ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161
                                               

Uzņēmējdarbības tīmeklis

Uzņēmējdarbības tīmeklis, vai biznesa tīkls var būt definējams, kā cilvēku kopums, kurus saista savstarpējas komerciālas intereses. Uzņēmējdarbības tīmeklis palīdz uzņēmējiem, nereti arī atsevišķiem speciālistiem, ekspertiem, zinātniekiem, dibinā ...

                                               

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedība – informācijas identificēšanas, rādītāju aprēķināšanas un novērtēšanas procesi. Vadības grāmatvedība ir grāmatvedības uzskaites otrais līmenis un nodrošina ražošanas apjoma prognozi, izmaksu atbilstību pārdošanas prognozēm un ...

                                               

Valūtas tirgus

Valūtas tirgus ir tirgus, kur viena valūta tiek apmainīta pret otru. Tas sevī ietver tirdzniecību starp vislielākajām pasaules bankām, centrālajām bankām, valūtas spekulantiem, starptautiskajiem uzņēmumiem, valdībām kā arī citiem finanšu tirgiem ...

                                               

Vekselis

Vekselis ir vērtspapīrs, kurā tā izrakstītājs apņemas noteiktai personai līdz noteiktam termiņam samaksāt konkrētu naudas summu; likumā noteiktā formā sastādīta un debitora parakstīta parādzīme, kurš ir tiesiski atzīts dokuments, kas apliecina pa ...

                                               

Vidējā svērtā kapitāla cena

Vidējā svērtā kapitāla cena ir cena, kuru uzņēmums maksā par kopējā kapitāla, kas piesaistīts no dažādiem avotiem, izmantošanu. Tādēļ uzņēmuma kapitāla cenas noteikšanā tiek ņemts vērā arī šis faktors un tiek aprēķināta vidējā svērtā kapitāla cena.

                                               

Zelts kā investīcija

Vēsturiski zelts kā investīcija ir kalpojis par salīdzinoši stabilu ilgtermiņa ieguldījumu, kur katru gadu visā pasaulē tiek pārdotas aptuveni 1000 tonnas zelta stieņu. Zelts ir tradicionāli ticis izmantots kā maiņas līdzeklis, līdz ar to tam ir ...

                                               

2007.-2010. gada globālā finanšu krīze

2007. - 2010. gada globālā finanšu krīze bija 2007./2008. gadā sākusies apjomīgākā finanšu krīze kopš lielās depresijas, kas turpinājās arī 2009. gadā un pārauga Eirozonas valstu parādu krīzē 2010. un 2011. gadā. Viens no krīzes cēloņiem bija māj ...

                                               

Lielā depresija

Lielā depresija ir jēdziens, kas tiek izmantots, lai apzīmētu vispasaules ekonomisko krīzi, kas aizsākās ASV 1929. gada oktobrī. No ekonomiskās krīzes daudzām pasaules valstīm tā arī neizdevās pilnībā atgūties līdz pat 1939. gadam, kad sākās Otra ...

                                               

Suecas kanāls

Suecas kanāls ir 163.5 km garš mākslīgi izbūvēts ūdensceļš, kas Ēģiptes teritorijā savieno Sarkano jūru un Vidusjūru. Lietojams kuģošanai kuģiem, kuru iegrime nepārsniedz 16.1 m. Kanāla darbību pārrauga īpaša Suecas kanāla pārvalde. Būtībā tas na ...

                                               

Akciju tirgus

Akciju tirgus ir mehānisms, kas ļauj tirgot akcijas, citus vērtspapīrus un sekundāros finansu instrumentus kapitāla tirgū. Vispasaules akcijas tirgus vērtība tiek lēsta ap 20 triljonu dolāru. Akcijas tiek atspoguļotas un tirgotas akcijas biržās, ...

                                               

Nauda

Nauda ir līdzeklis, ar ko var izteikt preču un pakalpojumu vērtību un ko pēc vispārējas vienošanās izmanto parādsaistību nokārtošanai. Parasti to izdod valdība vai kāda finanšu iestāde, taču naudas funkcijas īpašos apstākļos var pildīt arī plaša ...

                                               

Devalvācija

Devalvācija ir oficiāla nacionālās naudas vienības kursa pazemināšana attiecībā pret citām valūtām vai zeltu. Devalvācija ir arī faktiska konkrētas valūtas vērtības samazināšanās pret piesaistes valūtu jeb valūtas kursa kritums. Valūtas devalvāci ...

