ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138
                                               

Elementi

"Elementi" ir matemātikas un ģeometrijas traktāts, kas sastāv no 13 grāmatām, kuras sarakstīja sengrieķu matemātiķis Eiklīds Aleksandrijā apmēram 300. gadā p.m.ē. Grāmatās ir definīcijas, postulāti aksiomas, dažādas teorēmas un to pierādījumi. Tā ...

                                               

Erdēša skaitlis

Erdēša skaitlis apzīmē īsāko attālumu no kāda zinātnieka līdz ungāru matemātiķim Pālam Erdēšam, mērot to pēc kopīgajām zinātniskajām publikācijām. Erdēšs ir izdevis vairāk zinātnisko publikāciju, nekā jebkurš cits matemātiķis pasaules vēsturē. La ...

                                               

Grafs

Grafs matemātikā ir punktu kopa kopā ar šķautnēm, kas tos savieno. Datorzinātnē grafs ir nelineāra datu struktūra. Tādējādi grafs ir svarīgs diskrētās matemātikas un datorzinātnes jēdziens. Grafus un to īpašības pēta grafu teorija.

                                               

Grupu teorija

Grupu teorija ir abstraktās algebras apakšnozare, kurā tiek pētīta algebriska struktūra ar nosaukumu grupa. Tā ir viena no visvienkāršākajām algebriskajām struktūrām, taču vienlaicīgi arī viena no vissvarīgākajām, jo tā apraksta simetriju dabā.

                                               

Hilberta problēmas

Hilberta problēmas ir vācu matemātiķa Dāvida Hilberta 1900. gadā publicētas 23 matemātikas problēmas. Tobrīd tās visas bija neatrisinātas, daudzas no tām ietekmēja 20. gadsimta matemātiku. Desmit no problēmām viņš prezentēja Starptautiskajā matem ...

                                               

Infims

Infims ir vislielākais no tādiem skaitļiem, kuri ir mazāki vai vienādi par jebkuru kādas skaitļu kopas elementiem. Piemēram, skaitļu kopas {3, 5, 6} infims ir skaitlis 3, intervāla infims ir 2 utt.

                                               

Invariantu metode

Invariants ir lielums, kas paliek nemainīgs, piemēram, kādā norisē vai apstākļos. Ar vārdiem invarianta īpašība apzīmē īpašību, kas kādā procesā saglabājas, nemainās. Kā piemēri tam varētu būt, mašīnas braukšanas ātrums visā ceļa posmā nav nemain ...

                                               

Kombinācija

Kombinācija kombinatorikā ir galīgas kopas apakškopa, kas var būt arī pati kopa. Elementi apakškopā drīkst atkārtoties, bet atšķirībā no variācijām to secībai nav nozīmes. Bieži runā arī par k-kombinācijām vai k-apakškopām - tās ir apakškopas ar ...

                                               

Kubsakne

Kubsakne matemātikā ir trešās pakāpes sakne no skaitļa. To pieraksta kā x 3 {\displaystyle {\sqrt{x}}} vai x 1/3. Kubsakne no skaitļa x ir skaitlis a, kuru, reizinot pašu ar sevi trīs reizes, iegūst skaitli x, tas ir, a ⋅ a ⋅ a = x {\displaystyle ...

                                               

Kvadrātnevienādība

Nevienādības, kuras vispārīgais veids ir a x 2 + b x + c > 0 {\displaystyle ax^{2}+bx+c> 0} ({\displaystyle > }. Par nepilnām kvadrātnevienādībām sauc kvadrātnevienādības, kurās kaut viens no koeficientiem b {\displaystyle b} vai c {\dis ...

                                               

Lineārās regresijas analīze

Regresijas analīzes galvenais uzdevums ir pētīt sakarības starp rezultatīvo pazīmi y un faktoriālo pazīmi x un novērtēt šīs sakarības funkciju. Regresijas analīze nosaka, pēc kādas likumsakarības mainās rezultatīvā pazīme, ja mainās faktoriālās p ...

                                               

Logaritms

Logaritms ir matemātiska operācija, kas ir pretēja kāpināšanai. Skaitļa x {\displaystyle x} logaritms pie bāzes b {\displaystyle b} ir tāds skaitlis n {\displaystyle n}, ka b n = x un to pieraksta šādi: log b ⁡ x = n {\displaystyle \!\,\log _{b}x ...

                                               

Mainīgais lielums

Mainīgais lielums matemātikā ir ar burtu apzīmēts lielums, ar ko apzīmē kādu skaitli, kas ir vai nu patvaļīgs, vai nav zināms. Veicot algebriskus rēķinus ar mainīgajiem, it kā tie būtu skaitļi, var ātrāk atrisināt problēmu. Piemēram, ar kvadrātvi ...

