ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154
                                               

Astroloģija

Astroloģija vairākās kultūrās ir tradīcija, mācība un māksla par cilvēku likteņa un notikumu pareģošanu pēc debess spīdekļu stāvokļa. Astrologi nodarbojas ar astroloģiju un simbolu valodu, uzskatot, ka debess ķermeņu kustības un vairākas kosmiska ...

                                               

Grafoloģija

Grafoloģija jeb rokraksta analīze ir pseidozinātniska nozare, kas pēta cilvēka rokraksta saistību ar viņa raksturu. Diskusijas par grafoloģijas pamatotību notiek jau ilgāk kā gadsimtu. Lai gan tās atbalstītāji uzskata, ka tūkstošiem cilvēku atzin ...

                                               

Hiromantija

Hiromantija ir zīlēšanas sistēma, kura izmanto cilvēka rokas līnijas. Šajā sistēmā tiek iekļauta nākotnes pareģošana, pētot līnijas un zīmes, kuras atrodas cilvēka plaukstās. Tā bija pazīstama jau senos laikos hindu tautām, ebrejiem, grieķiem, ro ...

                                               

Kimātika

Kimātika - vilnis) ir zinātne, kas pēta skaņas viļņu mijiedarbības vizualizāciju. Zinātnes nosaukumu 1967. gadā radīja Šveices antropozofs Hanss Dženijs. Parasti vizualizācijas rada, uz plāksnes vai membrānas novietojot šķidrumu vai arī vielu daļ ...

                                               

Lohnesa ezera briesmonis

Lohnesa ezera briesmonis jeb Nesija ir leģendārs radījums, kas varētu apdzīvot Lohnesa ezeru Skotijā. Tas ir arī vislabāk zināmais ezera briesmonis pasaulē. Pirmie Lohnesa ezera briesmoņa novērojumi tika reģistrēti jau 1930. gados, kas ļāva Lohne ...

                                               

Medicīniskā astroloģija

Medicīniskā astroloģija ir sena medicīnas sistēma, kas saista dažādas cilvēka ķermeņa daļas, slimības un zāles ar sauli, mēnesi un planētām, kā arī divpadsmit astroloģiskajām zīmēm. Katra no Zodiaka zīmēm ir saistīta ar dažādām cilvēka ķermeņa da ...

                                               

Orgons

Orgons ir hipotētisks universāls dzīvības spēks, ko pirmo reizi aktualizēja Vilhelms Reihs 20. gadsimta 30. gados. Pēc Reiha nāves 1957. gadā, viņa students Čarlzs Kellijs attīstīja teoriju, ka orgons ir antientropisks visuma princips, radošs sub ...

                                               

Paranormāla parādība

Paranormālas parādības ir notikumi, kas galvenokārt sevī ietver lietas, kurām no masu kultūras un folkloras viedokļa nav zinātnisks izskaidrojums. Šī iemesla dēļ paranormālās parādības biežāk tiek atspoguļotas nevis zinātniskajā literatūrā, bet g ...

                                               

Parapsiholoģija

Parapsiholoģija - blakus + psiholoģija) ir disciplīna, kurā, izmantojot zinātniskas metodes, tiek apkopota, sistematizēta un analizēta informācija par paranormālām parādībām, piemēram, par psihokinēzi, gaišredzību, telepātiju, pārmiesošanos, sask ...

                                               

Poltergeists

Poltergeists nozīmē dēmonisku garu vai rēgu, kas pats spēj pārvietot un ietekmēt objektus, priekšmetus.

                                               

Pseidozinātne

Pseidozinātne ir metodoloģija, ticība vai prakse, kas tiek pasniegta kā zinātniska, taču neatbilst zinātniskajai metodei; tai trūkst zinātniskā statusa pierādījumu, drošticamības vai kādā citā ziņā. Pirmoreiz šo terminu izmantoja 1843. gadā franč ...

                                               

Psihokinēze

Psihokinēze, pazīstama arī kā telekinēze, ir hipotētiska spēja bez fizikālas savstarpējās iedarbības ar prāta palīdzību ietekmēt fizikālus ķermeņus. Tā kā psihokinēzes darbība pārkāpj zināmos fizikas likumus, tā parasti tiek pieskaitīta pie paran ...

                                               

Sniega cilvēks

Sniega cilvēks jeb jetijs ir leģendārs, liels, cilvēkpērtiķu dzimtai tuvs radījums, kas, iespējams, apdzīvo kalnu reģionus Himalajos un Tibetā. Lai arī eksistē vairākas dokumentētas liecības par sniega cilvēku, tomēr mūsdienu zinātne tās uzskata ...