                                               

Fiat nauda

Fiat nauda jeb bezseguma nauda ir valūta, kurai pašai par sevi nepiemīt nekāda īpaša vērtība, bet to lieto kā naudu, parasti uz valdības rīkojuma pamata. Tās vērtību kā naudai nosaka vai nu ar valdības rīkojumu vai tai tāda piemīt, jo iesaistītie ...

                                               

Naudas reizinātājs

Naudas reizinātājs jeb naudas multiplikators ir skaitlis, kas izsaka maksimālo iespējamo plašās naudas attiecību pret bāzes naudu daļēju rezervju bankvedībā. Naudas reizinātāju var aprēķināt no obligātās rezerves procenta. Skaitlim ir liela nozīm ...

                                               

Naudas vēsture

Naudas vēsture aptver laika posmu no aptuveni 75 000 g. p.m.ē. līdz mūsdienām. Naudas vēstures aizsākumus datē ar aptuveni 75 000 gadu p.m.ē., kad Āfrikā tika izmantota protonauda. Vēsturiski kā maksāšanas līdzeklis izmantoti dažādi vērtīgi priek ...

                                               

Paaugstinātas maksas īsziņa

Maksas SMS ir paaugstinātas maksas īsziņas, kuras sūtot konkrētam pakalpojumu sniedzējam, mobilā telefona lietotājs var norēķināties par pakalpojumiem, iegūt informāciju, reģistrēties. Šāda veida norēķini ir salīdzinoši jauns pakalpojums, kas kļū ...

                                               

Rāi akmeņi

Rāi akmeņi jeb Japas akmeņi ir dažāda izmēra akmeņi, kas izvietoti Mikronēzijas valsts Japas arhipelāgā, un kas līdz 20. gadsimta sākumam kalpoja par Japas arhipelāga naudas sistēmu. Rāi akmeņi ir apmēram 6000 dažāda izmēra no 7 centimetriem līdz ...

                                               

Krava

Krava ir objekts, ko kāds vai ar kaut kā palīdzību pārvieto telpā. Kravas pārvietošanas virziens var būt arī tā celšana vai nolaišana vertikālā vai slīpā plaknē, kā arī pārvadāšana transportēšana no nosūtīšanas punkta un saņemšanas punktu. Kravas ...

                                               

Ģeogrāfiskā informācijas sistēma

Ģeogrāfiskā informācijas sistēma ir ar ģeogrāfiju saistītu datu uzglabāšanai, atjaunošanai, analīzei un attēlošanai izveidots tehnoloğiju kopums. Šie dati var būt saistīti ar fizisku, ģeoloģisku, kultūras, demogrāfisku vai ekonomisku informāciju, ...

                                               

HERE (uzņēmums)

HERE ir tīmekļa kartogrāfijas platforma, kas pieejama ar tīmekļa pārlūkprogrammu vai kā lietojumprogramma dažādās mobilās ierīcēs. Pakalpojums nodrošina karšu aplūkošanu un meklēšanu tajās, maršrutu plānošanu, trīs dimensiju kartes, satiksmes sas ...

                                               

MetaCarta

MetaCarta ir ASV uzņēmums, kas nodarbojās ar ģeogrāfiskajiem risinājumiem; Qbase Holdings, LLC meitas uzņēmums. Dibināts 1999. gadā. Galvenais birojs atrodas Restonā, Virdžīnijā.

                                               

NAVTEQ

NAVTEQ bija ASV uzņēmums, kas nodarbojās ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un navigācijas programmatūras pakalpojumiem. Dibināts 1985. gadā. Kopš 2008. gada Nokia sastāvā. Uzņēmums piegādāja karšu pakalpojumus GPS ierīču ražotājiem Garmin, Low ...

                                               

Web Map Service

Web Map Service jeb WMS ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai internetā, ko veido izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. WMS risinājumus izmanto karšu servēšanai interneta pārlūkprogrammās, kā arī ĢIS programmās, kuras uztur WM ...

                                               

Azimuts

Azimuts ir leņķis starp atskaites plakni un punktu. Parasti to izsaka grādos un mēra pulksteņrādītāja virzienā, par atskaites plakni ņemot virzienu uz ziemeļiem. Azimuta koncepciju izmanto tādās praktiskās nozarēs kā navigācija, astronomija, kart ...

                                               

Boja

Boja ir speciālas konstrukcijas un krāsojuma peldošais navigācijas līdzeklis, kas kalpo kuģu ceļu, jūras vai ostu kanālu, enkurvietu, kuģošanai bīstamu šķēršļu un citu jūras navigācijai bīstamu vietu iezīmēšanai. Nostiprināts pie ūdenskrātuves di ...