                                               

Matemātiskā indukcija

Matemātiskā indukcija ir pierādīšanas tehnika matemātikā. To parasti izmanto, lai pierādītu, ka kāds apgalvojums vai īpašība ir spēkā visiem naturālajiem skaitļiem. Matemātiskā indukcija izmanto šādu principu - ja mēs zinam par kādu apgalvojumu A ...

                                               

Matrica

Matrica ir matemātisks objekts - reālu vai kompleksu skaitļu masīvs, kur skaitļi izvietoti taisnstūra veida tabulā. Ar matricām var veikt algebriskas operācijas. Matricas, kurām ir tikai viena rinda vai viena kolonna, sauc par vektoriem. Skaitļu ...

                                               

Naturālais logaritms

Naturālais logaritms ir logaritms, kura bāze ir skaitlis e {\displaystyle \ e}, e = 2, 7182818. {\displaystyle e=2.7182818.\,}. Naturālo logaritmu no skaitļa x {\displaystyle \ x} apzīmē ar ln ⁡ x {\displaystyle \ \ln x}. Līdz ar to log e ⁡ x = l ...

                                               

Nevienādība

Nevienādība ir apgalvojums vai izteiksme, kurā tiek salīdzināta divu lielumu savstarpējā vērtība. Visvienkāršākās nevienādības starp diviem lielumiem apzīmē šādi: Ja x > 0 {\displaystyle x> 0}, tad sin ⁡ x < x {\displaystyle \sin x a &lt ...

                                               

Ņūtona binoms

Ņūtona binoms elementārajā algebrā ir binoma x+y izvirzījums n -tajā pakāpē: x + y n = ∑ k = 0 n k x n − k y k = ∑ k = 0 n k x k y n − k, {\displaystyle x+y^{n}=\sum _{k=0}^{n}{n \choose k}x^{n-k}y^{k}=\sum _{k=0}^{n}{n \choose k}x^{k}y^{n-k},} k ...

                                               

Pakāpju nevienādība

Par pakāpju nevienādībām dažreiz sauc tādas nevienādības, kuras satur a b {\displaystyle a^{b}} veida izteiksmes, kur a {\displaystyle a} un b {\displaystyle b} ir nevienādībā ietilpstoši mainīgie vai izteiksmes no citiem mainīgajiem. Pakāpju nev ...

                                               

Paskāla trijstūris

Paskāla trijstūris ir trijstūrmatrica, kas sastāv no binomiālkoeficientiem. Tajā katrs skaitlis, kas atšķiras no vieninieka, ir abu virs tā esošo skaitļu summa. Parasti trijstūra virsotne tiek uzskatīta par nullto rindu, tāpat n -tās rindas locek ...

                                               

Pentamino

Pentamino ir visi tie polimino, kas sastāv no tieši pieciem kvadrātiem. Turklāt pentamino netiek uzskatīti par dažādiem, ja tie iegūstami viens no otra ar pagriešanu vai "apgāšanu". Pastāv tikai divpadsmit pentamino. Lai saīsinātu pierakstus, pen ...

                                               

Perimetrs

Perimetrs ir slēgtas plaknes figūras apkārtmērs. Šo terminu var izmantot vai nu ceļa, vai tās garuma aprakstīšanai - to var uzskatīt par figūras kontūras garumu. Perimetru riņķim vai elipsei, sauc par riņķa līniju. Perimetra aprēķināšanai ir vair ...

                                               

Pierādījums no pretējā

Pierādījums no pretējā jeb netiešais pierādījums ir pierādīšanas tehnika matemātikā un loģikā, kas pierāda kādu apgalvojumu, pieņemot to, ka tas ir nepatiess, un tādējādi nonākot pie pretrunas. Pierādījums no pretējā darbojas, jo ir spēkā izslēgt ...

                                               

Pirmskaitlis

Pirmskaitlis ir tāds naturāls skaitlis, kas lielāks par 1 un kam ir tikai divi dalītāji: 1 un pats skaitlis. Naturālus skaitļus, kas lielāki par 1, bet nav pirmskaitļi, sauc par saliktiem skaitļiem. Tā, piemēram, 5 ir pirmskaitlis, jo 5 dalās tik ...

                                               

Polimino

Polimino ir tāda plaknes figūra, ko iegūst no vienādiem kvadrātiem, pievienojot tos vienu otram pa vesela garuma malām. Vienības kvadrātam pievieno citus vienības kvadrātus tā, lai katram nākamajam pievienotajam kvadrātam būtu kopēja mala ar kādu ...