                                               

Belousova-Žabotinska reakcija

Belousova - Žabotinska reakcija ir ciklisku ķīmisku reakciju klase. Šādu reakciju parametri periodiski izmainās laikā un piemērotos apstākļos arī telpā. Ciklisko ķīmisko sistēmu mehānisms ir līdzīgs, bet tās atšķiras ar izmantojamiem katalizatori ...

                                               

Bioētika

Bioētika ir filozofijas un lietišķās ētikas nozare, kas aplūko ētiskas dabas jautājumus, kuri rodas saskaroties tādām nozarēm kā dabaszinātnes, biotehnoloģija, medicīna, politika, tiesību zinātne, filozofija un teoloģija.

                                               

Eigēnika

Eigēnika jeb eigenētika ir mācība par iedzimtības likumu izmantošanu cilvēka bioloģisko īpašību uzlabošanā, par pamatu ņemot selekcijas principus. Tā kā vairākas nacistiskās Vācijas represīvās programmas tika pamatotas ar eigēnikas atziņām, pēc O ...

                                               

Psiholingvistika

Psiholingvistika ir psiholoģijas un lingvistikas starpzinātne, kas pētī valodu mijiedarbību ar tās lietotāju. Tās būtiskākie jautājumi ir: Kā valoda ietekmē domāšanu? un Kā valodas lietotājs ietekmē valodas attīstību?. Šie divi jautājumi tad arī ...

                                               

Starptautiskais ģeofizikas gads

Starptautiskais ģeofiziskais gads bija laika posms no 1957. gada 1. jūlija līdz 1958. gada 31. decembrim, kura laikā 67 valstis visā pasaulē veica ģeofiziskus novērojumus un pētījumus pēc vienotas programmas un metodikas. Pirms tā bija divi Starp ...

                                               

"Genderlect" stilu teorija

"Genderlect" stilu teorija ir teorija, kuras pamatā ir uzskats, ka vīrieši un sievietes komunicē kā dažādu dialektu pārstāvji. Teorijas autore ir Debora Tanena. Teorijas pamatā ir uzskats, ka sievietes un vīrieši komunicē atšķirīgi - viens otra t ...

                                               

Evolūcijas teorija

Evolūcija ir visu dzīvības formu izmaiņu process paaudzi pēc paaudzes, un evolucionārā bioloģija ir mācība par to, kā un kāpēc šī attīstība notiek, tātad tā ir bioloģijas nozare, kas pēta vēsturiskās attīstības un dzīvo būtņu mainības mehānismu. ...

                                               

Melnais gulbis (teorija)

"Melnais Gulbis" ir teorija, kas apraksta grūti paredzamus un retus gadījumus, kam ir ļoti būtiska ietekme. Nassim Nicholas Taleb, kas ir grāmatas "Melnais Gulbis" autors. Grāmata ir saistīta ar nejaušībām un neskaidrībām, kā arī mūsu hronisku ne ...

                                               

Universitāte

Universitāte ir autonoma augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām. Saskaņā ar LR Augstskolu likumu universitāte ir augstskola, kurā vismaz pusei no akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām ir doktora zinātniskais grā ...

                                               

Pasaules universitāšu akadēmiskais reitings

Pasaules universitāšu akadēmiskais reitings ir viens no populārākajiem universitāšu salīdzinošajiem reitingiem. To kopš 2003. gada publicē Šanhajas Jiao Tong Universitātes Augstākās izglītības institūts. Publicēti tiek to universitāšu reitingi, k ...

                                               

QS pasaules universitāšu reitings

QS pasaules universitāšu reitings līdztekus Šanhajas ARWU un Times Higher Education reitingiem ir viens no pasaules trim ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem. To veido britu uzņēmums Quacquarelli Symonds company, vadoties pēc vairākiem indikat ...

                                               

Times Higher Education reitings

Times Higher Education pasaules universitāšu reitings ir viens no populārākajiem universitāšu salīdzinošajiem reitingiem. To kopš 2004. gada publicē žurnāls Times Higher Education. Kopš 2010. gada tas reitingu veido kopā ar Thomson Reuters korpor ...

