ir Beļģijas rakstnieka Ērika Emanuēla Šmita romāns no noveļu un romānu cikla Le cycle de linvisible. Sarakstīts franču valodā, pirmo reizi izdots 2001. gadā Albina Mišela izdevniecībā.

                                               

Jeruzaleme: biogrāfija

"Jeruzaleme: biogrāfija" ir britu rakstnieka Saimona Sebaga Montefjores grāmata par Jeruzalemes vēsturi. Pirmo reizi izdota 2011. gadā izdevniecībā Weidenfeld & Nicolson. Grāmatā aprakstīta Jeruzalemes vēsture un tās valdnieki, balstoties uz vēst ...

                                               

Kalnu aukas

Kalnu aukas ir angļu rakstnieces Emīlijas Brontē romāns. Tas ir viņas vienīgais sarakstītais romāns. Darbs tika sarakstīts starp 1845. gada decembri un 1846. gada jūliju, bet tika publicēts 1847. gada decembrī. Darbu viņa parakstījusi ar pseidonī ...

                                               

Konsuela

"Konsuela" ir Žoržas Sandas vispazīstamākais romāns. Tas ir sarakstīts 1842/43 gadā. Tas ir romantiski sociālais romāns. Tajā tiek atmaskota netaisnība, valdošo slāņu divkosība un netaisnība. Šajā romānā atainota jaunas mākslinieces cīņa par mīle ...

                                               

Mana cīņa

"Mana cīņa" ir bijušā Vācijas diktatora Ādolfa Hitlera sarakstīta grāmata, kurā autobiogrāfiski elementi tiek kombinēti ar nacisma ideoloģiju. Pirmais grāmatas sējums tika izdots 1925. gadā, bet otrais - 1926. gadā. Grāmatu Hitlers sāka rakstīt c ...

                                               

Odete Tulemonde un citi stāsti

"Odete Tulemonde un citi stāsti" ir Beļģijas rakstnieka Ērika Emanuēla Šmita īso stāstu krājums. Sarakstīts franču valodā, pirmo reizi izdots 2006. gadā Albina Mišela izdevniecībā. Krājumā apkopoti 8 savstarpēji neatkarīgi stāsti, stāstu varones ...

                                               

Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām

"Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām” jeb vienkārši "Ģermānija” ir romiešu vēsturnieka Gaja Kornēlija Tacita ap 98. gadu sarakstīts etnogrāfiska rakstura darbs par dažādu ārpus Romas impērijas dzīvojošu seno ģermāņu cilšu vēsturi, dzīvi un t ...

                                               

Pasaules grāmatu un autortiesību diena

Pasaules grāmatu un autortiesību diena jeb Pasaules grāmatu diena ir ikgadēja starptautiska UNESCO organizēta svinama diena, kuras mērķis ir godināt autorus, kā arī aicināt cilvēkus vairāk pievērsties gan grāmatu lasīšanai, gan rakstīšanai. To vi ...

                                               

Pilāta evaņģēlijs

"Pilāta evaņģēlijs" ir Beļģijas rakstnieka Ērika Emanuēla Šmita romāns. Sarakstīts franču valodā, pirmo reizi izdots 2000. gadā Albina Mišela izdevniecībā. Romāns tulkots 20 valodās. Romāns rakstīts astoņus gadus. Tas ticis izvirzīts Franču Akadē ...

                                               

Robinsons Krūzo

"Robinsons Krūzo" ir Daniela Defo romāns, kas pirmoreiz tika publicēts 1719. gadā un vietumis tiek uzskatīts par pirmo romānu angļu valodā. Romāns ir izdomāta autobiogrāfija par kuģa avārijā izglābušos angļu vīrieti, kas pavada 28 gadus attālā tr ...

                                               

Rokraksts

Rokraksts jeb manuskripts ir ar roku rakstīts sens teksts vai publicēšanai paredzēta darba oriģinālais teksts.

                                               

Romas karalis

Romas karalis bija sacīkšu balodis, kurš 1913. gadā uzvarēja 1001 jūdzes sacensībās no Romas, Itālijā, uz Angliju. Deivs Sadberijs sarakstīja par viņu dziesmu un arī grāmatu. Pazīstamākais dziesmas izpildījums pieder Džūnai Teiborei.