                                               

Procents

Procents, senāk arī nosimte, ir skaitlis, kas izsaka kāda daudzuma vai lieluma simto daļu. Procentu apzīmē ar procentu zīmi %. Tas nozīmē, ka, piemēram, 45% būs 45 simtās daļas jeb 45/100, kā decimāldaļskaitlis tas ir 0.45. Procentus bieži lieto, ...

                                               

Promile

Promile ir skaitlis, kas izsaka kāda daudzuma vai lieluma tūkstošo daļu. Promile ir vienāda ar procenta desmitdaļu. Promili apzīmē ar promiles zīmi, ko pieraksta ‰, tā ir procenta zīme ar pievienotu papildu nulles dalītāju. Tā ir pieejama Windows ...

                                               

Rēķini

Rēķini jeb bezgalīgi mazo lielumu analīze ir matemātikas nozare, kas ir saistīta ar momentānās izmaiņas aprēķināšanu un bezgala daudz mazu daļu summēšanu, lai noteiktu kādu veselumu. Abas nozares kopā sasaista Ņūtona - Leibnica formula. Rēķinus 1 ...

                                               

Sakne (matemātika)

Sakne matemātikā ir kāpināšanai pretējās darbības rezultāts, ja kāpinātājs pieder naturālo skaitļu kopai. Saknes atrašanu sauc par saknes vilkšanu. N -tās pakāpes sakne skaitlim x ir skaitlis r, kas kāpināts pakāpē n, ir vienāds ar x r n = x, {\d ...

                                               

Suprēms

Suprēms ir vismazākais no tādiem skaitļiem, kuri ir lielāki vai vienādi par jebkuru kādas skaitļu kopas elementiem. Piemēram, skaitļu kopas {3, 5, 6} suprēms ir skaitlis 6, intervāla suprēms ir 4 utt.

                                               

Teilora rinda

Teilora rinda matemātikā ir funkcijai, kam punktā a eksistē visu kārtu atvasinājumi, piekārtota rinda, kuras parciālsummas ir polinomi. Šo rindu 1715. gadā publicējis angļu matemātiķis Bruks Teilors. Teilora rindu pieraksta šādi: ∑ n = 0 ∞ f n a ...

                                               

Vesels skaitlis

Vesels skaitlis ir skaitļu kopa, kuru veido naturālie skaitļi, tiem pretējie skaitļi un nulle. Tātad veselo skaitļu piemēri ir 0, 1, -1, 2, −2, 3, -3 un tā tālāk. Veselo skaitļu ir bezgalīgi daudz, neeksistē lielākais un mazākais veselais skaitli ...

                                               

Virkne

Virkne matemātikā ir sakārtots saraksts. Līdzīgi kā kopa, arī virkne sastāv no elementiem jeb locekļiem. Elementu skaits, kas var arī būt bezgalīgs, tiek saukts par virknes garumu. Atšķirībā no kopas, virknē ir svarīga elementu kārtība, tāpat taj ...

                                               

Zīmīgie cipari

Zīmīgie cipari ir cipari, kas satur informāciju par skaitļa precizitāti. Zīmīgie cipari sākas ar pirmo no nulles atšķirīgo ciparu, sākot skatīties no kreisās puses, un beidzas ar pēdējo pareizo ciparu. Ja tiek iegūts rezultāts 0.0406 un tiek mērī ...

                                               

Zinātniskā metode

Zinātniskā metode ir metode, ar kuru iegūst jaunas zināšanas uz fizisko pierādījumu bāzes vai atrisina kādu ar zinātni saistītu problēmu. Zinātniskās metodes balstās galvenokārt uz novērojumiem un eksperimentiem. Parasti pirms zinātnisku metožu p ...

                                               

Metamodelēšana

Metamodelēšana ir matemātiska aproksimācija, lai atspoguļotu sistēmas raksturīgo uzvedību un nevis izpētītu tās fizikālos aspektus. Var teikt, ka metamodelis ir modeļa modelis. Zinātniskajā literatūrā tiek lietoti arī citi termina "metamodelis" s ...

                                               

AHHAA

Zinātnes centrs AHHAA ir lielākais zinātnes centrs Igaunijā un Baltijas valstīs. Tas atrodas Tartu pilsētā. Zinātnes centra AHHAA mērķis ir popularizēt zinātni un tehnoloģijas, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par zinātni. Ekspozīcija ve ...