                                               

Havanas Universitāte

Havanas Universitāte ir universitāte, kas atrodas Vedado distriktā, Kubas galvaspilsētā Havanā. Universitāte dibināta 1728. gada 5. janvārī un ir vecākā Kubas universitāte, kā arī pirmā universitāte, kas ir dibināta Amerikā. Sākotnēji universitāt ...

                                               

Hezeras Universitāte

Universitāti 1991. gadā nodibināja profesors Hamlets Isahanli Hamlet Isaxanli. Tā ir pirmā privātā universitāte Austrumeiropā, Kaukāza reģionā un Centrālāzijā un kā pirmā iepazīstināja Azerbaidžānu ar rietumniecisko augstākās izglītības un pētīju ...

                                               

Profesors

Profesors ir augstākais augstskolas akadēmiskā personāla zinātniskā darbinieka nosaukums un amats. Lielākoties profesors ir cilvēks ar doktora grādu, kas veicis un veic aktuālu pētnieciski zinātnisko darbu, ieguvis starptautisku atzinību, uzkrāji ...

                                               

Svalbāras Universitātes Centrs

Svalbāras Universitātes Centrs ir Norvēģijas valstij piederoša augstākā mācību iestāde, kas nodarbojas ar pētniecību un nodrošina universitātes līmeņa izglītību Arktikas studijās. Mācību iestāde pilnībā pieder Norvēģijas Izglītības un pētniecības ...

                                               

Zinātniskā revolūcija

Par zinātnisko revolūciju pieņemts uzskatīt radikālu pavērsienu cilvēku zināšanās, uzskatos un domāšanā, kas bija vērojams apmēram no XVI gs. vidus līdz XVII gs. vidum. Zinātniskā revolūcija, līdz ar humānismu un reformāciju, lielā mērā saistāma ...

                                               

Frānsiss Bēkons

Frānsiss Bēkons, pirmais Sentolbanas vikonts bija angļu filozofs, valstsvīrs un esejists. Visplašāk pazīstams kā zinātniskās metodes izstrādātājs, un no šī viedokļa Bēkonu var uzskatīt par mūsdienu zinātnes un zinātniskās revolūcijas aizsācēju. F ...

                                               

Renē Dekarts

Renē Dekarts bija franču filosofs, matemātiķis un zinātnieks. Publicējis virkni darbu, kas ievērojami ietekmēja turpmāko filozofijas, matemātikas, optikas un zinātnes kopumā attīstību Rietumos, jaunlaiku Eiropas racionālisma un mehānisma, līdz ar ...

                                               

Galileo Galilejs

Galileo Galilejs bija Renesanses laika fiziķis, astronoms, matemātiķis, domātājs. Dinamikas kā zinātnes nozares un eksperimentālās fizikas pamatlicējs. Definējis inerces likumu un brīvā kritiena likumu, formulējis ķermeņa kustības pa slīpni un tr ...

                                               

Verners Heizenbergs

Verners Kārlis Heizenbergs bija ievērojams fiziķis un Nobela prēmijas laureāts, viens no kvantu mehānikas teorijas pamatlicējiem. Visbūtiskākais Heizenberga ieguldījums zinātnē ir Heizenberga nenoteiktības principa formulēšana. Būdams students, H ...

                                               

Pragmatisms

Pragmatisms ir filozofiska tradīcija, kurā uzskata, ka teorija jāapvieno ar praksi. Tā izveidojās 19. gadsimta beigās, savu lielāko uzplaukumu sasniedza 20. gadsimtu sākumā. Pragmatismā tiek uzskatīts, ka teorijas lietderīgums ir balstīts tajā, k ...

                                               

Ķīmiskais barometrs

Ķīmiskais barometrs, arī štormglāze jeb vētras glāze, baroskops vai kampara barometrs ir sena fizikāli ķīmiska ierīce, kas spēj reaģēt uz laika apstākļu izmaiņām. Tas sastāv no cieši noslēgtas kolbas vai ampulas ar kampara, kālija vai nātrija nit ...

                                               

Zinātniskais žurnāls

Zinātniskais žurnāls - zinātniska rakstura periodisks izdevums, kur publicē zinātniskos rakstus un retāk arī rakstus par notikumiem zinātnes dzīvē. Zinātniskie žurnāli pasaulē tiek izdoti ļoti daudz. Zinātniskie žurnāli var būt tematiski vai dažā ...