                                               

Globālā pozicionēšanas sistēma

Globālā pozicionēšanas sistēma - ASV pavadoņu navigācijas sistēma. Navigācijas pavadoņi pārraida radio signālus, kurus uztver GPS uztvērēji, lai noteiktu objekta atrašanās vietu, pārvietošanās ātrumu un virzienu. GPS ir vienīgā pilnā apjomā strād ...

                                               

Ģeolokācija

Ģeolokācija ir objekta reālās ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana. Objekts ģeolokācijā parasti ir kāda elektroniska ierīce, piemēram, mobilais telefons vai pie interneta pieslēgts dators. Par ģeolokāciju var saukt gan vietas noteikšanas proc ...

                                               

Pavadoņu navigācijas sistēma

Pavadoņu navigācijas sistēma ir navigācijas pavadoņu un zemes aprīkojuma sistēma, kas paredzēta objektu, kas atrodas virs zemes, uz ūdens un gaisā, atrašanās vietas noteikšanai, kā arī kustības parametru noteikšanai.

                                               

Slēpņošana

Slēpņošana ir nodarbe brīvā dabā ar GPS vai citiem navigācijas paņēmieniem, kuras mērķis ir visā pasaulē izvietot un meklēt konteinerus). Tipisks ģeoslēpnis ir neliels ūdensnecaurlaidīgs konteiners, kas satur ierakstu žurnālu un zīmuli. Lielākos ...

                                               

Ūdens navigācijas termini

Ūdens navigācijas termini ir speciāls nozares terminu apkopojums, ko izmanto kuģniecības un burāšanas navigācijā. Kardinālās bojas - bojas, kas norāda, kura to puse ir droši kuģojama. Zibšņu uguns - uguns, kas uzzibsnī ar regulāriem intervāliem 1 ...

                                               

Argentīnas administratīvais iedalījums

Argentīnas adminstratīvo iedalījumu veido 23 provinces un 1 autonomā pilsēta, kas ir apvienotas 7 reģionos. Administratīvais iedalījums ir veidots saskaņā ar Argentīnas konstitūciju. Pašreizējais administratīvais iedalījums pastāv kopš 1990. gada ...

                                               

ASV administratīvais iedalījums

ASV ir federāla valsts, kuru veido 50 štati, 1 federālais apgabals un 14 salu grupas, no kurām 5 ir lielas aizjūras teritorijas. Sakarā ar dalītu suverenitāti starp katru ASV štatiem un ASV federālo valdību amerikāņi ir pilsoņi gan visā valstī, g ...

                                               

Austrālijas administratīvais iedalījums

Austrālijas administratīvo iedalījumu veido 6 štati, 3 federālās teritorijas un 7 ārējās teritorijas. Štati un Ziemeļu teritorija sīkāk iedalās 561 vietējās pašvaldībās. Austrālijas kontinentālā daļa sastāv no 6 federālajiem štatiem un trīs feder ...

                                               

Austrijas administratīvais iedalījums

Austrijas administratīvo iedalījumu veido 9 federālās zemes. Federālās zemes sīkāk tiek iedalītas 80 distriktos un 15 statūtpilsētās. Savukārt distrikti veido 2183 pašvaldības.

                                               

Bahamu administratīvais iedalījums

Bahamu administratīvo iedalījumu veido 31 distrikts un 1 centrālās valdības pārvaldīts apgabals. Distrikti sīkāk iedalās 43 pārvaldes rajonos. Visas administratīvās teritorijas iedalījuma vienības sīkāk dalās 2 daļās: 13 otrā plānojuma distrikti, ...

                                               

Centrālāfrikas Republikas administratīvais iedalījums

Centrālāfrikas Republikas administratīvo iedalījumu veido 14 prefektūras, 2 ekonomiskās prefektūras un Centrālāfrikas Republikas galvaspilsētas Bangi autonomā komūna. Prefektūras sīkāk iedalās 71 apakšprefektūrā, kuras savukārt sīkāk iedalās komū ...

                                               

Francijas administratīvais iedalījums

Francijas administratīvo iedalījumu veido 22 reģioni, 5 aizjūras reģioni, 5 aizjūras komūnas, 1 teritorija ar speciālu statusu un 2 neapdzīvotās zemes. Reģioni sīkāk iedalās 95 departamentos un 1 metropolē, aizjūras reģioni - 5 aizjūras departame ...