                                               

Karaliskā biedrība

Londonas Karaliskā biedrība dabaszinību attīstīšanai, biežāk saukta par Karalisko biedrību, ir zinātņu biedrība, funkcionē kā Apvienotās Karalistes zinātņu akadēmija. Dibināta 1660. gada novembrī ar karaļa Čārlza II pavēli kā Londonas Karaliskā b ...

                                               

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība ir 2005. gada 8. decembrī dibināta biedrība, kas apvieno ap 200 jaunos zinātniekus un doktorantus, kā arī citus jaunos zinātnes entuziastus neatkarīgi no viņu pārstāvētās zinātņu nozares. Organizācijā kā biedri ...

                                               

Polārpētniecība

Polārpētniecība ir zinātniskās metodēs balstīta Zemes polāro apvidu - Arktikas un Antarktikas kompleksa izpēte. Kā patstāvīga zinību nozare sāka attīstīties 18. gadsimtā līdz ar jaunu tirdzniecības ceļu - Ziemeļaustrumu un Ziemeļrietumu jūras ceļ ...

                                               

Alfrēda Vēgenera institūts

Alfrēda Vēgenera institūts ir Vācijas pētnieciskā institūcija, kas pārrauga un koordinē polāros un jūras pētījumus. Dibināts 1980. gada 15. jūlijā un nosaukts par godu vācu polārpētniekam un dabaszinātniekam Alfrēdam Vēgeneram. Četras galvenās in ...

                                               

Antarktikas pētījumu zinātniskā komiteja

Antarktikas pētījumu zinātniskā komiteja ir Starptautiskās Zinātņu padomes starpdisciplīnu organizācija. Nodibināta 1958. gada februārī, lai turpinātu Starptautiskajā ģeofizikas gadā aizsākto starptautisko Antarktikas izpētes zinātnisko aktivitāš ...

                                               

Argentīnas Antarktikas institūts

Argentīnas Antarktikas institūts ir Argentīnas valdības institūcija, kas nodarbojas ar Antarktikas zinātnisko izpētes programmu organizēšanu un koordinēšanu. Iekļauts Nacionālajā Antarktikas pārvaldē, kas savukārt pakļauta Ārlietu ministrijai.

                                               

Arktikas un Antarktikas zinātniski pētnieciskais institūts

Arktikas un Antarktikas zinātniski pētnieciskais institūts ir vecākā Krievijas zinātniski pētnieciskā iestāde, kas nodarbojas ar Zemes polāro reģionu komplekso izpēti. Izpēte tiek veikta tādās zinību nozarēs, kā okeanogrāfija, ledus fizika, meteo ...

                                               

ASV Antarktikas programma

Amerikas Savienoto Valstu Antarktikas programma ir Amerikas Savienoto Valstu valdības organizācija, kas nodrošina, koordinē un pārrauga valsts darbības Antarktikā. Programmu finansē un pārvalda ASV valdības aģentūra Nacionālais Zinātnes fonds. Pr ...

                                               

Britu Antarktiskais dienests

Britu Antarktiskais dienests ir Apvienotās Karalistes valdības institūcija, kas nodarbojas ar Antarktikas izpētes programmu organizēšanu un koordinēšanu. Iekļauts Vides izpētes padomē. Dienests organizē piecu polārstaciju darbību Antarktikā, tam ...

                                               

Čīles Antarktikas institūts

Čīles Antarktikas institūts ir Čīles Ārlietu ministrijai pakļauta valdības institūcija, kas nodarbojas ar Antarktikas zinātnisko izpētes programmu organizēšanu un koordinēšanu.

                                               

Dienvidāfrikas Nacionālā Antarktikas programma

Dienvidāfrikas Nacionālā Antarktikas programma ir Dienvidāfrikas valdības programma Antarktikas un Subantarktikas izpētei. Programmas galvenais ofiss atrodas Keiptaunā, Īstpīrroudā. Programmas jurisdikcijā ir trīs pētniecības stacijas, kā arī pēt ...

                                               

Nacionālais polāro pētījumu institūts

Nacionālais polāro pētījumu institūts ir Japānas galvenā arktiskos un antarktiskos pētījumus koordinējošā institūcija. Par institūcijas pirmsākumu var uzskatīt 1961. gada maijā Izglītības, zinātnes un kultūras ministrijas paspārnē izveidoto Polār ...

                                               

Norvēģijas Polārais institūts

Norvēģijas Polārais institūts ir Norvēģijas galvenā valsts institūcija polārās izpētes jomā. Institūts darbojas Norvēģijas Vides ministrijas pakļautībā. Galvenais ofiss atrodas Trumsē valsts ziemeļos. Par institūta pirmsākumiem tiek uzskatīts 192 ...