                                               

Alķīmija

Viens no alķīmiķu mērķiem bija atklāt filozofu akmeni, ar kura palīdzību būtu iespējams pārvērst citus materiālus zeltā. Ar laiku izdevās atklāt vairākus pēc nokrāsas zeltam līdzīgus savienojumus - piemēram, svina jodīdu. Viena atoma kodola nuklī ...

                                               

Analogais signāls

Analogais signāls ir viens no informācijas pārraides veidiem. Lai pārraidītu, piemēram, skaņu lielā attālumā, vispirms skaņas viļņa svārstības ar mikrofonu pārveido analogās jeb līdzīgās elektriskās strāvas svārstībās. Strāvas stiprums mainās pil ...

                                               

Androīds

Androīds ir cilvēkam līdzīgs robots vai fizikāls modelis. Androīdus dažreiz sauc arī par humanoīdiem. Alberts Lielais dzīvoja 13. gadsimtā tiek uzskatīts par pirmo cilvēku, kas rakstīja par androīdiem. Nozīmīga loma androīdu popularizēšanā ir 19. ...

                                               

Apmaiņas migrācija

Demogrāfijas zinātnē apmaiņas migrācija ir teorija par nepieciešamo migrāciju reģionā, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Parasti pētījumiem, kuros izmanto šo jēdzienu, ir mērķis novērst kopējo iedzīvotāju skaita samazināšanos un darbspējīgā vecuma ie ...

                                               

Augusts

Augusts ir gada astotais mēnesis, un viens no septiņiem mēnešiem, kuram ir 31 diena. Sākotnēji seno romiešu kalendārā mēnesis tika saukts par Sextilis, un bija gada sestais mēnesis. Ap 700. gadu p.m.ē. kalendārs tika papildināts ar janvāri un feb ...

                                               

Daktiloskopija

Daktiloskopija ir cilvēku identifikācijas metode pēc viņu pirkstu nospiedumiem, jo katram cilvēkam tie ir citādi. Jau senatnē cilvēki ievēroja, ka viņu pirkstus klāj līnijas jeb raksti, kā arī to, ka katram indivīdam tie ir citādi. Zinātnieki ir ...

                                               

Eksperiments

Eksperiments ir pētījuma metode, ar kuras palīdzību pierāda cēloņsakarības starp parādībām. Ar eksperimenta palīdzību pārbauda hipotēzes patiesumu vai nepatiesumu. Eksperiments ir empīriskās pieejas zināšanām stūrakmens. Eksperimenta priekšrocība ...

                                               

Kibernētika

Kibernētika ir zinātne par sakariem, vadīšanu un kontroli mašīnās un dzīvos organismos, par dabas un sabiedrības vispārīgiem vadības un sakaru likumiem. Kibernētika pētī mašīnas un dzīvus organismus tikai no tā viedokļa, kā tie spēj uztvert un sa ...

                                               

Kosmoloģija

Kosmoloģija ir zinātnes nozare, kas pēta Visumu, tā attīstību un uzbūvi. Kosmoloģija ir cieši saistīta ar astronomiju, matemātiku, fiziku, ķīmiju, filozofiju. Lai gan termins "kosmoloģija" nav sens, Visuma pētījumus ilgā vēstures laikā ietvēra zi ...

                                               

Materiālzinātne

Materiālzinātne ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas pēta sakarības starp materiālu struktūru atomu vai molekulu mērogos un to makroskopiskās īpašības. Materiālzinātnes pamatā ir lietišķās fizikas un ķīmijas nozares.

                                               

Paleontoloģija

Paleontoloģija ir zinātne, kas pēta aizvēsturiskos organismus. Paleontoloģija ir starpdisciplināra zinātne, kas ietver arheoloģijas, bioloģijas un ģeoloģijas elementus. Pirmie paleontoloģiskie novērojami dokumentēti jau 5. gadsimtā pirms mūsu ēra ...

                                               

Pētniecība

Pētniecība jeb pētīšana ir abstrakts jēdziens, kuru var definēt kā zināšanu meklēšanu vai jebkādu sistemātisku izmeklēšanu, izmantojot zinātniskas metodes, lai konstatētu jaunus faktus, atrisinātu kādu problēmu, pierādītu jaunas idejas vai attīst ...

                                               

Statistika

Statistika ir zinātne, kas nodarbojas ar datu iegūšanu, apstrādi, analīzi un to izskaidrošanu. Statistika tiek plaši izmantota dažādās jomās, piemēram, valsts iestādēm statistiskie dati, kurus tās iegūst no tautas skaitīšanas, ir nepieciešami, la ...