                                               

Hondurasas administratīvais iedalījums

Hondurasas administratīvo iedalījumu veido 18 departamenti, kas sīkāk iedalās 298 municipalitātēs. Katru departamentu vada gubernators, kuru ir iecēlis Hondurasas prezidents. Gubernators pārstāv izpildvaru šajā reģionā papildus darbojas kā starpn ...

                                               

Igaunijas administratīvais iedalījums

Igaunijas administratīvo iedalījumu veido 15 apriņķi. Šāds iedalījums pastāv kopš 1990. gada, kad Igaunija atguva neatkarību no Padomju Savienības. Apriņķi sīkāk iedalās 79 pašvaldībās: 14 pilsētu pašvaldībās un 65 pagastos. 2017. gadā pabeidza I ...

                                               

Indijas administratīvais iedalījums

Indijas administratīvo iedalījumu veido 29 štati un 7 apvienotās teritorijas. Vēlētas likumdevējas vara un pārvalde, kas veidota pēc Vestminsteras modeļa ir visiem štatiem un divām no savienības teritorijām - Pudučerri un Deli Valsts galvaspilsēt ...

                                               

Japānas administratīvais iedalījums

Japānas administratīvo iedalījumu veido 47 prefektūras. Prefektūras tika izveidotas 1871. gadā. Katru prefektūru vada tieši ievēlēts gubernators un vietējais parlaments. Atsevišķas prefektūras tālāk iedalās apakšprefektūrās. Ir 20 galvenās pilsēt ...

                                               

Kamerūnas administratīvais iedalījums

Kamerūnas administratīvais iedalījums veido 10 reģioni. Katru no reģioniem pārvalda ievēlēta reģionālā padome un prezidenta iecelts gubernators. 2008. gada 12. novembrī spēkā stājās reģionālā reforma, kuras laikā visas provinces tika pārvērstas p ...

                                               

Kanādas administratīvais iedalījums

Kanādas administratīvo iedalījumu veido 10 provinces un 3 teritorijas, kas visas kopā veido pasaules otru lielāko valsti. Galvenā atšķirība starp Kanādas provincēm un teritorijām ir šāda: provinces saņem tiešas pilnvaras no monarhijas, kamēr teri ...

                                               

Kolumbijas administratīvais iedalījums

Kolumbijas administratīvo iedalījumu veido 32 departamenti un 1 galvaspilsētas distrikts. Departamentus sīkāk iedala 1119 municipalitātēs. Katru departamentu pārvalda gubernators un Departamenta asambleja, kuru tautas referendumā ievēl uz 4 gadie ...

                                               

Krievijas administratīvais iedalījums

Krievijas Federācijas administratīvais iedalījums ir vairāku līmeņu pārvaldes sistēma. Pirmo administratīvā iedalījuma līmeni veido 85 Krievijas Federācijas subjekti.

                                               

Lietuvas administratīvais iedalījums

Lietuvas administratīvo iedalījumu veido 10 apriņķi, kuri sīkāk iedalās 43 rajonu pašvaldībās, 10 pašvaldībās un 7 pilsētu pašvaldībās. Pašvaldības veido 546 seņūnijas. Pašreizējais administratīvais iedalījums tika izveidots 2001. gadā. Lietuvu v ...

                                               

Meksikas administratīvais iedalījums

Meksikas Savienotās Valstis ir federatīva valsts, ko veido 32 administratīvās vienības, no tām 31 štats un 1 federālais apgabals. Saskaņā ar 1917. gada Konstitūciju štati ir federāli un suverēni brīvi. Katram štatam ir savs kongress un konstitūci ...

                                               

Panamas administratīvais iedalījums

Panamas administratīvo iedalījumu veido 13 teritoriālajās vienībās - 10 provinces un 3 provinces līmeņa reģionos - komarkas kas ir autonomas provinces ar vēlētu indiāņu cilšu pašpārvaldi. Ir arī 2 komarkas, kas ir iekļautas provincēs vienā līmenī ...

                                               

Polijas administratīvais iedalījums

Polijas administratīvo iedalījumu veido trīs līmeņu administratīvās vienības, kas pastāv kopš 1999. gada 1. janvāra. Pirmo līmeni veido 16 vojevodistes. Vojevodistes sīkāk tiek dalītas 380 apriņķos, no tiem 66 ir pilsētas ar apriņķa tiesībām. Apr ...

                                               

Tadžikistānas administratīvais iedalījums

Tadžikistānas administratīvo iedalījumu veido 2 vilojati, 1 autonomais vilojats un republikas pakļautības rajoni un galvaspilsēta. Daļa valsts teritorijas ir nodalīta pirmās pakāpes administratīvajās vienībās - viens autonomais vilojats un divi v ...